You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

محمد حسين آيرم

محمدحسین آیرم در سال 1261شمسی در باکو به دنیا آمد. وی فرزندیکی از ایرانیان مهاجربه قفقازبود، تحصیلات مقدماتی را در ایران و باکو طی کرد و برای ادامۀ تحصیلات نظامی به سن پترزبورگ رفت و دورۀ ستاد و فرماندهی را در آن کشور به اتمام رسانید و علاوه بر زبان روسی،زبان فرانسه را بهخوبی فرا گرفت.

...more
44\تعداد بازدید
ایران
كنت دومونت فورت

در سال 1257 ش. ناصرالدین شاه در سفر دوم خود به اروپا ضمن خریداری مقداری اسلحه ومهمات، از پادشاه اتریش خواست تا تعدادی صاحب منصب و معلم نظامی برای تربیت قشون ایران گسیل کند. کنت دومونت فورت که درایران معروف به لقبش کنت است در میان همین افسران تازه وارد بود.

...more
563\تعداد بازدید
ایران
اصغر قاتل

علی اصغر بروجردی معروف به اصغر قاتل (زاده ۱۲۷۲ خورشیدی - مرگ ۱۳۱۳ خورشیدی) اولین قاتل زنجیرهای ایران به حساب میآید

...more
47\تعداد بازدید
ایران
محمد بيجه

محمد بسیجه معروف به بیجه متهم اصلی جنایات پاکدشت بود. وی کارگر کوره‌پزخانه‌ای در همان منطقه بود که به تجاوز و قتل بیش از ۱۷ کودک و ۳ بزرگسال اعتراف کرد.

...more
6\تعداد بازدید
ایران
6\تعداد بازدید
ایران
ژاندارمری

ژاندارمري، کلمه ای فرانسوی(Gendarmery ) است و به طور عام به نوعی نیروی نظامی یا شبه نظامی گفته می شود که مسئول حفظ امنيت خارج از شهرها و راه¬هاي بازرگاني، جلوگيري از بي‌نظمي‌ها و اغتشاش‌ها و مقابله با اشرار و راهزنان است.

...more
0\تعداد بازدید
ایران
راهداری در دوره افشار

امور انتظامی وراهداری در دوره افشار، باتوجه به متن فرمان میرشبی هرات انجام می شد که توسط نادرشاه افشار صادرشده بود. دردوران افشار، به سبب کوتاه بودن مدت زمامداری ، پادشاهان این سلسله در مقایسه با دوره های گذشته، فرصت کافی برای توجه به مسئله راه وراهداری را نداشتند(علیئی،1375: 93-92).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
امنیه دولتی

در 8 آذر 288 در کابینه سپهدار تنکابنی تشکیل امنیه منظمی برای حفظ امنیت راه ها پیش¬بینی گردید ؛ بدین ترتیب ، سازمان نوینی به نام "امنیه دولتی" به ریاست سردار بهادر بختیاری به وجود آمد. امنیه دولتی تا سال 1290 دائر بود و پس از آن به علت فقر مالی و تهی بودن خزانه دولت منحل شد.

...more
0\تعداد بازدید
ایران
0\تعداد بازدید
ایران
قراسوران

قراسوران ، اصطلاحی ترکی است که به مأموران امنیت داخلی و محافظان راه¬ها اطلاق می¬شد. این تشکیلات را ناصرالدین شاه قاجار ، پس از بازگشت از سفر اروپا ، بازسازی وراه اندازی کرد.

...more
0\تعداد بازدید
ایران
ژاندارمری جنوب

سپهدار تنکابنی بعدازاعلام مشروطه درسال 1285ه.ش ، سه دوره نخست وزیر ایران شد.در دوره اول نخست وزیری وی (8مهرماه 1288ه.ش تاتیرماه 1289ه.ش) ، سفرای روس و انگلیس از بدی و نا امنی وضع راه¬ها شکایت و اعتراض ¬کردند. دولت ایران به منظور رفع این اعتراضات مصمم شد نیرویی به نام ژاندارمری فارس تشکیل دهد.سرانجام ژاندارمری فارس در سال1290ه.ش به ریاست ژنرال مالتا ایتالیایی تشکیل شد که مدت¬ها پیش در خدمت دولت ایران بود.

...more
0\تعداد بازدید
ایران
ژاندارمری خزانه

پس از ورود مورگان شوستر به ایران درتاریخ 17 اردیبهشت 1290 ه.ش وانتصاب اوبه سمت خزانه دارکل ، به استناد ماده 4 قانون تشکیل ترتیبات مالیاتی مملکت ایران، مصوب 23 خرداد1290ه.ش به وی اجازه داده شد در صورت نیاز تشکیلاتی را برای اداره کردن مالیات ایجاد کند؛ بنابر این،درتاریخ 25 خرداد1290 ه.ش نیرویی منظم و متحدالشکل به نام ژاندارمری خزانه تشکیل شدکه درتاریخ 18 دی 1290 ه.ش درژاندارمری دولتی ادغام گردید.

