You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
 • سلاح هوشمند         Smart Gun

  تعریف:

  سلاحی‌است که با استفاده از سامانۀ شناسایی، به افراد بی‌گناه عابر یا کودکان و غیره شلیک نمی‌کند و در نوع دیگر آن فقط به کاربران تعریف شده درسامانۀ خود اجازه استفاده از سلاح را می‌دهد (1).

  متن

  سلاح هوشمند در پایه به نظر به دو دسته تقسیم می‌شود:

  نوع اول:  (آرماتیکس)هوشمندی سلاح، در شناسایی فرد یا افرادی است که از آن استفاده می‌کنند و هر فرد، به محض دست یافتن به سلاح و در دست گرفتن سلاح به دلیل عدم شناسایی توسط سلاح، امکان استفاده از آن علیه دیگران و حتی کاربر اصلی  نبوده؛ که این مطلب سبب می‌شود درصورتی‌که مأموران پلیس به هر دلیل سلاح خود را از دست دادند و سلاح به دست نفر مقابل افتاد، نتواند آن را علیه نفرات پلیس استفاده نماید که خود این مطلب اطمینان و اعتماد به نفس زیادی برای نفرات پلیس در درگیری نزدیک به وجود می‌آورد (2).

   

  نوع دوم:(ام 56) هوشمندی سلاح، در شناسایی فرد یا افرادی است که نباید به سمت آنها شلیک شود و شلیک دقیق و درست به سمت اهداف مشخص و جلوگیری از شلیک و آسیب دیدن افراد بی‌گناه است؛ که این مطلب بارها مأموران پلیس را درگیر  کرده و آثار بسیار بدی بر جرئت  و شهامت اجرایی افسران پلیس در استفاده‌های بعدی از سلاح گرم داشته است که با پیشرفت بیشتر سلاح‌های هوشمند و درهم آمیختن دو نوع سلاح هوشمند و همه‌گیر شدن آن، شاهد تأثیرات بسزای آن خواهید بود.

   

   در بعضی از این مدل سلاح‌های هوشمند توانایی قفل کردن روی هدف متحرک و شلیک دقیق به سمت آن فراهم  شده است؛ که خود این موضوع یکی از مشکلات تیراندازی‌های پلیسی را برطرف می‌نماید (3). (در سال 1973 در يك فيلم، سلاحي مورد استفاده قرار گرفت كه در برابر روبات‌هاي شبه‌انسان شليك مي‌كرد.


  اين سلاح از حسگرهای رايانه‌اي بهره مي‌برد كه از آتش گشودن به سمت انسان‌ها جلوگيري می­کرد. اين سلاح از حسگرهای حرارتي برخوردار بود كه آن را از شليك‌نمودن به همديگر يا هر جانداري بازمي‌داشت و تنها روبات‌هاي شبه‌انسان را (بر اساس دماي اتاق) مي‌كشت) (4).

  اسلحۀ‌ هوشمند، تنها بايد توسط اشخاص يا كاربران كاردان مورد استفاده قرار گيرد. اين سلاح خودكار بوده و به واسطة علائم فركانسي راديويي يا ساير فناوري‌ها عمل مي‌كند.

  به دلايل زير تصور مي‌شود كه هزینه کردن برای دست یابی به سلاح هوشمند، دارای ارزش است:

  احتمال آسيب‌هاي غيرعمدي به كودكان را كاهش مي‌دهد؛

  مانع خودكشي‌ها و آدم‌كشي‌هاي نوجوانان مي‌شود؛

  اعمال خشونت‌آميزي را كه جنايتكاران با استفاده از سلاح‌هاي سرقتي انجام مي‌دهند، محدود مي‌كند؛

  از ربوده‌شدن سلاح‌هاي گرم مأموران پليس طي درگيري با جنايتكاران و استفاده علیه خود مأموران یا جاهای دبگر جلوگيري مي‌كند (5).

  کلید واژه­ها 

  اسلحۀ‌ هوشمند، سلاح آرماتیکس، سلاح ام 56.

  ارجاعات 

  1- مودتی، علی. سلاح‌های پلیسی غیرکشنده. معاونت پژوهش دانشگاه علوم انتظامی امین، 1393 ص169.

  2-  Pondsmith, Michael - Cyberpunk 2020: The Roleplaying Game of the Dark Future - R. Talsorian

  Games, United States, 1990

  3- مودتی، علی. همان.

  4- FASA Corp. - Shadowrun: Where Man Meets Machine - FASA Corporation, United States, 1990

  5- مودتی، علی. سلاح‌های غیرکشنده. معاونت تربیت و آموزش ناجا،1390، ص65.

نظر شما