You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

0\تعداد بازدید
ایران
آتش سوزی

تعریف: آتَش از ریشه تَش یا هیر می‌باشد و آن انرژی گرمایی و نور است که هنگام واکنش شیمیایی، آزاد می‌شود و حاصل سوختن یا احتراق یک شی است (دهخدا، 1377).

...more
854\تعداد بازدید
ایران
آدم ربایی

آدم ربايي، واژه اي است مرکب از دو جزء «آدم» و «ربايي» ؛ در فرهنگ لغت فارسی «آدم»، به

...more
830\تعداد بازدید
ایران
احتکار

احتکار، در لغت، بازداشت چیزی است برای آنکه پس از گران شدن قیمت آن، به فروش برسانند (1). گاهی احتکار، برای گران شدن قیمت نیست؛ بلکه می خواهند کمبود مصنوعی در بازار ایجاد کنند و جامعه را دچار التهاب نمایند

...more
690\تعداد بازدید
ایران
احضاریه

احضاریه، درلغت به معنای به حضورخواستن ، امربه حاضرشدن وحاضر کردن آمده است

...more
804\تعداد بازدید
ایران
اختلاس

از نظر حقوق جزا، اختلاس عبارت است از تصاحب و بردن وجه یا مال متعلق به دولت و بیت المال یا اشیای سپرده شده به یکی از کارکنان دولت یا مأموران به خدمات عمومی، اعم از رسمی و غیررسمی و سایر نهادهای انقلابی

...more
795\تعداد بازدید
ایران
اطلاعات جنایی

تعریف: اطلاعات جنایی، عبارت است از جذب و جمع‌آوری، ارزیابی و تجزیه و تحلیل اطلاعات و اخبار به منظور شناسایی و تأمین ماهیت واقعی داده های جرم و سایر داده های بالقوه مرتبط با آن، به منظور کار پلیسی و قضایی (بیابانی وهادیان فر،1384: 77). اطلاعات جنایی، مجموعه ای از اطلاعات است که در رابطه با انواع جرایم، مجرمان و گروه‌های جنایتکاری شناخته شده یا مورد سوء ظن، توسط پلیس جمع‌آوری، تلفیق، تحلیل، ثبت و گزارش می‌شود (بیابانی، 1387: 56).

...more
835\تعداد بازدید
ایران
بازداشت موقت

بازداشت و توقیف که مترادف هم به کار می‌روند، در لغت به¬معنی «منع، ممانعت و جلوگیری، توقیف و

...more
836\تعداد بازدید
ایران
بازسازی صحنه جرم

بازسازی صحنه جرم از ترکیب مفاهیم بازسازی ، صحنه و جرم تشکیل شده است كه از جمله اصول اساسی براي تشكيل پرونده ­هاي جنايي است. بازسازی صحنه جرم عبارت از تعیین واکنش­های احاطه کننده ارتکاب جرم است. این بازسازی ممکن است با استفاده از اظهارات شاهد، اقرار متهم، اظهارات بزه دیده در حال حیات و یا بررسی و تفسیر شواهد فیزیکی صورت گیرد. بازسازی،آخرین مرحله در پردازش صحنه جرم است و این مرحله کاملاً به شناسایی و منحصر به فرد کردن مدرک مربوط بستگی دارد

...more
806\تعداد بازدید
ایران
بررسي صحنه جرم

صحنه جرم، سرچشمه حقایق و اطلاعات مربوط به جرم و مجرم است و چنانچه به طور صحیح و اصولی مورد بررسی قرار گیرد، ابتدای راهی است که به مخفیگاه مجرم منتهی می شود. در برخی از جرایم ممکن است علاوه بر صحنه اصلی جرم، صحنه های جرم مکمل یا ثانوی نیز وجود داشته باشد؛ برای نمونه، چنانچه در یک جنایت، جسد مقتول به محل دیگری منتقل و مخفیانه دفن شده باشد

...more
1038\تعداد بازدید
ایران
تبانی

تبانی، در لغت به معنای پنهانی پیمان بستن ، مقدمه چینی و زمینه سازی است

...more
2620\تعداد بازدید
ایران
تفتیش

تفتیش، در لغت به معنی جستجو کردن، کاوش کردن و بازرسی است

...more
0\تعداد بازدید
ایران
تبعید

تبعید در میان کشورهای اروپایی نخستین بار از انگلستان سرچشمه گرفته است (2). در سال 1619 بخشی از مواد قانون ولگردی که در زمان ملکه الیزابت تصویب شده بود، به صورت تلویحی کیفر تبعید را مجاز کرده بود (3). سابقه تبعید در ایران به دوره ایران باستان باز می گردد که از 550 سال قبل از میلاد مسیح شروع می شود و در سال 651 بعد از میلاد پایان می یابد (4). این کیفر در قوانین حمورابی نیز پیش بینی شده بود

...more
1946\تعداد بازدید
ایران
تجاوز به عنف

تجاوز به عنف نوعی رفتار خشن و تحقیرآمیز است که از طریق اعمال جنسی و برای ابراز قدرت و خشم صورت می گیرد. در چنین مواردی، رابطه جنسی به ندرت موضوع اصلی می باشد و در اکثر موارد، مسائل جنسی در خدمت نیازهای غیرجنسی درمی­ آیند

...more
399\تعداد بازدید
ایران
تعزیرات

تعریف: تعزیر در لغت به معنای ملامت، سرزنش، منع و یاری کردن، بزرگداشت و احترام مطرح شده است. در رابطه با ریشه معنای لغوی آن، دو نظر مطرح است؛ بر طبق یک دیدگاه، معنای اصلی لغوی تعزیر همان منع است و معانی تأدیب، ضرب و نصرت و تعظیم به آن باز می¬گردد (ابن منظور، 1414: 561).