...more
0\تعداد بازدید
ایران
افسران سوئدی در ژاندارمری

در پی در خواست دولت ایران از کشور سوئد مبنی بر اعزام مستشار به این کشور، دولت سوئد درسال 1286ه.ش 3 نفر را به شرح زیر انتخاب و برای حضور در ایران معرفی کرد:

...more
0\تعداد بازدید
ایران
ویلیام مورگان شوستر

مورگان شوستر آمریکایی و همکاران او در 7 اردیبهشت 1290 ه.ش برای سروسامان دادن به وضع آشفته مالیه وارد ایران شدند . شوستر با سمت خزانه دارکل، امورمالی ایران را تحت نظرگرفت و برای وصول مالیات های عقب افتاده، ژاندارمری خزانه را تشکیل داد، تااینکه با اولتیماتوم دولت روس در تاریخ 28 آذر 1290 ه.ش به خدمتش خاتمه داده شد وژاندارمری خزانه نیز در دی ماه همان سال منحل شد(قائک مقامی،1355: 121-109).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
هارالد اوسیان یالمارسن

در تاریخ 25 خرداد 1290 ه.ش، سروان هارالد اوسیان یالمارسن سوئدی بنا به در خواست ایران وارد این کشور شد و پس از آنکه به درجه سرهنگی ارتقا یافت ، مسئول تشکیل ژاندارمری دولتی شد. او در نیمه اول اسفند 1293 ه.ش بدون رضایت و کسب موافقت دولت ایران، این کشور را ترک کرد.

...more
0\تعداد بازدید
ایران
0\تعداد بازدید
ایران
امیرلشکر حسین¬آقاخان خزاعی

امیر لشکر حسین¬آقاخان خزاعی با قوایی مختلط، مرکب از عده ای قزاق و تعدادی ژاندارم، به عزم توقیف کلنل محمد تقی¬خان پسیان از تهران به طرف مشهد عزیمت کرد، اما چون این ستون نمی¬توانست در برابر نیروی منظم ومسلح کلنل محمدتقی خان مقاومت کند ، به اجبار مدتی در شاهرود متوقف شد . امیر لشکرحسین آقاخان ، پس از کشته شدن محمدتقی خان پسیان، در مهرماه 1300 وارد مشهد شد و پس از تشکیل قشون متحدالشکل در همین سال فرمانده لشکر شرق شد. او پس از مدتی از این سمت بر کنار و عضو شورای قشونی شد.

...more
0\تعداد بازدید
ایران
رضاخان میرپنج

رضاخان میر پنج که در شمار نیروهای قزاق بود، در سال 1296ه.ش به درجه سرهنگی رسید. او در اواخر سال 1299ه.ش، با درجه سرتیپی به ریاست آتریاد تهران منصوب شد

...more
0\تعداد بازدید
ایران
سرلشکر عبدالله¬خان طهماسبی

سرلشکر عبدالله¬خان طهماسبی با عنوان حاکم نظامی تهران، از مهم¬ترین عوامل سقوط قاجاریه ، فرمانده لشکر شمال غرب (تبریز) و نخستین وزیر جنگ رضاخان بود.

...more
0\تعداد بازدید
ایران
سپهبد مرتضی¬خان یزدان¬پناه

سپهبد مرتضی¬خان یزدان¬پناه، یکی از صاحب منصبان قزاقخانه بود. او در 29 خرداد سال1308 ه.ش در حالی که اداره بازرسی نظام را به عهده داشت، با حفظ سمت به ریاست تشکیلات امنیه کل مملکتی منصوب شد و تا 24 فروردین 1309 ه.ش در این سمت باقی ماند. بعداز او سرتیپ عزیزالله ضرغامی به این سمت گمارده شد. (قائم مقامی،1355: 348).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
سرلشکر محمود خسروپناه

سرلشکر محمود خسروپناه ملقب به "عظام السلطان" که سوابق ممتد خدمتی در ژاندارمری سوئدی و تشکیلات امنیه مملکتی داشت، بعد از سرتیپ عبدالمجید فیروز از 29آذر 1316ه.ش تا 11آبان ماه 1318ه.ش در سمت کفیل اداره امنیه خدمت کرد .

