You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

سرباز

سرباز در حقیقت همان سربازنده است، یعنی آن که آماده است سر وجان خویش را در راه هدف فدا کند و به کلیه افراد مذکور دولت جمهوری اسلامی ایران که ملکف به انجام خدمت وظیفۀ عمومی برابر مقررات قانونی هستند، از بدو ورود به خدمت تا پایان آن اطلاق می­گردد. به خدمتی که جوانان(سربازان) باید طبق مقررات و در مدت معین و به منظور آمادگی برای دفاع از استقلال، تمامیت ارضی و

...more
25\تعداد بازدید
ایران
لوحۀ پاسداری

: لوحۀ پاسداری جدولی است که برای بررسی ستاد و تعیین تعداد پاسگاه¬های مورد لزوم و تصویب فرماندۀ واحد به افسر نگهبان ابلاغ می¬شود و افسر نگهبان موظف است که این لوحه را در اختیار رییس پاسدار و پاسبخش قرار دهد

...more
21\تعداد بازدید
ایران
نام شناسایی

در هنگام تعویض، نام شناسایی به وسیلۀ پاسدار جدید به رییس پاسدار قدیم اظهار می¬شود و با این ترتیب پاسدار قدیم پس از حصول اطمینان، مأموریت پاسداری را به پاسدار جدید تحویل می¬نماید. نام شناسایی از ترکیب نام شهرها،حیوانات گیاهان به اضافۀ یک عدد سه رقمی مانند ( تبریز 125، ببر 330، شبدر 137) ساخته می شود و طبقه بندی محرمانه دارد

...more
30\تعداد بازدید
ایران
برنامه‌ریزی نیروی انسانی

در شرایطی که هر روز بر پیچیدگی و عدم قطعیت محیط در سازمان‌های امروزی افزوده می‌شود، هر گونه فعالیتی که مبتنی بر پیش‌بینی شرایط آینده باشد، با دشواری‌های بسیار زیادی مواجه می‌شود، فرایند برنامه‌ریزی نیروی انسانی در سازمان‌ها، یکی از این فعالیت‌هاست که به دنبال دست¬یابی به تحلیلی جامع از وضعیت آتی عرضه و تقاضای نیروی انسانی در سازمان‌ است

...more
20\تعداد بازدید
ایران
رضایت شغلی

رضایت شغلی عبارت از نگرش فرد نسبت به شغل و به زبان ساده، چگونگی احساس فرد نسبت به شغلش و جنبه‌های گوناگون آن (1) و همچنین شامل حالت مطبوع و مثبت عاطفی حاصل از ارزیابی شغل یا تجارب شغلی است

...more
36\تعداد بازدید
ایران
رفتارهای شهروندی سازمانی

رفتارهای شهروندی سازمانی به مثابه رفتارهای مفید اختیاری و داوطلبانه که در شرح وظایف رسمی کارکنان قرار ندارد و کارکنان پلیس برای انجام آنها به دنبال پاداش یا جبران خدمت نیستند، اما به صورت مستقیم و غیر مستقیم در عملکرد سازمان برای دست¬یابی به اهداف سازمانی تأثیرگذار هستند، تعریف می‌شود

...more
16\تعداد بازدید
ایران
رویکرد پلیسی اطلاعات محور

: رویکرد پلیسی اطلاعات محور یعنی به‌کارگیری تجزیه و تحلیل اطلاعات پلیس در قالب ابزاری عینی در تصمیم‌سازی، به‌منظور تسهیل در کاهش و پیشگیری از جرم از طریق ِاعمال راهبردهای پلیسی ﻣﺆثر و پروژه‌ها و برنامه‌های مشترک برون سازمانی که براساس ادله‌ای محکم اتخاذ می‌گردد

...more
5\تعداد بازدید
ایران
نگهداشت کارکنان

نگهداشت نیروی انسانی، شامل نگهداري كاركنان در سازمان به وسيلۀ فراهم كردن شرايط مطلوب در محیط کار است، به گونه‌اي كه کارکنان باور كنند که ضروري است تا تعهد خود را به سازمان حفظ كنند. البته منظور از حفظ و نگهداري كاركنان در سازمان، فقط جنبه فيزيكي آن نيست

...more
53\تعداد بازدید
ایران
استانداردسازی رفتار پلیس

استانداردسازی رفتار، به معنی تعیین اصول، هنجارها و قواعد رفتاری مشخص برای کارکنان، به منظور مشخص شدن رفتارهای صحیح و کاهش کژرفتاری‌ها و بیانگر عملکرد اصولی و منطبق با مقیاس‌های تعیین شده است