...more
970\تعداد بازدید
ایران
تعلیق اجرای مجازات

در کشور ایران برای نخستین بار و تحت تأثیر این روی­آوری همگانی، نهاد تعلیق اجرای مجازات در قانون مجازات عمومی مصوب 1304 در مورد مجرمین جرایم جناح ه­ای پذیرفته شد و موارد قابل تعلیق در امور جنحه­ را قانون مصوب 1307 تعیین کرد؛ ولی به دلیل عدم تکافوی نیازها، در سال 1346 قانون تعلیق اجرای مجازات به تصویب رسید. این قانون مقررات تعلیق را به جرایم جنایی و نیز جزای نقدی تسری داده بود، بعلاوه نخستین قانونی بود که برای تعلیق مدت معینی قائل گشته بود(2) پس از پیروزی انقلاب اسلامی و شرعی گردیدن قوانین، این نهاد باز هم در خصوص برخی از جرایم (غالب جرایم تعزیری و بازدارنده) پذیرفته شد

...more
1236\تعداد بازدید
ایران
تقلب در کسب

تقلب هر اقدام یا حذف اقدام عمدی طراحی شده است که به منظور فریب دیگران صورت گیرد و باعث می شود قربانیان دچار زیان شده یا عاملان آن، منافعی را به دست آورند (2). تقلب از پديده هاي رايج و متداول در کسب و کار است و شامل اقدام عمدی یا فریبکارانه افراد در راستای برخورداری از یک مزیت ناروا یا غیرقانونی می ­باشد

...more
654\تعداد بازدید
ایران
جرايم رايانه اي

رایانه، هر نوع دستگاه يا مجموعه اي از دستگاه هاي متصل سخت‌افزاري ـ نرم‌افزاري است كه از طريق

...more
779\تعداد بازدید
ایران
جرايم يقه سفيد

یقه سفید، به فرد یا افرادی گفته می¬شود که به کارهای غیر دستی، بخصوص کارهای دفتری و اداری

...more
841\تعداد بازدید
ایران
جرم

تعريف: واژة جرم، برگرفته از ريشة جَرَمَ، به معني قطع كردن(فيض ، 1376 :17) و در معنای لغوی مترادف عصیان، اثم، جناح (دهخدا ، 1377، ذیل واژه جرم)گناه، بزه وخطا آمده است( عمید ، 1386: ذیل واژه جرم) آمده است.

...more
669\تعداد بازدید
ایران
جرم شناسي كاربردي

تاریخ جرم­ شناسی کاربردی با تاریخ جرم­ شناسی درآمیخته است. از اوان جرم­ شناسی، پایه­ گذاران آن لومبروزو، فری و گاروفالو، جرم ­شناسی را به مثابه علمی کاربردی می­ پنداشتند، زیرا در آثارشان انتقادهایی نسبت به نهادهای کیفری موجود در آن عصر و پیشنهادهایی مطرح شده بود. به تدریج در اواخر سده نوزدهم، شاخه دیگری از جرم­ شناسی کاربردی با عنوان جرم­ شناسی بالینی توسط گاروفالو، از روان­پزشکی الهام گرفته شد و وارد مطالعات علمی جرم و مجرم شد

...more
1096\تعداد بازدید
ایران
جرم شناسي پيشگيري

در میان اندیشمندان کیفری، نخستین فردی که قسمتی از اثر مکتوب خود را به پیش­گیری اختصاص داده، بکاریا است. او در فصل ماقبل آخر کتاب خود با عنوان «چگونه از وقوع جرایم پیش­گیری کنیم؟» می نویسد: «پیش­گیری از وقوع جرایم بهتر از کیفر دادن است.» وی پیشنهاد می­ کند برای کاهش میزان جرایم، به جای کیفر بزه­کاران، با تحول در وضع اقتصادی و اجتماعی جامعه موجبات ارتکاب جرم از میان برداشته شود

...more
1929\تعداد بازدید
ایران
جرم مشهود

در تعریف جرم مشهود بین حقوقدانان و اساتید حقوق جزا، اختلاف‌نظر وجود دارد و به این ترتیب، تعاریف متعدّد و گوناگونی از جرم مشهود به عمل آمده است. جرم مشهود این گونه تعریف شده است

...more
654\تعداد بازدید
ایران
جعل

در قوانین بیشتر کشورها از جمله ایران، جرم جعل تعریف نشده و صرفاً به ذکر مصادیق، روش­های ارتکاب و مجازات مرتکب آن، بسنده شده است. حقوقدانان در تعریف جعل گفته­اند: جعل عبارت از قلب متقلبانه حقیقت در سند، نوشته یا چیز دیگر است، به قصد اضرار به غیر، به روش­های پیش­بینی شده در قانون

...more
925\تعداد بازدید
ایران
حدود

با این همه، به بیان دقیق­تر و از نظر اصطلاحی، می­ توان سه تعبیر از حد را مفهوم ­سازی نمود. نخستین برداشت از واژه حد در متن­های شرعی، به این مناسبت که احکام، مرزهای رفتاری و باید و نبایدهای هنجاری را مشخص می­ کنند، به « حکم » تعبیر شده است (6). بر همین پایه، در قرآن کریم که در آن بیش از ده بار « حدود الله » در معنای « احکام الله » به کار رفته است، از این واژه برای بیان « امرها و نهی ­های » خداوند استفاده شده که این خود نشان دهنده آن است که معنای اصطلاحیِ حدود، بسیار گسترده تر از کاربرد آن در آموزه­ های فقهی است