...more
0\تعداد بازدید
ایران
سپهبد فضل¬الله زاهدی

سپهبد فضل‌الله زاهدی دردور اول بعداز سرلشکر احمدامیراحمدی از 17 اردیبهشت 1308ه.ش به ریاست تشکیلات امنیه کل مملکتی منصوب شد وتا 28 خرداد 1308ه.ش این مسئولیت را به عهده داشت

...more
0\تعداد بازدید
ایران
سرلشکر محمد صادق کوپال مجدی

سرلشکر محمد صادق کوپال مجدی بعداز سرتیپ محمود خسرو پناه از 26 دی ماه 1326ه.ش به فرماندهی ژاندارمری کل کشور منصوب شد و تا تاریخ14تیر 1329ه.ش در این سمت بود. بعداز او سرتیپ علیقلی گلپیرا این مسئولیت ر ا به عهده گرفت. محمد صادق کوپال در سال های 1308 و1331 ه.ش نیز به سمت ریاست شهربانی کل منصوب شد.

...more
0\تعداد بازدید
ایران
سپهبدمهدیقلی علوی¬مقدم

سپهبد مهدیقلی علوی¬مقدم، پس از سرتیپ علیقلی گلپیرا از تاریخ 23/1/1330تا 12/9/1330 فرماندهی ژاندارمری را به عهده گرفت . بعداز او این مسئولیت به سرلشکر احمد وثوق واگذار شد ( قائم مقامی ، 1355 :353). سپهبد علوی¬مقدم از شهریور 1332 تا شهریور 1339ه.ش رئیس شهربانی کل کشور بود.

...more
0\تعداد بازدید
ایران
سرلشکر محمدعلی علوی¬مقدم

سرلشکر محمدعلی علوی¬مقدم، بعداز سرلشکر احمد وثوق، از تاریخ30/5/1331 تا13/2/1332 فرماندهی ژاندارمری را به عهده داشت. پس از ایشان سرتیپ محمود امینی این سمت رابه عهده گرفت(قائم مقامی،1355: 353).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
کاندیدا افیسیه

نخستین گروه سه نفره افسران سوئدی که درتاریخ 23 مرداد1290 ه.ش به ایران آمدند، قبل از هر چیز به تشکیل مدارسی توجه کردند که افسران و درجه¬داران مورد نیاز برای تشکیل ژاندارمری، در آن جا آموزش لازم را دیده و برای خدمت در یگان¬های ژاندارمری آماده شوند؛ بدین¬گونه، دو مدرسه به نام¬های "مدرسه کاندیدا افیسیه" برای افسران (که اولین آموزشگاه پلیس محسوب می شود) و مدرسه¬ای برای درجه¬داران تشکیل شد.

...more
0\تعداد بازدید
ایران
سرتیپ محمد سهرابی

سرتیپ محمد سهرابی که از تاریخ 20/11/1363 فرماندهی ژاندارمری را به عهده داشت ،در تاریخ 12/1/1370 به عنوان اولین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی منصوب شد و تا تاریخ 2/6/1371 در این سمت خدمت کرد. بعدازاو سرتیپ رضا سیف اللهی به این سمت منصوب شد.

...more
0\تعداد بازدید
ایران
سرهنگ ادوال

سرهنگ ادوال سوئدی ازسال 1288تا1290ه.ش فرماندهی فوج ژاندارمری بروجرد را به عهده داشت (قائم مقامی ، 1355: 196-195).او در سال1295ه.ش به فرماندهی ژاندارمری دولتی منصوب شد ودر سال1297 ه.ش به کشورش بازگشت (افسر،1332: 72-71).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
سرهنگ لودویگ فیلد نیستروم

سرهنگ نیستروم ، از افسران سوئدی در ژاندارمری است که درسال 1289ه.ش بعداز رفتن ژنرال یالمارسن ازایران ،کفالت ژاندارمری دولتی را به عهده گرفت.

...more
0\تعداد بازدید
ایران
سرهنگ تاگه فردریک گلروپ

سرهنگ تاگه فردریک گلروپ ازافسران سوئدی شاغل درامنیه بودکه درتاریخ 16اردیبهشت 1296ه.ش پس از استعفای سرهنگ لوندبرگ از فرماندهی امنیه ، به سمت فرماندهی امنیه گمارده شد وتا تاریخ 15فروردین 1300ه.ش دراین سمت باقی ماند.

...more
0\تعداد بازدید
ایران
سرلشکر علی نقدی

سرلشکر علی نقدی از اول فروردین سال 1301ه.ش تا 19 فروردین 1304ه.ش فرماندهی تشکیلات امنیه کل مملکتی را به عهده داشت. او بعد از کودتای1299ه.ش توسط رضاخان و اتحاد شکل قشون ، اولین فرمانده کل امنیه شد. پس از وی سرلشکر احمدامیراحمدی به این سمت گمارده شد(قائم مقامی ، 1355 : 344).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
سپهبد احمدآقاخان امیراحمدی

