You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • تفکر در تیراندازی    Thinking at shooting        

  تفکر اولین واساسی ترین نیازمندی یک تیرانداز برای ارزیابی صحیح در بالاترین سطح کار است، تیراندازی یک ورزش فکری و روحی است. هر گونه مشکل روانی مستقیما تأثیر منفی بر عملکرد تیر انداز خواهد داشت. باز بینی مداوم، ارزیابی شخصی و اصلاحات عملکردی، روش هایی برای کنترل فکری تیرانداز می باشند (1)

  هنگامی که یک تیرانداز خوب در یک مسابقه، تیر اندازی می کند، ابتدا بر روی وضعیت حالت گیری خود، سپس بر روی تطبیق خط نشانه متمرکز شده و تیر را شلیک می کند.او دایم خود را تحت نظر دارد و در طول شلیک توجه او بر روی ماهیچه ها، تصویر دید و انگشت ماشه متمرکز می شود. با هر شلیکی که انجام می دهد از خود می پرسد که جزء به جزء این روند شلیک را چگونه به انجام رسانده است. بعد از اصابت تیر، او مجددا تفکر و احساس خود را فعال می کند. اگر شلیک ناموفق باشد از خود بازخواست می کند. هراشتباهی به یکی از چهار گروه اصلی مربوط می گردد ( حالت گیری، تکنیک و تاکتیک، تجهیزات، فکر و جسم ).

  او ابتدا سؤالات را در ذهن خود مرور کرده سپس دنبال شواهد و قراین بیشتری می گردد، تا به اشتباه فاحشی در یکی از این گروه ها برسد، او هنگامی که علت را یافت آن را اصلاح می کند.اگر حدس او درست باشد و اشتباه بر طرف شده باشد، تیر به هدف خواهد خورد. حدس اشتباه، منجر به شلیک های بدتر و مشکلات تازه تری خواهد شد. حالات روانی مانند اضطراب، سر خوشی و سرمستی و یا ناامیدی، صحت تجزیه و تحلیل را تحت الشعاع خود قرار خواهد داد. در بسیاری از رقابت ها هنگامی که تیر انداز کنترل فکر خود را از دست می دهد، تیر او به هدر می رود. مثلا کمی قبل از پایان مسابقه یا در یک لحظه بحرانی بعد از یک شلیک نا موفق، این به هم ریختگی در فرد رخ می دهد. پایبندی به اصول تیراندازی در یک چنین لحظاتی به تیرانداز کمک شایان توجهی خواهد نمود. سؤال کردن از خود می تواند مفید باشد. سؤالاتی نظیر اینکه: چه اتفاقی افتاده؟ چطور شد که این تیر خراب شد؟ حال چگونه می توانم آن را اصلاح کنم؟ وقتی اطلاعات ضروری را فراموش کنیم روند تفکر دچار اختلال خواهد شد (2)

  روند تفکر در ورزش تیر اندازی پایان ناپذیر است. زیرا یک رقابت شامل تکرار یک سلسله تکنیک و تاکتیک شلیک هاست. حتی یک تیر نیز نباید به اشتباه رها شود.بسیاری ازتیراندازان مشکلاتشان از تفکر خودشان نشأت می گیرد. این گونه افراد تحملشان بسیار کم است؛ علائم خستگی وافزایش ضربان قلب درآنها بالا و مشهود است.

  افراد عجول ناراحتی را درخود تقویت می کنند. آنها تا آنجا پیش می روند که ظهور ناامیدی وخشم در هر شلیک درتیر بعدی دوباره تکرار می شود. معمولا وقتی به دنبال حل مشکلی هستیم به مسائل جالبی برخورد می کنیم تیراندازی با هرسلاحی یک توازن پایاست. مغز همه چیز را به خوبی متوازن می کند. تجزیه وتحلیل وبررسی موجب به وجود آمدن رفتارهای جدید می شود. نتیجه کار با میزان تمرین و ممارست رابطه معناداری دارد. موفقیت نه تنها به مشاهدات بلکه به تصحیح اشتباهات نیز بستگی دارد. تمرکز و اراده قوی منشأ انرژی است. فکر و احساس مهم تر ازحالت گیری درتیراندازی است. هرچند هردو باید به طورکامل فرا گرفته شوند (3)

  کلید واژه ها

   تفکر، تیراندازی، حالت روحی.

  ارجاعات

  1-     کریلینگ، ویلیام. تیراندازی برای طلا، ترجمه آذر نوروزی، تهران: امیرمحمد ص 11. 1384.

  2-     بیل مورای. روش های تیراندازی با تفنگ، ترجمه: آجورلو یوسف، انتشارات فدراسیون تیراندازی. ص 69. 2012.

  3-     مرادی مهاجری، علی. معیارهای انتخاب تک تیرانداز، تهران:ص 8. 1390.

نظر شما