...more
18\تعداد بازدید
ایران
پلیس الکترونیک

پلیس الکترونيک به روشي براي استفاده سازمان پلیس از نوآوري فناوری اطلاعات به خصوص شبکه اينترنت به‌منظور تسهيل و توسعه دسترسي شهروندان به اطلاعات و خدمات، گفته مي‌شود. به عبارتی دیگر، رهيافتي است كه در آن، حداكثر مأموريت‌هاي خدمات انتظامي پليس، با استفاده از فناوری‌های نوين ارتباطي به مردم ارائه شود

...more
28\تعداد بازدید
ایران
پلیس سنتی

پلیس سنتی، پلیسی است که نقشی واکنشی نسبت به جرایم داشته و با توجه به درخواستِ خدمات، اقدام می­کند. اطلاعات موجود پیرامون جامعه در این رویکرد محدود بوده و برنامه­ریزی­ها بر داده­های درون­سازمانی، متمرکز بودند

...more
47\تعداد بازدید
ایران
سازمان پلیسی دانش بنیان

پلیس دانش­بنیان رویکردی است شامل جمع­آوری و تحلیل اطلاعات پیرامون جرایم و شرایطی که منجر به وقوع جرم می­شوند و نتیجۀ آن دستیابی نیروهای پلیس به دانشی عملی است؛ چنین دانشی به آنان در توسعه

...more
51\تعداد بازدید
ایران
فرهنگ سازمانی پلیس

فرهنگ سازمانی، عبارت است از مجموعه‌ای از ارزش‌ها، باورها، درک و استنباط و شیوه‌های تفکر یا اندیشیدن، که اعضای سازمان پلیس، در آنها وجوه مشترک دارند و همان چیزی است که به عنوان یک پدیدۀ درست، به اعضای تازه‌وارد سازمان، آموزش داده می‌شود

...more
38\تعداد بازدید
ایران
فناوری اطلاعات در پلیس

فناوری اطلاعات متشکل از سخت افزار، نرم‌افزار، نیروی انسانی، اطلاعات، مدیریت، تولید و نگهداری است؛ که در ارتباط متقابل با یکدیگرند و فضایی مملو از اطلاعات ذخیره شده به شکل نظام‌مند و با قابلیت دسترسی آسان، پدید می‌آورند

...more
18\تعداد بازدید
ایران
کنترل مسله محور

کنترل مسئله‌محور، روشی است که در آن، عملیات و مشاغل پلیس، تابع مطالعات و تحقیقات دقیق قرار می‌گیرد. تا آنکه اطلاعات و آگاهی‌های به‌دست آمده در مورد مسئله، به کشف راهبرد جدید و مؤثر برای حل و فصل بیانجامد

...more
25\تعداد بازدید
ایران
مدیریت دانش در پلیس

مدیریت دانش در سازمان پلیس، به مثابه فرایند کشف، جمع‌آوری، انتخاب، ذخیره‌سازی، سازماندهی، انتقال، بکارگیری و به روزسازی دانش، تعریف می‌شود

...more
30\تعداد بازدید
ایران
تعهد سازمانی

«تعهد سازماني» به مثابه «حالتي كه فرد در آن به اهداف و ارزش‌هاي سازمان، اعتماد و اعتقاد قوي داشته و براي رسيدن به اين اهداف، تلاش قابل ملاحظه‌اي از خود نشان مي‌دهد و در نهايت نيز داراي آرزو و خواست قوي و عميق براي ادامة عضويت در سازمان است» تعريف مي‌شود

...more
310\تعداد بازدید
ایران
جامعه پذیری کارکنان

جامعه‌پذیری یا اجتماعی کردن فرایندی است که به¬واسطۀ آن افراد و کارکنان یک جامعه، گروه یا سازمان

...more
169\تعداد بازدید
ایران
شرايط احراز شغل

شرايط احراز، به معناي تعيين خصوصيات (دانش‌، مهارت‌ها و توانایی‌ها)، تجربيات و مهارت‌هايي است كه متصدي شغل بايد داشته باشد، تا بتواند شغل مورد نظر را به بهترین شکل به انجام برساند

...more
14\تعداد بازدید
ایران
توانمند سازي

توانمندسازی، فرایند رسیدن به بهبود مستمر در عملکرد سازمانی است که از طریق توسعه و گسترش نفوذ افراد (تفویض اختیار) و گروه‌های شایسته و با صلاحیت، در بیشتر جنبه‌ها و وظایف‌ محقق می‌شود