ماندار نظامی تهران منصوب کرد. او در 16 آذر 1320ه.ش وزیر کشور کابینه فروغی شد و پس از آن در کابینه قوام¬السلطنه در 18 مرداد 1سپهبداحمد امیراحمدی، بعد از سرلشکرعلی نقدی، از تاریخ 20 فروردین 1304ه.ش تا 14تیر1305ه.ش عهده دار فرماندهی امنیه مملکتی شد. او دوباره بعدازسرتیپ علی توفیقی از تاریخ 30 مهر 1305ه.ش تا 12 اردیبهشت 1308ه.ش به این سمت منصوب شد . بعدازامیر احمدی، سرتیپ فضل الله زاهدی به این سمت گمارده شد (قائم مقام ، 347:1355).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
سرلشکر عزیزالله¬خان ضرغامی

سرلشکرعزیزالله¬خان ضرغامی، بعداز سرتیپ مرتضی خان یزدان پناه، از 25 فروردین¬ سال 1309 ه.ش به فرماندهی تشکیلات امنیه کل مملکتی منصوب شد و تا یازدهم مرداد1313ه.ش در این سمت باقی ماند .بعداز او ، سرهنگ غلام علی خان زند این مسئولیت را به عهده گرفت(قائم مقامی،1355: 349).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
سرتیپ غلامعلی¬خان¬زند

سرتیپ غلامعلی¬خان¬زند، بعداز سرتیپ عزیزالله ضرغامی، از تاریخ 11 مرداد تا 4 دی 1315ه.ش به فرماندهی تشکیلات امنیه منصوب شد.بعدازاو سرلشکر عبدالمجید فیروز دراین سمت گمارده شد(قائم مقامی،1355: 349).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
سرلشکر عبدالمجید فیروز (ناصرالدوله)

سرلشکر عبدالمجید فیروز (ناصرالدوله)، بعدازسرهنگ غلامعلی خان زند، از تاریخ 5 دی 1315ه.ش تا 29 آذر 1316ه.ش به ریاست اداره امنیه کل کشور منصوب شد. بعد از او سرهنگ محمودخسروپناه به این سمت گمارده شد(قائم مقامی،1355: 350).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
سپهبد فرج¬اله آق¬اولی

سپهبد فرج¬اله آق¬اولی، بعدازسرتیپ فضل الله زاهدی، از تاریخ 26 آذر 1320ه.ش تا 9 آذر 1322ه.ش به فرماندهی امنیه کل کشور منصوب شد . بعد از او سرتیپ سطوتی به این سمت گمارده شد(قائم مقامی،1355: 351.

...more
0\تعداد بازدید
ایران
سرتیپ فضل¬الله آق¬اولی

سرتیپ فضل¬الله آق¬اولی از تاریخ 22 مرداد 1289 تا اسفند 1292 ه.ش معاون ژنرال یالمارسن فرمانده سوئدی ژاندارمری بود. او یکی از اعضای ایرانی کمیسیون 14 نفره مشترک نظامی قرارداد 1919 م با افسران انگلیسی اعزامی به تهران بود.آق اولی ازانعقاداین قرارداد ناراضی بود؛ از این رو، درتاریخ1/1/1299ه.ش درحالی که لباس ژاندارمری برتن داشت ، پس از نوشتن یادداشتی درمورد امضای قرارداد وخطرات اجرایی آن، درمنزلش خودکشی کرد. متن:

...more
0\تعداد بازدید
ایران
سرتیپ حسینقلی سطوتی

سرتیپ حسینقلی سطوتی، بعداز سرتیپ فرج الله آق اولی، از تاریخ 10 آذر 1322ه.ش تا 13 خرداد 1323ه.ش به فرماندهی ژاندارمری کل کشور منصوب شد. بعد از او سرتیپ محمودخسروپناه به این سمت گمارده شد(قائم مقامی،1355: 351).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
احمد قوام

احمد قوام دردوره چهارم نخست وزیری (7 بهمن 1324تاآذرماه 1326ه.ش ) ، بعداز سرتیپ محمودخسروپناه، از تاریخ 27 بهمن 1324ه.ش تا 26 اسفند 1325ه.ش هنگامی که کشور توسط روس ها اشغال شده بود ، برای احاطه کامل برامورمملکت، عهده¬دار امور ژاندارمری شد. بعد ازاو دوباره سرتیپ محمود خسروپناه به این سمت گمارده شد(قائم مقامی،1355: 317).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
سرلشکر علیقلی گلپیرا

سرلشکر علیقلی گلپیرا ، بعداز سرلشکر محمدصادق کوپال، از تاریخ 15 تیر 1329ه.ش تا 23 فروردین 1330ه.ش فرماندهی ژاندارمری کل کشور را عهده دار بود. بعد از او سرلشکر مهدیقلی علوی مقدم فرمانده ژاندارمری کل کشور شد. سرلشکر علیقلی گلپیرا دوباره بعد از سرتیپ محمود امینی از تاریخ 28 مرداد 1332ه.ش تا 8 شهریور 1337ه.ش فرماندهی ژاندارمری کل کشور را به عهده گرفت و بعد از او سرلشکر صادق عزیزی دراین سمت گمارده شد(قائم مقامی،1355: 353-352).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
سپهبد احمد وثوق

