You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • دفاع غیرنظامی      Civil Defence

  مجموعه فعالیت هایی که می توان با انجام آن از بروز و استمرار سوانحی که جان و مال مردم را تهدید می کند مانند سیل، زلزله، آتشفشان، آتش سوزی، طوفان و ... جلوگیری نمود و یا در صورت بروز، آثار ناشی از آن را کاهش داد. تأکید اصلی دفاع غیرنظامی، حفاظت از مردم و انجام اقدامات اضطراری برای تعمیر و راه اندازی مجدد خدمات و تأسیسات حیاتی است (1)

  غیر نظامیان ازجمله اهدافی هستند که هنگام وقوع جنگ یا بروز حوادث طبیعی وغیر طبیعی بیشترین خسارالت را دریافت می -نمایند. دولتها برای مصون نگاه داشتن آنها از خطرات تدابیری را اتخاذ می کنند که به آن دفاع غیر نظامی گفته می شود. با حفاظت ازغیر نظامیان، ضمن حفظ نیروی انسانی جامعه، می توان روحیه رزمندگان ونیروهای درگیر در جنگ را نیزمحفوظ نگاه داشت.

  برخی از انواع سوانح و بلایایی که می تواند برای مردم غیرنظامی ایجاد خطرات خانمان سوز نماید و لذا باید در قالب دفاع غیرنظامی برای آن اقدامات لازم را به عمل آورد به شرح زیر می باشد.

  1- زلزله: شایع ترین نوع بلایای طبیعی می باشد که خسارات مالی و جانی بسیاری را به دنبال دارد.

  2- سیل: طغیان آب و سرازیر شدن سیل به اماکن مسکونی، از جمله حوادث طبیعی است که حیات بشر را به مخاطره می اندازد.

  3- بهمن: ریزش ناگهانی توده انبوهی برف از کوه را، بهمن گویند. سقوط بهمن علاوه بر خسارات جانی احتمالی، مشکلات فراوانی را برای عبور و مرور وسایل نقلیه در جاده هایی که در نواحی کوهستانی قرار دارند ایجاد می کند. همچنین خسارات اقتصادی فراوانی را به دنبال می آورد.

  ·         آتش سوزی جنگل ها و مراتع، آتشفشان ها، رانش زمین، ریزش کوه، بارش سنگین برف و باران، خشکسالی و ... از جمله سایر بلایای طبیعی هستند.

  ·         بحران های سیاسی: جنگ، آشوب های اجتماعی و دیگر اقدامات مخرب آگاهانه انسان که منجر به قتل عامل و کشتار انسان ها و تخریب اماکن عمومی می گردد.

  ·        بحران های اکولژیک: این بحران ها در نتیجه اقدامات مستقیم بشر و استفاده بی رویه از منابع طبیعی روی می دهد و موجب تخریب کره خاکی و جو زمین شده وضمن نابودی گیاهان، منابع طبیعی و جانوران نسل بشر را تهدید می کند (2)

  کلید واژه ها:

  دفاع غیرنظامی، سوانح، بلایا، حفاظت.

  ارجاعات:

  1-     موحدی نیا، جعفر. دفاع غیرعامل. مرکز برنامه ریزی و تألیف کتاب های درسی سپاه؛ 1383. ص 19.

  2-     سروری، اسداله. اصول و مبانی پدافند غیرعامل. انتشارات دانشگاه علوم انتظامی؛ 1388. ص 108.

نظر شما