...more
10\تعداد بازدید
ایران
رفتار سازمانی

رفتار سازمانی، یک رشته علمی است که افعال و کنش های کارکنان، گروه های کاری و واحدهای سازمانی یک سازمان را مطالعه قرارمیکند. به تعبیر دیگر رفتار سازمانی عبارت است

...more
10\تعداد بازدید
ایران
ساز نظامی

ساز در اصطلاح هنر و علم موسیقی به مطلق آلت موسیقی گویند) و ساز نظامی، آلت موسیقی¬ای است که در تشکیلات نظام و مراسم آن مورد استفاده قرار می¬گیرد و کارکرد نظامی دارد.

...more
50\تعداد بازدید
ایران
مارش

مارش در اصل، واژه ای فرانسوی(march ) است که معانی مختلفی از جمله: روش، طرز راه رفتن، راه روی، حرکت قشون و هر آهنگ موسیقی که برای راه رفتن باشد، دارد(1).

...more
31\تعداد بازدید
ایران
0\تعداد بازدید
ایران
رسته های شغلی

عبارت است از مجموعه ای از رشته های شغلی که از لحاظ نوع کار و مدرک تحصیلی و تجربی

...more
0\تعداد بازدید
ایران
ارزشیابی

ارزشیابی یا ارزیابی عملکرد، فرآیندی است که به وسیله آن عملکرد کارکنان در فواصل معین

...more
0\تعداد بازدید
ایران
گردش شغلی

گردش شغلی یا چرخش شغلی، به جابه جایی فرد در مشاغل مختلف هم خانواده به منظور متنوع ساختن دوران خدمتی و دستیابی به آموزش و تجربه ها گفته می شود

...more
1\تعداد بازدید
ایران
انتصابات

انتصاب، عبارت است از «به کار گماردن داوطلب در شغلى که بر مبناى اطلاعات به دست

...more
0\تعداد بازدید
ایران
فرسودگی شغلی

: مازلاک و جکسون فرسودگی شغلی را سندرمی روان شناختی متشکل از سه بعد خستگی

...more
0\تعداد بازدید
ایران
ترفیع

ترفیع، عبارت از جایگزین شدن فرد درشغلی با مسئولیت و اختیار بالاتر و با اهمیت بیشتر

...more
0\تعداد بازدید
ایران
پایوران

به کارکنانی اطلاق می شود که در یک سازمان عضویت دارند

...more
0\تعداد بازدید
ایران
نظریه انگیزش محافظت در پلیس

نظریه انگيزش محافظت ، براي درك و پیش‌بینی رفتارهاي بهداشتي كه بر عوامل شناختي مؤثر بر تصمیم‌گیری‌هایی كه فرد از خود در برابر وقايع آسیب‌زا حفاظت می‌کند يا با چنين وقايعي كنار می‌آید، تمركز می‌کند (مروتي شریف‌آباد

...more
0\تعداد بازدید
ایران
خودکارآمدی پلیس

خودکارآمدی، باوری است که شخص به قابلیت‌های خود برای سازمان‌دهی و اجرای اقدامات لازم در موقعیت‌های پیش رو دارد؛

...more
0\تعداد بازدید
ایران
تعلق سازمانی پلیس

تعلق سازماني را شامل حالات ذهني مثبت ، رضايت بخش و مرتبط با كار مي دانند كه توسط سه شاخص

...more
0\تعداد بازدید
ایران
دلبستگی شغلی پلیس

دلبستگی شغلی، حالت ذهنی مثبت و مرتبط با شغل است که با انرژی، فداکاری و جذابیت شغل، مشخص می

...more
0\تعداد بازدید
ایران
0\تعداد بازدید
ایران
بدون کاری

وضع کارکنانی است که به یکی از علل زیر به‌طور موقت از کار برکنار می‌گردند: الف) به¬موجب قرارهای صادره از مراجع قضایی بازداشت و یا از شغل معلق شوند؛ ب) برابر احکام صادره از دادگاه‌ها زندانی شوند؛ ج) در صورتی که محکوم به اقامت اجباری یا ممنوع از اقامت در محل معین شوند (قانون استخدامی ناجا،1390، مادۀ 115).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
صف