سپهبد احمد وثوق ،بعداز سرلشکر مهدیقلی علوی مقدم، از تاریخ 12 آذر 1330ه.ش تا 1 مرداد 1331ه.ش فرماندهی ژاندارمری کل کشور را به عهده داشت . بعداز او سرلشکر محمدعلی علوی مقدم به این سمت گمارده شد(1).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
سرتیپ محمود امینی

سرتیپ محمود امینی، بعد ازسرلشکر محمدعلی علوی مقدم، در 13 اردیبهشت سال 1332ه.ش به فرماندهی ژاندارمری کل کشور برگزیده شد و تا 28 مرداد سال 1332ه.ش در این سمت باقی ماند. بعداز او سرلشکر علیقلی گلپیرا به این سمت گمارده شد(قائم مقامی،1355: 353).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
سپهبد سید صادق امیر عزیزی

سپهبد سید صادق امیر عزیزی، بعداز سرلشکر علیقلی گلپیرا، از تاریخ 18 شهریور 1337ه.ش تا 21 اسفند 1339ه.ش فرماندهی ژاندارمری را به عهده داشت . بعد از او سرلشکر مظفرمالک به این سمت گمارده شد(قائم مقامی،1355: 354).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
سپهبد مظفر مالک

سپهبد مظفر مالک، بعداز سرلشکر سیدصادق عزیزی، از تاریخ 21 اسفند 1339 تا 28 شهریور 1344ه.ش فرمانده ژاندارمری کل کشور شد و در همان سمت به درجه سپهبدی ارتقا یافت. بعداز او سپهبد غلامعلی اویسی به این سمت گمارده شد(قائم مقامی،1355: 354).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
ارتشبد عباس قره¬باغی

ارتشبد عباس قره¬باغی ، بعد از سپهبد فریدون فرخ¬نیا، در تاریخ 12 اردیبهشت1353 ه.ش به سمت فرماندهی ژاندارمری کل کشور منصوب شد و تا 6 شهریور 1357ه.ش در این سمت باقی ماند . بعد از او سپهبد احمدعلی محققی فرمانده ژاندارمری شد (فردوست،1374: 609). ارتشبد عباس قره باغی درکابینه های جعفرشریف امامی از تاریخ 5/6/ 1357تا 10/10/ 1357 به ترتیب در کابینه های جعفر شریف امامی و غلامرضا ازهاری وزیرکشوربود.

...more
0\تعداد بازدید
ایران
ارتشبد غلامعلی اویسی

ارتشبد غلامعلی اویسی بعد از سپهبد مظفر مالک از 29 شهریور 1344ه.ش تا 5 آبان 1351ه.ش فرماندهی ژاندارمری کل کشور را بر عهده داشت (قائم مقامی،1355 :355 ). وی درسال 1351 فرمانده نیروی زمینی ارتش شد . ارتشبد اویسی درجریان پیروزی انقلاب اسلامی فرماندارنظامی تهران بود وکشتار 17 شهریور 1357 به دستور و فرماندهی وی اتفاق افتاد.

...more
0\تعداد بازدید
ایران
ژاندارمری شیخ محمد خیابانی

شیخ محمدخیابانی از روحانیون ، وکلا وآزادی خواهان معروف آذربایجان درعهد مشروطیت بود .او دردوره دوم مجلس به وکالت مجلس انتخاب شد. خیابانی درتاریخ 17/1/1299 دراعتراض به انعقاد قرارداد1919.م قیام کرد و پس از آن تصمیم گرفت سازمانی به نام ژاندارمری آذربایجان را تحت امر خودش ایجاد کند. وی اقدام به تشکیل یک باطالیان ژاندارم کرد که لباس آنان تقریباً شبیه لباس کارکنان ژاندارمری دولتی بود ؛ از این رو، به ژاندارمری خیابانی معروف ¬شد. شیخ محمدخیابانی چون حاضربه متابعت از حکومت مرکزی نبود، در درگیری با قوای دولتی به شهادت رسید.

...more
0\تعداد بازدید
ایران
سرتیپ پاسداررضا سیف¬اللهی

سرتیپ پاسداررضا سیف¬اللهی از تاریخ 2/7/ 1371 بعد از سرتیپ محمدسهرابی به سمت فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی منصوب شد. او تا تاریخ 27/11/1375در این سمت مشغول به فعالیت بود. بعداز ایشان، سرتیپ پاسدارهدایت لطفیان به سمت فرماندهی نیروی انتظامی منصوب شد.

