You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.
 • سکوهای شناسایی       Roconaissance Platform

  تعریف:

  سکوهای شناسایی محل استقرار و به کارگیری حسگرهای شناسایی هستند. در سنجش از دور از سکوهای متفاوتی استفاده می ­شود که شناسایی انجام شده توسط هر یک دارای ویژگی­ های خاص بوده و در نتیجه در انتخاب نوع استتار مؤثر  است (1).

  متن

  سکوهای شناسایی می­توانند زمینی، هوایی، دریایی و فضایی باشند. هر یک از سامانه ­های شناسایی نوری و الکترواپتیکی، سامانه­های تقویت تصویر، تصویربرداری نور مریی، تصویربرداری حرارتی، راداری، لیزری یا لیدارو سامانه­ های چند حسگری با استقرار بر روی سکوهای مختلف به شناسایی دقیق اهداف مورد نظر اقدام می ­نمایند.

  شناسایی­های زمینی به دو صورت دیده بانی مستقیم و غیرمستقیم صورت می­ گیرد. شناسایی فضایی در ارتفاع بالاتر از دویست  کیلومتری انجام می ­شود که با ابزار مختلفی از قبیل راکت­ ها، شاتل ها، ایستگاه­ های فضایی و ماهواره­ها انجام می­ شود. شناسایی هوایی با استفاده از بالون، هلی کوپتر، هواپیمای بدون سرنشین و با سرنشین انجام می­ گیرد.

  سیستم­ های پروازی تا ارتفاع 30 کیلومتری عملیات شناسایی را انجام می­ دهند. شناسایی دریایی توسط نیروهای دریایی و مکان­ های استقرار دریایی انجام می­ گیرد (2).

  توجه به این نکته ضروری است که امروزه نظارت و تجسّس از منطقۀ عملیاتی، جنگی و مراکز حیاتی، حساس و مهم کشور متخاصم در همه جا و هر زمان، روز یا شب، بی­نیاز از روشنایی و شرایط دید چشم، نزدیک به خط مقدم یا در عمق راهبردی خاک دشمن از طریق تجهیزات فنی پیشرفته که در سکوهای شناسایی مختلف مستقراند انجام می­ گیرد (3).

  کلید واژه ­ها

  سکوهای شناسایی، حسگرهای شناسایی، سنجش از دور.

  ارجاعات

  1.   سروری، اسداله. اصول و مبانی پدافند غیرعامل. انتشارات دانشگاه علوم انتظامی، 1388، ص 46.

  2.   قبولیان، حسن. پدافند غیرعامل ویژه فرماندهان. معاونت آموزش ناجا، 1388، ص 69.

  3.   موحدی نیا، جعفر. دفاع غیرعامل. مرکز برنامه ریزی و تألیف کتاب­ های درسی سپاه، 1383، ص 177.

نظر شما