...more
567\تعداد بازدید
ایران
حریق عمدی

حریق عمدی، به سوزاندن اموال دیگران به صورت عمدی و مغرضانه یا سوزاندن اموال خود با هدف های

...more
1063\تعداد بازدید
ایران
خودسوزی

خودسوزی، روشی خشن و بی­ رحمانه جهت پایان دادن به زندگی است که فرد با آتش زدن جسم خود، سعی در از بین بردن خویشتن و پایان دادن به زندگی خود دارد. خودسوزی از یک طرف ، روشی است که جنبه نمایشی دارد و باعث جلب توجه دیگران می ­شود و از سوی دیگر، حس ترحم آنها را تحریک می­ کند

...more
855\تعداد بازدید
ایران
دادخواست

مطابق ماده 48 قانون آيين دادرسي مدني، شروع رسيدگي در دادگاه، مستلزم تقديم دادخواست مي­باشد.(3) دادخواست، در لغت به معني واخواهي کردن، عدالت طلبيدن از دادگاه مي­باشد. دادخواست، بيان ادعا نزد مراجع قضايي در اوراق مخصوص است

...more
676\تعداد بازدید
ایران
دستگیری

دستگیری و سلب آزادی از افراد، مغایر با حق آزادی و امنیت شخصی شهروندان است. در واقع سنگ نخستین بنای دادرسی کیفری که انسجام و استحکام آن در گرو رعایت قواعد و اصول مهندسی قضایی است، در این مرحله نهاده می­ شود. قسمت اعظم این اصول و قواعد، طبیعتاً باید ناظر به رعایت حقوق دفاعی افراد و تضمین برخورد صحیح با دستگیرشدگان باشد

...more
832\تعداد بازدید
ایران
ديات

دیه به دو نوع اصلی و بدلی تقسیم می شود (2). نوع اصلی همان گونه که در فقه برای آن پیش بینی شده است برای شبه عمد یا خطای محض در نظر گرفته شده است (3) زیرا که در اصل قصاص مجازات اصلی جنایات عمدی است و دیه جانشین آن. اما نوع بدلی به قصاصی بر می گردد که به هر علت هم چون رضایت، عدم تساوی در دین و جنسیت یا رابطه‌ی پدر، فرزندی (4)؛ به دیه تبدیل شده باشد

...more
365\تعداد بازدید
ایران
رفتار

رفتار (Behavior) یا سلوک یعنی کاری که یک موجود زنده می‌‌کند؛ یعنی کلیه اعمال موجود زنده از جمله پاسخ به محرک‌‌ها، چه حرکتی چه غده‌‌ای، از انواع رفتار به حساب می‌‌آید. رفتارمعمولاً پیچیده است و در موقعیت‌‌های واقعی به ندرت ساده است. حتی یک عمل به ظاهر ساده هم معمولاً از مجموعه‌‌ای ازرفتارهای کوچک تشکیل شده است. بررسی رفتارهای انسانی موضوع دانش روان شناسی است

...more
637\تعداد بازدید
ایران
رقم سیاه جرایم

رقم سياه جرم عبارت است از تفريق بزهكاري واقعي (تمام جرایمی که در یک زمان و مکان معین اتفاق می‌افتد) و بزه‌كاري ظاهري (جرایمی که توسط پلیس کشف و برای آنها پرونده تشکیل شده است)

...more
2526\تعداد بازدید
ایران
زمین خواری

پدیده زمین خواری، از طریق تغییر غیر قانونی کاربری و تصرف غیرقانونی اراضی، در چند دهه اخیر به یکی از معضلات اجتماعی نگران کننده تبدیل شده است (2). در قوانين ايران، از اصطلاح زمين­خواري تعريفي به‌عمل نيامده است و عنوان مجرمانه‌اي به اين نام، وجود ندارد. ولي مي‌توان گفت: عنصر مادي زمين­خواري،تحصيل زمين نامشروع، تصاحب زمين غير يا تصرف انواع اراضي، به ويژه املاك متعلق به دولت به مفهوم عام يا سازمان‌ها و نهادهاي عمومي، بدون حق و نيز تغيير كاربري آن به‌صورت غيرقانوني است، كه گاه با ارتكاب سلسله اعمال پيچيده و جاعلانه صورت مي‌گيرد

...more
1397\تعداد بازدید
ایران
سرقت مسلحانه

سرقت از باسابقه ترين جرائم در جوامع بشري است که در اجتماعات مختلف به شيوه هاي گوناگوني ديده شده است. در قانون مجازات اسلامي (ماده 197) سرقت عبارت است از ربودن مال ديگري به طور پنهاني. در این تعریف چهار عنصر: ربودن، مال، دیگری و به طور پنهانی مشاهده می­ شوند

...more
636\تعداد بازدید
ایران
شگرد

شگرد شیوه خاصی در انجام دادن کارها است که باید با تدبیر وآگاهی بر جزئیات و ریزه کارها و تسلط همراه باشد (2). شگرد در تعریف عام روشی عملی است که در اثر تکرار و مرور زمان به صورت عادت در آمده است و افراد از این طریق در انجام کارهای خود موفقیت بیشتری حاصل می کنند (3). در تعریف خاص، شگرد عبارت است از روشی که مجرمین به طور عادی در ارتکاب جرم اعمال می کنند

...more
918\تعداد بازدید
ایران
صحنه جرم الکترونیکی

«صحنۀ جرم» محلی است که مرتکب جرم، رفتار مجرمانه خود را در آنجا انجام داده است (ماده 1 آیین‌نامۀ اجرایی حدود اختیارات، شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنۀ جرم، 1396). جرائم الکترونیکی یعنی جرائمی که از طریق رایانه و ابزارهای الکترونیکی واقع می‌شوند. در اصطلاح «جرائم الکترونیکی» شامل تمام جرائمی می‌شود که در محیطی غیر فیزیکی (سایبری) علیه اطلاعات الکترونیکی با حالات شبیه‌سازی و مجازی‌سازی رخ می‌دهد (بیابانی و هادیان¬فر، 1384: 225؛ زندی، 1389: 41).