صف در لغت به¬معنی رده، ردیف و هر چیزی است که به نظم و ترتیب در پهلوی هم قرار گرفته باشد (معین،1384: 644). به واحدهایی در سازمان اطلاق می‌شود که انجام وظایف آنها به¬طور مستقیم منجر به تحقق اهداف سازمان می‌شود (رضائیان،1382: 286).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
پلیس هوشمند

پلیس در لغت به¬معنی پاسبان و هوشمند به¬معنی باهوش و عاقل آمده است (معین، 1384: 235 و 1222). در اصطلاح، پلیسی است که از یک‌سو واجد تمام منابع قدرت نرم بوده و از دیگر سو پتانسیل و ظرفیت بهره‌گیری از سازوکارهای قدرت سخت را برای به سامان رساندن مأموریت‌های خویش، به‌ویژه در مقابله با عوامل مخل امنیّت عمومی داراست. (ایسنا، رادان، 23/3/1392، کد خبر 92032313621).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
دوره‌های آموزشی تخصصی تکمیلی

- در لغت دوره به معنی «اختصاص یک مدت معین برای یک امر»، آموزش به معنی «یاد دادن، تربیت و پرورش»، تخصص به معنی «در کاری مهارت داشتن» و تکمیل به معنی «تمام کردن و نیکو کردن» آمده است (معین، 306،273،29،473:1384).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
سبک فرماندهی (رهبری)

- در لغت سبک به¬معنی «طرز، شیوه و روش» (معین، 557:1384) و فرماندهی به¬معنی فرمانده بودن است (دهخدا، 1377: 17099). - ستاد کل نیروهای مسلح، فرماندهی را این‌گونه تعریف می‌کند: فرماندهی، اختیاری است که به یک فرد نظامی برحسب درجه یا شغل و مسئولیتی که دارد واگذار می‌شود تا نسبت به زیردستان خود اعمال کند (قربانی¬زاده و همکاران،1394: 226).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
پلیس مقتدر

اقتدار در لغت یعنی قدرت یافتن؛ و مقتدر به¬معنی قادر و توانا است (معین،1384: 110و 1019). «اقتدار» نفوذ بر رفتار دیگران می‌باشد؛ به‌عبارت‌دیگر «اقتدار» قدرت مشروعی است که رهبر جامعه یا طبقۀ فرادست با تکیه بر این قدرت مشروع دارای آمریت هستند و رهروان جامعه یا طبقۀ فرودست به‌واسطۀ پذیرش قلبی و عقلی آن قدرت مشروع با رضایت خاطر بر آن گردن می‌نهند؛ به¬گونه‌ای که این نفوذ آگاهانه و با مطلوبیّت و محبوبیّت همراه باشد و قبول آن از سوی افراد تحت نفوذ، ارادی است نه از روی اجبار (عبدی،1391: 14).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
اعاده به خدمت

تعریف «اعاده» در لغت یعنی بازگرداندن و خدمت به معنی کار و مأموریت است (معین،1384: 100 و 414). اصطلاح «اعاده به خدمت» به وضعیت کارکنانی اشاره دارد که بعد از بازنشستگی یا بازخریدی یا انتقال و یا استعفا تحت شرایط خاصی، دوباره شروع به خدمت می‌کنند (قانون استخدام ناجا،1384، فصل هفتم).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
ادوار آموزشی

- «ادوار» جمع دوره است. دوره یعنی «اختصاص یک مدت معین برای یک امر» و آموزش هم به¬معنی «یاد دادن، تربیت و پرورش»، تخصص به¬معنی «در کاری مهارت داشتن» و تکمیل به¬معنی «تمام کردن و نیکو کردن» است (معین،29،473:1384).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
کارکنان

- کارکنان، جمع کارکن است. کارکن در لغت به¬معنی کارگر، عامل و عضو اداره یا مؤسسۀ می‌باشد (معین، :1384782). - منظور از کارکنان یک سازمان، تمام افرادی است که در سطوح مختلف آن مشغول به کار هستند (سعادت،1:1391). کارکنان نیروی انتظامی افرادی هستند که برابر شرایط و مقررات مندرج در قانون استخدامی ناجا یا قانون وظیفه عمومی به خدمت پذیرفته شده‌اند (قانون استخدام ناجا، 1384، مادۀ 9).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
تطبیق (درجه‌های انتظامی)