...more
1\تعداد بازدید
ایران
سرتیپ پاسدارهدایت لطفیان

سرتیپ پاسدارهدایت لطفیان ازتاریخ 27 بهمن 1375 ه.ش بعداز سرتیپ پاسداررضاسیف اللهی به سمت فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد و تا تاریخ 7/4/1379در این سمت خدمت کرد. بعدازایشان سرتیپ پاسدارمحمد باقر قالیباف فرماندهی نیروی انتظامی را به عهده گرفت.

...more
0\تعداد بازدید
ایران
سرتیپ پاسدارمحمدباقر قالیباف

سرتیپ پاسدارمحمدباقر قالیباف ازتاریخ 7/4/1379 بعداز سرتیپ پاسدارهدایت لطفیان به فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد و تا تاریخ 18/4/1384 در این سمت خدمت کرد. بعداز ایشان سرتیپ پاسدار اسماعیل احمدی مقدم به این سمت گمارده شد.

...more
0\تعداد بازدید
ایران
سرتیپ پاسدار اسماعیل احمدی مقدم

سرتیپ پاسداراسماعیل احمدی مقدم از تاریخ 18/4/1384 بعداز سرتیپ محمدباقرقالیباف به سمت فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران منصوب شد و تا تاریخ 18/12/1393 در این سمت خدمت کرد. بعد از او سرتیپ پاسدارحسین اشتری به این سمت منصوب شد.

...more
0\تعداد بازدید
ایران
راهداری دردوره اشکانیان

اشکانیان که با نام امپراطوری پارت ها هم شناخته می شوند ، در نقاط مختلف کشور پادگان هایی داشته¬اند تا امنیت راه¬ها را برای عبور کاروان¬ها حفظ کنند. عوارض راه ها، بخش عمده درآمد آنها را تشکیل می داد. بخشی از عوارض های دریافتی ، صرف نگهداری همان راه ها و قسمتی ازآن به خزانه دولت واریز می شد.

...more
0\تعداد بازدید
ایران
راهداری دردوره هخامنشی

راه¬های ارتباطی کشور در دوره هخامنشی، برحسب نظر مورخان، بسیار خوب و امن بود و پادشاهان هخامنشی برای حفظ ارتباط در کشور ، به امنیت راه¬های مواصلاتی اهمیت فراوان می¬دادند. در زمان داریوش ، به همراه حکمران هر استان، یک فرد نظامی به نام "کاروانس" تعیین می شد که حفظ امنیت شهرها وراه ها برعهده او بود. درسال های آخردوره هخامنشی، پادگان ها علاوه بر مسئولیت امنیت کشور ، امنیت راه ها را هم برعهده داشتند.

...more
0\تعداد بازدید
ایران
راهداری در دوره ساسانیان

در زمان ساسانیان، وظایف راهداری بر عهده مرزبانان و استانداران بودکه قوای منظمی دراختیار داشتند ؛ به عبارت دیگر، برقراری امنیت و نظم درراه ها به وسیله ارتش صورت می¬گرفت.

...more
0\تعداد بازدید
ایران
راهداری دردوره ایلخانیان

در زمان ایلخانیان، راهداری وحفاظت راه ها مبتنی برقوانین یاسای چنگیزی بود. وظایف راهداری، حفظ راه¬ها و حمایت کاروانیان و مسافران بود . راهداران با نام تتغاولی وقراسوران معروف بودند.

...more
0\تعداد بازدید
ایران
راهداری دردوره صفویه

در عصر صفویه، امنیت راه¬ها اهمیت زیادی داشت و مسئله راهداری مورد توجه خاص حاکمان بود. برای تامین راه ها وآسایش کاروانیان، درکنارجاده ها واطراف پل ها، راهدارخانه و کاروانسرا بنیاد گذاره شد. در این دوره یکی ازسرداران بزرگ، به سرپرستی نگهبانان راه ها انتخاب می شد و امورانتظامی راه ها بر عهده او بود(علیئی،1375: 91).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
راهداری دردوره مغول

تاسیس چاپار وچاپارخانه (پست)مربوط به دوره چنگیزخان است .اوبه سبب توسعه امپراطوری خود دستورداده بوددرمسیرراه های اصلی وبزرگ که به مرکز امپراتوری اومنتهی می شد ،چاپارخانه هایی درفواصل معین ساخته شود. بعداز چنگیز خان، درزمان غازان خان راه های بازرگانی وکاروان رو امن ومنظم بود.

...more
0\تعداد بازدید
ایران
راهداری در دوره زندیه

در دوران زندیه، به علت گسترش تجارت باکشورهای خارجی ، در طول راه¬های تجاری ، شهرها و دهات ، نظم و امنیت خوبی مستقر بود. در این دوره، کلانتر و محتسب، وظیفه تامین امنیت درداخل شهرها وراه ها را بر عهده داشتند (مجله پلیس انقلاب،1368: 31).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
ژاندارمری ژنرال مالتا

فکر تأسیس یک واحد ژاندارمری در فارس، ابتدا در دولت سپهدار تنکابنی شکل گرفت؛ اما این امر به علت عدم تامین اعتبار و حمایت های لازم انجام نشد؛ تا این سرانجام درفروردین 1290ه.ش سازمان ژاندارمری فارس به فرماندهی ژنرال مالتا که سال ها در خدمت وزارت جنگ بود، تاسیس شد.