...more
622\تعداد بازدید
ایران
ضرب و جرح

در مفهوم حقوق جزایی، ضرب عبارت است ازعمل مادی شدید که بر بدن دیگری

...more
481\تعداد بازدید
ایران
عوامل موجهه ي جرم

عوامل موجهه ی جرم - دستور مقام قانونی و حکم قانون، دفاع مشروع، ضرورت و رضایت مجنی علیه - ابتدا در قانون مجازات عمومی مصوب سال 1304 پیش بینی شدند. دستور مقام قانونی و حکم قانون ماده ی 42 و دفاع مشروع ماده ی 41 را به خود اختصاص دادند. قانون مجازات عمومی در مورد حالت ضرورت ساکت بود، لیکن از این اصطلاح در ماده ی 41 که می گوید: « هرکسی که به موجب ضرورت برای دفاع و حفظ نفس یا ناموس خود مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد »، استفاده شده بود. رضایت مجنی علیه نیز در این قانون مطرح نشده بود

...more
1678\تعداد بازدید
ایران
فساد اداری

فساد اداری به اقداماتی اطلاق می‌شود که ناشی از به کارگیری قدرت و توان سازمان­های دولتی و یا وابسته به دولت برای کسب منافع مالی فردی و یا گروهی است. نتایج فساد اداری به طور طبیعی مخالف مصالح و منافع آحاد مردم است. فساد اداری عموماً در اشکال رشوه، خویشاوندگماری، پارتی بازی و تعارض منافع روی می‌دهد

...more
561\تعداد بازدید
ایران
قتل

واژه قتل ، در لغت به معنی ازاله‌ی روح از بدن و از بین رفتن زندگی آمده است

...more
546\تعداد بازدید
ایران
قتل عمد

قتل از نظر لغوی ، به معنای ازاله ی روح از بدن (راغب اصفهانی، 1412 ق، ص 655) و از بین رفتن زندگی است(مصطفوی، 1360 :193)

...more
715\تعداد بازدید
ایران
قتل غیر عمد

قتل از نظر لغوی، به¬معنای کشتن و سلب حیات است، اعم از اینکه سلب حیات از انسان باشد یا حیوان، همچنین در معنای دیگر قتل به کشتن غیرقانونی انسانی به¬دست انسان دیگر آمده است (حقیقت‌خواه، 1388: 45). در معنای لغوی ،قتل غیر عمد یکی از انواع قتل است که در آن، قاتل بدون عمد مرتکب قتل دیگری می‌شود (دهخدا، 1377، ص 162).

...more
728\تعداد بازدید
ایران
قرار وثیقه

يكي از ابتدايي­ترين حقوق انسان­ها، حق آزاديِ فردی مي­باشد. شايد بتوان گفت: بعد از حق حيات، آزادي از جمله مهم ترين جنبه­ هاي حقوق بشر است. لذا در كليه كشورها، حق آزادي اشخاص، در قانون اساسي با تضمين­هاي معتبري تحت حمايت قرار گرفته است، که از جمله آنها آزاد کردن افراد بازداشت شده از طریق صدور قرار وثیقه می­ باشد. وثیقه یا قرار وثیقه، مبلغی مال یا دارایی غیرمنقولی است که در ازای شرطی، نزد طرف قرارداد یا دادگاه می‌گذارند

...more
964\تعداد بازدید
ایران
قرار کفالت

قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری 1290، موادی از باب تفتیش جرم و تحقیقات مقدماتی را به قرار کفالت و شرایط و احکام آن اختصاص داده بود. با اصلاحات و الحاقاتی که در سال های 1311، 1323 و 1335 در این قانون صورت گرفت، تغییراتی در این مواد ایجاد شد.به عنوان مثال، در ماده 136 این قانون، فرض حضور متهم مطرح و مقرر شده بود که چنانچه متهم در مواعد مقرر در مرجع قضایی حاضر شود، مسئولیت کفیل منتفی می شود

...more
705\تعداد بازدید
ایران
کشف جرم

كشف جرم عبارت است از اقداماتي كه پس از اطلاع از وقوع آن، براي حفظ آثار و دلايل موجود و دستگيري متهم و جلوگيري از فرار وي و نيز جمع­آوري اطلاعات مربوط به بزه ارتكابي انجام مي­شود (2). کشف جرم، بر عهده ضابطين دادگستري است

...more
816\تعداد بازدید
ایران
مصاحبه

مصاحبه در اصطلاح پلیسی، به معنای صحبت و گفتگو با شهود، مطلعین و افراد به منظور کسب اطلاعات

...more
0\تعداد بازدید
ایران
معاونت در جرم

معاونت، در لغت به معنای پشتیبانی کردن، یاری رساندن وکمک کردن آمده است

...more
1003\تعداد بازدید
ایران
نرخ جرم

در مطالعات جرم­ شناختی و جامعه­ شناختی كه به اجتماع هاي مختلف مثل محله­ ها، شهرها، روستاها، كشورها، گروه­هاي قومي، جنسي، نژادي و سني مختلف مي­ پردازند، معمولاً از شاخص"نرخ جرائم" استفاده مي ­شود كه اين مفهوم عبارت است از رقم ارتکاب جرم در مقایسه با کل جمعیت. نرخ جرم یا به وسیله محاسبه نرخ مجرمین و یا توسط تعداد جرائم ارتکابی در یک دوره زمانی مشخص، اندازه ­گیری