تطبیق در لغت به معنی برابر کردن دو چیز با هم و با هم مطابق ساختن است (معین،1384: 292). در اصطلاح انتظامی، به فرایند تعیین درجه، رتبه و جایگاه خدمتی کلیه کارکنان موجود کمیته انقلاب اسلامی اطلاق می‌شود که قبل از تاریخ 29/11/69 به عضویت آن درآمده بودند (دستورالعمل تعیین جایگاه خدمتی پرسنل کمیته انقلاب اسلامی مصوب فرمانده معظم کل قوا، 1369، ماده یک).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
تخلفات

تخلفات جمع تخلف بوده و اين كلمه به معني سرپيچي و روی‌گردانی است (معين،1384: 273). هر عمل یا ترك فعلی كه برخلاف مقررات و دستورات و نظم و ترتیب و شئون جامعه نیروهای مسلح باشد، تخلف نامیده شده و تخلفاتی كه تنبیه آن در اختیار فرماندهان، رؤسا، و مدیران گذاشته شده است، تخلفات انضباطی نامیده می‌شود (آیین‌نامۀ انضباطی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران،1395: 46).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
توبیخ

«توبیخ» در لغت به معنی نکوهیدن و سرزنش کردن است (معين،1384: 320). یکی از اشکال پانزده‌گانه از تنبیهات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد که دستور آن معمولاً از طرف فرمانده یا رئیس مستقیم افراد صادر می‌شود و قابل‌اعتراض نیز نیست (قانون استخدام ناجا،1390، فصل ششم).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
درجات مختلف سازمانی

«درجه» در لغت به معني پايه، رتبه و مرتبه نظامي و «سازمان» هم به معني مجموع دستگاه‌ها، شعب و كارمندان يك اداره يا يك مؤسسه آمده است (معين،1384: 452 و 551). در قانون استخدام ناجا (1384) درجه تعريف نشده است، ولي برابر ماده 72 قانون مذكور، عناوين و ترتيب درجات كاركنان انتظامي 21 مورد است كه در پنج گروه سربازي، درجه‌داری، افسري جزء، افسري ارشد و امرا تقسیم‌بندی می‌شود (اسكندري و عبدي‌نژاد، 1394: 186-187).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
بازداشت (بدون خدمت/ با خدمت)

این واژه از نظر لغوی به معنی منع، ممانعت و جلوگیری به کار رفته است (معین،1384: 155) و در اصطلاح، وضع کارکنانی است که برابر مقررات انضباطی بازداشت می‌شوند (قانون استخدام ناجا،1390، فصل پنجم، ماده 113). همچنین وضع پرسنلی است که به¬موجب قرارهای صادره از مراجع ذی¬صلاح قضایی تا صدور حکم قطعی در توقیف به سر می¬برند و یا برابر مقررات انضباطی در بازداشتگاه یا محل خدمتی تحت نظر هستند (منصور،1379، ماده 106).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
محافظ

«محافظ» در لغت به معنی نگهبان و حفظ‌کننده است (معین،1384: 933) و در اصطلاح، فردی است که با استفاده از روش‌ها و دستورالعمل‌های حفاظتی، احتمال خطر را برای فرد تحت حفاظت کاهش می‌دهد (ولیئی،1394: 11).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
پلیس خصوصی

- «پلیس» در لغت به معنی پاسبان و آژان است و «خصوصی» هم به معنی شخصی و داخلی ذکر شده است (معین،1384: 235 و 424). - «خصوصی سازی » عبارت است از: تعریف حوزه‌های جدید قابل تملک بخش خصوصی در یک کشور، تعیین حقوق ناظر بر این حوزه‌ها برای مالک و نحوۀ حمایت و کنترل این حقوق (رحیمی برجردی،1385، به نقل از قصری و صالحی،127:1388).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
مأمور به خدمت

«مأمور» در لغت به معنی امر کرده شده و گماشته و «خدمت» به معنی کار کردن برای کسی و کار است (معین،1384: 912 و 414). اصطلاح «مأمور به خدمت» وضع کارکنانی است که حداکثر به مدت دو سال به یکی از وزارت¬خانه‌ها یا نهادها یا سازمان‌های دولتی و یا وابسته به دولت مأمور می‌شوند (قانون استخدامی ناجا،1390، ماده 109).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
بهداشت حرفه‌ای (کار)