...more
0\تعداد بازدید
ایران
روس¬ها و ژاندارمری

روس ها همواره دو پروژه را در ایران دنبال می کردند؛ یکی توسعه قزاقخانه برای تامین امنیت شمال ایران ودیگری گسترش قلمرو مسئولیت ژاندارمری تا مناطق شمال

...more
0\تعداد بازدید
ایران
انگلیسی¬ها و ژاندارمری

انگلیسی¬ها ازتمام زدوبندها وتحرکاتی که برای تاسیس و به راه افتادن ژاندارمری به کارمی بردند، در پی آن بودند که قوه منظم وکارآمدی درمقابل نیروی قزاق روس ها تشکیل شود،تا کشتی نجاتی برای آنها دراوضاع توفانی آن روزهای ایران باشد و سکان این کشتی را هم خود به دست داشته باشند(بابایی،1382: 123-120).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
آلمانی¬ها و ژاندارمری

انتصاب سرگرد ادوال فرمانده فوج (تیپ)ژاندارمری بروجرد به ریاست ژاندارمری دولتی( 1295 تا1297ه.ش) ،ازنظر نحوه اقدامات ونقشی که ژاندارمری تحت رهبری اودرایران ایفاکرد

...more
0\تعداد بازدید
ایران
مستشاران آمریکایی در ژاندارمری

حضور مستشاران نظامی وانتظامی خارجی درایران، از اواسط حکومت ناصرالدین شاه به طور چشمگیری افزایش یافت. از سال 1321ه.ش، مستشارانی از کشور آمریکا برای خدمت در ژاندارمری کل کشور دعوت واستخدام شدند(علی 326بابایی،1380: ). یکی از افسران اعزامی ارتش آمریکا به ایران، سرهنگ شوارتسکپف بود که از تاریخ دهم آذرماه 1322 ه.ش تاسال 1327 ه.ش به ریاست ژاندارمری کل کشور منصوب شد. هیات مستشاری آمریکا، 33 سال درایران حضور داشتند که آخرین هیات آنها درژاندارمری، درسال 1354ه.ش ایران راترک کردند.

...more
0\تعداد بازدید
ایران
نواحی ژاندارمری

ساختار ژاندارمری کشور درقالب ناحیه، هنگ،گردان رزمی ،گروهان وپاسگاه ، تا پیروزی انقلاب اسلامی شامل 15 ناحیه، مرکب از 46 هنگ، 259 گروهان و 2096 پاسگاه بود(قائم مقامی،1355: 384).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
مدارس صاحب¬منصبان(آموزشگاه ستوانی) ژاندارمری

درسال 1309 ه.ش، تامین کادرافسری امنیه، به اداره کل امنیه مملکتی واگذار شد ؛ بنابراین، ازمهرماه همان سال مدارس صاحب-منصبی ژاندارمری برای تربیت صاحب¬منصب برای تصدی مشاغل مهم ژاندارمری تاسیس شد. داوطلبان واجد شرایط، پس از گذراندن دوره مدرسه، به درجه نایب دومی مفتخر می¬شدند.

...more
0\تعداد بازدید
ایران
0\تعداد بازدید
ایران
مدرسه وکیلی ژاندارمری

مدرسه وکیلی در سال 1303 ه.ش، درزمان فرماندهی سرلشکر نقدی برژاندارمری، برای تربیت درجه داران این سازمان تأسیس شد. دوره های این مدرسه تاسال 1318 ه.ش اجرا شد. مدت تحصیل دراین مدرسه یک سال بود . بیشتر درجه دارانی که این دوره را طی کردند، در آینده وارد مدرسه صاحب منصبان شدند وبه درجه افسری رسیدند.

...more
0\تعداد بازدید
ایران
0\تعداد بازدید
ایران
تغییرات سازمانی ژاندارمری

ساختار و تشکیلات ژاندارمری در دوره های مختلف ، براساس نیازها ، وظایف و ماموریت های محوله ، وضعیت متفاوتی داشت . هرچند در ساختار کلی این سازمان تغییرات اساسی رخ نمی داد، ولی گاهی بر حسب نیاز، ادغام صورت گرفته یا قسمت های جدید ایجاد می شد.