...more
809\تعداد بازدید
ایران
پول شویی

پول شویی در لغت به مشروع جلوه دادن پول‌هایی اطلاق می شود که از راه¬های غیر قانونی و

...more
945\تعداد بازدید
ایران
پيشگيري

پیشگیری در لغت به معنای جلوگیری، دفع و منع سرایت مرض، صیانت و حفظ صحت آمده است. از نظر ریشه شناسی، کلمه پیش گیری دارای دو بُعد است:1- به معنی «پیش دستی کردن، پیشی گرفتن و به جلوی چیزی رفتن» و 2- به معنی «آگاه کردن، خبر چیزی را دادن و هشدار دادن»

...more
785\تعداد بازدید
ایران
کارآگاه

کارآگاه یا کارآگه در معنای لغوی، کسی است که از حقیقت کار، آگاه و باخبر باشد (دهخدا: ذیل مدخل کارآگاه). همچنین پی بردن و کشف کردن، کارآگاهی کردن، کاشف به عمل آوردن، شناسایی کردن، آشکارنمایی و افشاگری، پنهان¬یابی کردن و نیز به معنای مأمور آگاهی آمده است (بیابانی،1384: 489). کارآگاه به کسی گفته می‌شود که دربارۀ حوزۀ تخصص خود، بسیار می‌داند (رز ، 1389: 74).

...more
490\تعداد بازدید
ایران
کالای متروکه

کالایی که مدت توقف قانونی آن ها در اماکن گمرکی یا انبار اختصاصی پایان یافته و ترخیص نشده باشد کالای متروکه خوانده می شود. کالای متروکه را معمولاً گمرک، حراج و یا به فروشگاه های تعاونی و دولتی می فروشد و از محل آن حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض متفرقه را برداشته و مابقی را به صاحب کالا مسترد می دارد

...more
557\تعداد بازدید
ایران
كيفيات مخففه

در مواردی دادرس براساس شاخص های تعیین شده در مواد قانون، مکلف به اعمال کیفیات مخففه می باشد، که آنراکیفیات مخففه قانونی گویند. این کیفیات که ازآن به عذرهای تخفیف دهنده یا معاذیر قانونی نیز تعبیرمی شود، منحصر به جرایم و شرایط ویژه ای است که قانونگذار به منظورتأمین مصالح اجتماعی، تخفیف در میزان مجازات را لازم دانسته است، برای مثال در تبصره 2 ماده 41 قانون مجازات اسلامی انصراف ارادی از ارتکاب جرم از موارد کیفیات مخففه قانونی در مجازات است و دادرس در صورت به کارگیری این نوع از کیفیات، دیگر مجاز به استفاده از کیفیات مخففه قضایی نمی باشد

...more
1679\تعداد بازدید
ایران
مجرم

از حیث لغوی به بزهکار، گناه کار و کسی که مرتکب جرم شده است، مجرم می­گویند (1) از حیث اصطلاحی نیز واژه مجرم از معنای لغوی دور نمانده است (2) و مجرم یا بزهکار به کسی گفته می​شود که مرتکب جرم یا بزه می​شود

...more
22\تعداد بازدید
ایران
محکوم علیه

در لغت و اصطلاح، به کسی که حکم به زیانش صادر شده است؛ محکوم علیه می گویند

...more
26\تعداد بازدید
ایران
وقوع جرم

وقوع جرم، در لغت به معنای انجام جرم و واقع شدن آن (1) و از لحاظ اصطلاحی نیز، به معنای تکوین و انجام گرفتن جرم است

...more
52\تعداد بازدید
ایران
امحاء

امحاء عبارت است از خراشیدن یا تراشیدن و پاک کردن با پاک کن یا مواد شیمیایی و پوشاندن و سیاه کردن حروف یا کلمات یک سند توسط جوهر یا نوشته¬های دیگر به صورت هدفمند، به¬گونه ای که آن قسمت از سند قابل خواندن نباشد (1).

...more
105\تعداد بازدید
ایران
نظريه سبك زندگي

نظريه سبک زندگي در جرم‌شناسی بر اين فرض استوار است که احتمال بزه‌ديدگي افراد به‌واسطه وقوع جرم، بر اساس ميزان قرارگرفتن آن‌ها در موقعيت‌هاي پر خطر که مجرمان بالقوه در آن‌جا حضور دارند، متفاوت است

...more
15\تعداد بازدید
ایران
جرم اجتماعی

دورکیم جامعه شناس فرانسوی می¬گوید: «هر عملی که در خور مجازات باشد، جرم است». یعنی هر فعل یا ترک فعلی که نظم و آرامش اجتماعی را مختل سازد و قانون نیز برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد، «جرم» محسوب می¬شود. به نظر دورکیم، ما کاری را به خاطر «جرم» بودن محکوم نمی¬کنیم بلکه از آن جایی که آن را محکوم می¬کنیم جرم تلقی می¬شود. از نظر حقوقی نیز «جرم عملی است که بر خلاف یکی از موارد قانون مجازات عمومی هر کشور باشد و مجرم کسی است که در زمان معینی عمل او بر خلاف قانون رسمی کشور باشد