«بهداشت» در لغت به معنی نگاه‌داشتن و تندرستی است و «حرفه» نیز به معنی پیشه و کسب‌وکار است (معین،1384: 195 و 394). بهداشت حرفه‌ای یا سلامت شغلی یا سلامت کار، شاخه‌ای از علم بهداشت بوده و عبارت است از: شناسایی، ارزیابی و کنترل عوامل زیان‌آور موجود در محیط کار به همراه برخی مراقبت‌های بهداشتی درمانی به‌منظور سالم‌سازی محیط کار و حفظ سلامت نیروی کار (سایت انجمن علمی بهداشت کار، دوّم بهمن 1393، دسته‌بندی: بهداشت حرفه‌ای).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
اقتدار نرم

«اقتدار» در لغت به معنی قدرت یافتن و توانایی بوده و «نرم» نیز به معنی جسم لطیف است (معین،1384: 110 و 1111). اقتدار (قدرت) نرم توانایی به¬دست آوردن مطلوب خواسته‌ها و اثرگذاری بر رفتار دیگران از طریق مجذوب کردن به‌جای اجبار، تهدید و تشویق (قدرت سخت) است. قدرت نرم بر جذابیت و کشش مبتنی است که از طریق جذابیت‌های فرهنگی، ایده‌های سیاسی و سیاست‌های متنوع صورت می‌گیرد. قدرت نرم توانایی تأثیرگذاری بر دیگران برای کسب نتایج مطلوب از طریق جذابیت به‌جای اجبار یا تطمیع است (رهبر و همکاران، 1394: 11).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
روحیه انتظامی

«روحیه» در لغت به معنی مجموعه کیفیّات نفسانی و حالات روانی یک فرد است و «انتظامی» نیز به نیروهایی گفته می‌شود که حفظ و آرامش کشور را به عهده دارند (معین،1384: 515 و 126). اصطلاح «روحیۀ انتظامی» حالت و کیفیتی نفسانی است که فرد با داشتن آن به انجام وظیفه اشتیاق پیدا می‌کند و به‌عنوان یک عضو از یگان یا گروه در انجام مأموریت‌ها و رسیدن به هدف از خود علاقه‌مندی و فداکاری نشان می‌دهد (اکبرزاده و همکاران،1397: 256).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
منطقۀ عملیاتی

«منطقه» در لغت به معنی کمربند و میان‌بند است (معین،1384: 1046) و «عملیات» هم جمع عملیه بوده و به امور متعلق به عمل اطلاق می‌شود (دهخدا،1377: 16373). اصطلاح «منطقۀ عملیاتی» در بحث نقل و انتقالات ناجا، به کل استان سیستان و بلوچستان، بخشی از استان‌های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه، فرماندهی مرزبانی استان سیستان و بلوچستان و کردستان، هنگ‌های مرزی مستقر در برخی استان‌ها، برخی پایگاه‌های دریایی، یگان‌های تکاوری و پاسگاه‌های عملیاتی گفته می‌شود (دستورالعمل انتقالات سراسری کارکنان ناجا، ماده پنجم،1394).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
انتظار خدمت (تعلیق)

انتظار در لغت یعنی چشم‌به‌راه بودن و خدمت به معنی کار و مأموریت است (معین،1384: 126 و 414). «انتظار خدمت» وضع کارکنانی است که برابر مقررات مربوط به¬علت تخلفات انضباطی به‌طور موقت از کار برکنار شده باشند. مدت انتظار خدمت، جزو ایام خدمت برای ترفیع منظور نشده و تنها از نظر بازنشستگی منظور خواهد شد. کسور بازنشستگی این مدت بر اساس آخرین حقوق و مزایای آنان قبل از انتظار خدمت به صندوق بازنشستگی واریز خواهد شد (قانون استخدام ناجا،1390، مادۀ 114).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
تنزیل درجه

تنزيل در لغت به معني فرود آوردن و درجه به معني پايه و رتبه آمده است (معين،1384: 316 و 452). وضع کارکنانی است که برابر مقررات مربوط به علت ارتکاب تخلفات انضباطی به‌طور موقت (حداکثر به مدت دو سال) و یا دائم یک درجه یا رتبه از درجه و رتبه قبل از تنبیه آنها کاسته می‌شود (قانون استخدام ناجا،1390، ماده 120).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
قوانین و مقررات نیروی انتظامی

«قانون» در لغت به معنی رسم، قاعده و روش است و «مقررات» هم به مجموعه اصولی گفته می‌شود که برای جریان امور مؤسسه‌ای عملاً اجرا می‌شود. «نیروی انتظامی» نیز به افرادی گفته می‌شود که حفظ و آرامش کشور را به عهده دارند (معین،1384: 749، 1020، 126).

...more
0\تعداد بازدید
ایران