...more
0\تعداد بازدید
ایران
0\تعداد بازدید
ایران
ژاندارمری خراسان

سال ها بعد از تشکیل زاندارمری در ایران، روس ها به علت حضور در خراسان ، با تشکیل ژاندارمری دراین منطقه مخالفت می کردند؛ تا این که سرانجام فوج(تیپ) ژاندارمری خراسان از آغاز سال 1300ه.ش به طور رسمی تشکیل شد. اهمیت ژاندارمری خراسان ، به دلیل تشکیلات منسجم وگسترده این نیرو در استان و وجود کلنل محمدتقی پسیان در فرماندهی آن بود.

...more
0\تعداد بازدید
ایران
0\تعداد بازدید
ایران
ادغام ژاندارمری ونیروی قزاق

در سال 1300 ه.ش پس از اعلام سردار سپه مبنی بر ادغام نیروهای ژاندارم و قزاق و تشکیل ارتش متحدالشکل ، ژاندارم¬ها از این اقدام راضی نبودند و رقابت شدیدی بر سر این مسئله به وجود آمد که سرانجام منجر به شورشی موسوم به شورش ابوالقاسم لاهوتی شد. سرانجام، این شورش سرکوب و ابوالقاسم لاهوتی به شوروی گریخت؛ ولی تعدادی از شورشیان که همراه او رفته بودند، بعد از مدتی به ایران بازگشتند.

...more
0\تعداد بازدید
ایران
سرتیپ علی توفیفی

سرتیپ علی توفیقی بعداز سپهبد احمد امیراحمدی از تاریخ 15 تیر 1305ه.ش تا 29 مهرماه 1305 ه.ش که سمت معاونت تشکیلات امنیه کل را داشت به کفالت امنیه کل منصوب شد.بعدازاو مجددا سپهبد احمدامیراحمدی به این سمت گمارده شد(1).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
سرتیپ غلامعلی¬خان¬زند

سرتیپ غلامعلی¬خان¬زندبعداز سرتیپ عزیزالله ضرغامی از تاریخ 11 مرداد تا 4 دی 1315ه.ش به فرماندهی تشکیلات امنیه منصوب شد.بعدازاو سرلشکر عبدالمجید فیروز دراین سمت گمارده شد(1).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
سرتیپ مهدی معتضدی

دردوره سرپرستی احمدقوام (نخست وزیر) برژاندارمری ،سرتیپ مهدی معتضدی از تاریخ30بهمن سال 1324ه.ش تا 22 اردیبهشت 1325 به سمت کفیل ژاندارمری کل کشور انجام وظیفه نمود.

...more
0\تعداد بازدید
ایران
رمان پلیسی

رمان، یکی از مهم¬ترین قالب¬های ادبی در دنیای امروز و یک روایت منثور است. با وجود عمر نسبتاً کم این گونه ی ادبی، در تاریخ

...more
0\تعداد بازدید
ایران
شهید سرگرد رضا صیادی

"ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله امواتا بل احیا عند ربهم یرزقون" وهرگز گمان مبر آنها که در راه خدا کشته شده اند

...more
0\تعداد بازدید
ایران
سرتیپ دوم شهید محمود امان‌اللهی

محمود امان‌اللهی، فرزند احد در 25/3/1339 در روستای جعفرآباد از توابع بیجار در استان کردستان به دنیا آمد. بعد از اتمام تحصیلات ابتدایی در روستا، برای ادامه تحصیل ناگزیر بود راه مالرو روستا را تا شهر تکاب طی کند. در خرداد سال 1356 در پایه ششم طبیعی در کرمانشاه دیپلم گرفت و در تاریخ 1/7/1356 به‌عنوان سهمیه ژاندارمری در دانشکده افسری نیروی زمینی یعنی دانشگاه امام علی(ع) کنونی پذیرفته شد . پدرش مرد شجاع و توانمندی بود و اهل باج‌دهی به ارباب ده نبود و به نظامیان زمان شاه روی خوش نشان نمی‌داد. احد، بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به عضویت پیش‌مرگان مسلمان کرد درآمد تا از آرمان‌های انقلاب دفاع کند. چنین بود که در سال 1358 به عضویت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیجار درآمد و در تاریخ 6/4/1359 حین درگیری با افراد گروهک‌های ضدانقلاب در روستاهای تابع شهرستان تکاب به شهادت رسید. شهادت پدر، انگیزه‌ای برای درخواست مأموریت پسر از دانشکده افسری ارتش به سپاه پاسداران کردستان شد. او از 10/04/1359 تا شهریور همان سال به‌عنوان رئیس پایگاه سپاه پاسداران مستقر در موچش مشغول به کار و علاوه بر مسئولیت پاسداران مستقر در این پایگاه، مسئولیت پیش‌مرگان مسلمان کُرد منطقه را نیز عهده‌دار شد تا بدین‌وسیله امنیت را در محور عملیاتی قروه _ سنندج برقرار نماید.

...more
0\تعداد بازدید
ایران