...more
26\تعداد بازدید
ایران
ابلاغ قانونی

ابلاغ، عبارت است از رسانیدن هرپیام قضایی به مخاطب آن، به وسیله برگه هایی که به آن اوراق قضایی

...more
46\تعداد بازدید
ایران
امضا

امضا ترکیبی از خطوط زینتی ( آرایشی ) همراه با علایم، رموز، حروف یا کلمه است که هر شخص برای خودش انتخاب می¬کند، تا به-وسیله آن خودش را از دیگران متمایز کند و جزء تاییدی و تصویبی اسناد است

...more
4\تعداد بازدید
ایران
بازپرس

تعریف: واژه بازپرس در لغت به­ معنای «پرسش کن، تحقیق ­نمای، پرسش‌کننده، سؤال‌کننده، پرسش مکرر و سؤال مکرر» و از نظر تخصصی به­ معنای «قاضی صلح، قاضی تحقیق، کارمند شهربانی یا دادگستری که از متهم سؤال می‌کند و توضیحات می‌گیرد» (لغت­نامه دهخدا: ذیل مدخل بازپرس و فرهنگ فارسی معین: ذیل مدخل بازپرس).

...more
42\تعداد بازدید
ایران
پرونده قضايي

واژه ی پرونده در لغت به سند و نوشته اي راجع به يك موضوع و يا يك نفر را كه يك جا جمع آوري شده و غالباً خلاصه مطالب آن نوشته ها را براي آساني در پشت پوشه هاي آن مي نويسند

...more
7\تعداد بازدید
ایران
24\تعداد بازدید
ایران
جرايم عليه اشخاص

واژه ی جرایم علیه اشخاص در لغت به معنای جرایمی است که به جسم و جان و عرض افراد جامعه وارد گردد. مانند: قتل، ضرب، جرح، توهین، هتک ناموس، لوط، فریب دادن در ازدواج.

...more
30\تعداد بازدید
ایران
دادستان

واژه ی دادستان در لغت به معنای الف-آنکه اجرای عدالت کند؛ داور، قاضی

...more
2\تعداد بازدید
ایران
دادگاه

شعبه ای از دادگستری است که یک یا چند دادرس در آنجا به دادخواست های مردم

...more
35\تعداد بازدید
ایران
داديار

دادیار، از نظر لغوی به معنای کسی است که یاری عدل کند

...more
39\تعداد بازدید
ایران
20\تعداد بازدید
ایران
روش جعل

برگردانیدن ، تقلب کردن. ساختن. || کردن. || قرار دادن. نهادن. وضع کردن. || زشتی را نیکو گردانیدن. || مبدل ساختن. دیگرگون کردن. از حالتی به حالت دیگر درآوردن

...more
37\تعداد بازدید
ایران
شخص حقيقي

واژه ی شخص حقیقی از دو بخش شخص و حقیقی تشکیل شده که شخص در اصطلاح لغوی به معنای سیاهی انسان که از دور دیده می شود، کالبد مردم، تن و بدن انسان، ذات جسم، عین، کس، کالبد مردم وجزء آن و تن او می باشد و حقیقی از ریشه حق به معنای شخص در معنی کلی می باشد و در اصطلاح به معنای یک تن از افراد انسانی، کس، فرد انسانی، وجود آدمی، یک نفر انسان، خود انسان، کسی که دارای حق و وظیفه است، شخصی که وجود دارد و فرضی و تخیلی نیست، شخصیت قانونی شامل مجموع حقوق، اختیارات، تواناییها و وظایف یک شخص، شخص حقیقی دارای حقوق و اختیارات فرد، دارای اهلیت احراز حق و تکلیف می باشد.

...more
7\تعداد بازدید
ایران
شروع به جرم

واژه ی شروع به جرم از نظر لغوی از کلمه شروع به معنای آغاز کردن به کاری، ابتدا، آغاز و جرم به معنای گناه، خطا، بزه، نافرمانی، عصیان و در اصطلاح عبارت است از توسل به عوامل اجرایی جرم می باشد که اگر انصراف برای مرتکب حاصل نشود وعائقی نرسد ناگزیرجرم به وقوع پیوندد.

...more
35\تعداد بازدید
ایران
قرار موقوفي تعقيب

قرار موقوفی تعقیب، قراری شکلی و تشریفاتی است که در موارد عدم امکان ادامه تعقیب کیفری و انجام تحقیقات مقدماتی، توسط مقام تعقیب صادر می شود

...more
25\تعداد بازدید
ایران
ابلاغ واقعي

ابلاغ در لغت مصدر باب افعال، از ریشۀ «بلغ» (انصاری و طاهری،1384: 36) به¬معنای رسانیدن (نامه یا پیام)، ایصال (فرهنگ فارسی معین: ذیل مدخل ابلاغ) و در اصطلاح حقوقی، ابلاغ عبارت است از آگاه کردن مخاطب ازمفاد اوراق قضایی طبق تشریفات قانونی (شمس،1391: 87).

...more
41\تعداد بازدید
ایران
45\تعداد بازدید
ایران
کلاهبردار

کلاهبرداری را بردن مال دیگری از طریق توسل توأم با سوء نیت به عملیات یا وسایل متقلبانه تعریف نموده اند.

...more
2\تعداد بازدید
ایران
كروكي

به معنای طراحی سریع و اجمالی از روی یک مدل است و

...more
5\تعداد بازدید
ایران
نظريۀ‌ هم¬زماني فرصت‌ مجرمانه (تقارن فرصت جرم

نظريه هم¬زمانی (تقارن) فرصت مجرمانه، جرم را محصول تأثير عوامل بي‌واسطه‌اي می‌داند كه جمع‌شدن آنها در كنار يكديگر، موجب وقوع آن مي‌شود. به‌عبارت دیگر این نظریه‌، مانند نظریه‌ فعاليت روزانه، الگويی ‌دربارۀ عوامل مستقيم وقایع مجرمانه است که عامل‌های انساني که نقش‌هاي خاصي را در يک موقعيت خاص ايفا مي‌کنند، مورد توجه قرار مي‌دهد (1).

...more
34\تعداد بازدید
ایران
نقاط‌ هراس (نقاط ترس از جرم)

ترس از دیدگاه روان¬شناختی شرایط ذهنی است که در پاسخ انطباقی (یا دفاعی) در زمان به وجود آمدن یک خطر، از قبل فعال می¬شود (1). ترسِ از جرم به معنای احتمال بزه دیده‌ شدن در برابر جرم بدون در نظر گرفتن خسارات مالی و ضرب و جرح‌های ناشی از آن است. (2). نقطۀ ترس به جایی گفته می¬شود که استفاده¬کنندگان از آن فضا به دلیل سه ویژگی متمایز محلی، میزان بالایی از ترس از جرم را گزارش می¬کنند: چشم‌انداز، پناهگاه، گریزگاه. هر یک از ویژگی¬های محلی تأثیرات گوناگونی بر بزهکار و بزه دیدۀ بالقوه دارد. بونی اس. فیشر (3) و جک ال. نسر (4) مناطقی با چشم‌انداز محدود، پناهگاه‌های بسیار برای بزهکار و گریزگاه‌های اندک برای بزه دیدۀ بالقوه را به‌عنوان نقطۀ ترس توصیف کرده¬اند (5).

...more
7\تعداد بازدید
ایران
نقاط جرم‌خیز

واژه نقاط جرم‌خیز بيانگر يک مکان يا محدودۀ جغرافيايي است که ميزان بزهکاري در آن بسيار بالاست. حدود اين مکان مي‌تواند بخشي از يک شهر، يک محله، چند خيابان مجاور هم و حتي ممکن است يک خانه يا يک مجتمع مسکوني باشد. برخي نيز در تعريف نقاط جرم‌خيز آن را معادل مکان‌هاي کوچک با تعداد جرم زياد قابل پيش‌بيني، حداقل در يک دوره زماني يک¬ساله دانسته‌اند (1).

...more
11\تعداد بازدید
ایران
واحدهای پیشگیری از جرم پلیس

واحدهای پیشگیری از جرم پلیس، در نتیجة ترکیب امور پلیسی جامعه‌محور و امور پلیسی مسئله‌محور (1) ، به وجود آمدند و از اواخر دهة 1980، به بخش جدایی‌ناپذیری از پلیس، تبدیل شدند. سال‌های پایانی دهة 1970 و سال‌های آغازین دهة 1980، شاهد شکل‌گیری و توسعة امور پلیسی جامعه‌محور (2)، بودند. یکی از ویژگی‌های این نوع امور پلیسی، تمرکز فراوان بر پیشگیری از جرم است. در عین حال، محبوبیت این نوع امور پلیسی نیز، افزایش یافته؛ زیرا کارآمدی خوبی در پاسخ‌دهی به جرم - به‌ویژه جرائم دارای جنبة محلی - داشته است (3).

...more
28\تعداد بازدید
ایران
پول كثيف

پول کثیف عبارت است از هر نوع پولی که از راه¬های نامشروع و غیرقانونی و فعالیت¬های مجرمانه به دست می¬آید

...more
4\تعداد بازدید
ایران
کلاهبرداری

کلاهبرداری، در لغت به معنای حقه بازی، با فریب مال یا پول دیگری را گرفتن

...more
32\تعداد بازدید
ایران
مشارکت در پیشگیری از جرم

کلمۀ مشارکت معادل اصطلاح participation انگلیسی است. این واژه از ریشه «part» به معنی قسمت، جزء و بخش گرفته شده است و به معنی سهیم شدن در چیزی یا گرفتن قسمتی از آن و مشارکت و انبازی است (1).

...more
30\تعداد بازدید
ایران
نظریه الگوی جرم

نظریه‌ الگوی جرم یکی از سه نظریه فرصت جرم و بخش اصلی جرم‌شناسی محیطی است که بیان می‌کند الگوهای محلی جرم (شامل برخی رویدادهای جنایی) چگونه با محیط فیزیکی مؤثر بر ارتکاب جرم،‌ در موقعیت‌ها و زمان‌های خاص ارتباط دارند

...more
3\تعداد بازدید
ایران
43\تعداد بازدید
ایران
33\تعداد بازدید
ایران
قاچاق كودكان

کاري بر خلاف قانون که مخفيانه انجام شود يا متاعي که معامله و ورود آن به کشور ممنوع است. در لغت نامه اکسفورد نيز در تعريف قاچاق آمده است: « بردن، فرستادن يا آوردن کالا يا انسان به طور مخفيانه و غير قانوني به داخل يا خارج کشور

...more
13\تعداد بازدید
ایران
قاچاق زنان

کلمه قاچاق (1) به معناي « برده، ربوده، و آنچه ورود آن به کشور و يا معامله آن از طرف دولت ممنوع است.» (2) و فراري (3)، کاري بر خلاف قانون که مخفيانه انجام شود يا متاعي که معامله و ورود آن به کشور ممنوع است. در لغت نامه اکسفورد نيز در تعريف قاچاق آمده است « بردن، فرستادن يا آوردن کالا يا انسان به طور مخفيانه و غير قانوني به داخل يا خارج کشور» (4)

...more
12\تعداد بازدید
ایران
كودكان در معرض خطر

کودک به معناي انسانِ کم سِني است که هنوز بزرگ و بالغ نشده است. واژه بچه (اگر به معناي فرزند نباشد) نيز بيشتر به همين معنا به کار مي‌رود. در عربي، واژه‌هاي طفل و صغير مترادف کودک است. در نظام‌هاي حقوقي گوناگون، کودک با معيارهاي متفاوتي تعريف شده است. در اغلب نظام‌هاي جديدِ حقوقي، تعريف کودک ناظر بر سن انسان است و سن، تنها عامل تمايز دوره کودکي از بزرگسالي است؛ ولي در فقه و حقوق اسلامي، پايان کودکي، ناظر بر بلوغ فرد است که مراد از آن، آغاز مرحله‌اي از زندگي است که از يک‌سو، با پديدآمدن برخي دگرگوني‌هاي جسمي، از جمله شکوفايي غريزه جنسي، آمادگي توالد و تناسل به وجود مي‌آيد و از سوي ديگر، قواي عقلي، ادراکي و رواني رشد مي‌يابد. بالغ شدن، معيار ورود از دوره کودکي به بزرگسالي است و سن يکي از اَماره‌هاي بلوغ است.

...more
19\تعداد بازدید
ایران
لغو دستور

لغو در لغت به معناي سخن بيهوده، باطل، هر چيز بي فايده و آنچه به حساب و شماره نيايد، است. (1) اوامر جمع امر است و امر به معناي فرمان است. (2)

...more
30\تعداد بازدید
ایران
پليس زن

واژه پليس نيمي فرانسوي و از واژه Poliza و نيمي آلماني از واژه Plitieia گرفته شده است

...more
47\تعداد بازدید
ایران
تمرد از دستور

تمرد در لغت به معني گردنکشي کردن، سرپيچي کردن، نافرماني کردن است. (1) و در اصطلاح هرگونه حمله يا مقاومت که با اقدام عملي به طور تجري نسبت به ماموران دولت در حين اجراي وظيفه آنان به عمل آيد تمرد محسوب مي شود. (2)

...more
35\تعداد بازدید
ایران
ضابطان زن

ضابط لفظي عربي از ريشه ضبط به معني نگهداري کردن است، و به معناي فراهم آورنده، نگاهدارنده، نگهدارنده چيزي، شحنه مي باشد. (1)

...more
33\تعداد بازدید
ایران
جرم شناسی زنان

جرم شناسي مجموعه علومی است که موضوع آنها مطالعه جرم و مجرم از نظر شخصی و اجتماعی است. شامل انسان شناسی جزایی، و روان شناسی جزایی و آمار جزایی است.

...more
43\تعداد بازدید
ایران
0\تعداد بازدید
ایران
پیشگیری وضعی (موقعیت مدار)

پیشگیری وضعی رویکردی پیشگیرانه است که صرفاً براساس کاهش فرصت‌های ارتکاب جرم به¬وجود آمده است نه بر اساس بهبود اوضاع جامعه یا نهادهای آن (کلارک، 1992 به نقل از نیکوکار، 1394: 39).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
نظریه فرصت

در حوزه پیشگیری از جرم، فرصت به‌عنوان فراهم آمدن موقعیت و شرایط مناسب که منجر به تحقق عمل مجرمانه مجرمین گردد، معنا شده است.

...more
0\تعداد بازدید
ایران
رویکرد مسئله محوری در پیشگیری

رویکرد حل مسئله نخست با شناسایی جرم بالقوه و بالفعل آغاز می‌شود. این شناسایی بر اساس گردآوری اطلاعات مختلف در مورد آمار جرم، اطلاعات حوادث و جزییات ارائه‌شده از سوی نهادهای ذی‌ربط صورت می‌گیرد، بعد از آن تجزیه‌وتحلیل انجام و راهبرد مناسب اتخاذ و اجرا می¬شود و بالاخره ارزیابی صورت می‌پذیرد (محمدنسل،1389: 140)

...more
0\تعداد بازدید
ایران
عدالت ترمیمی و پیشگیری

عدالت ترمیمی روشی است که در آن با مذاکره و تشکیل جلسات گروهی، ضمن آن¬که هزینه‌های نظام عدالت کیفری کاهش می‌یابد، نتایج بهتری نیز برای پیشگیری از تکرار جرم حاصل می‌شود.

...more
0\تعداد بازدید
ایران
0\تعداد بازدید
ایران
فضای قابل دفاع

فضای قابل دفاع به مکان‌های باز، نقاط ورودی و مسیرهایی گفته می‌شود که برای ساکنان این امکان را فراهم می‌آورد تا از مکان زندگی خود در برابر متجاوزان و فعالیت‌های جرم¬خیز، محافظت کنند (فتحی و ستاکه، 1387: 180).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
نظریه برچسب زنی

برچسب‌زنی روندی است که در طی آن، جامعه عنوانی منحرفانه را به شخص اطلاق می¬کند. این عمل باعث می‌شود که فرد از گروه یا جامعه طرد شود، هویتی منفی در او نهادینه شود و انحراف در او تقویت گردد (معظمی، 1388: 188).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
نظریه تضاد

الگوی تضاد جامعه را مجموعه‌ای گردآمده از اجزایی متکثر، مستقل و برخوردار از دیدگاه‌ها و علایق و منافع متفاوت می‌داند که عنصر قدرت آن‌ها را با نظمی خاص در کنار هم قرار داده است و در آن، نقض هنجارهای صاحبان قدرت و نماد مقاومت و مبارزه‌طلبی سیاسی نوعی جرم به حساب می‌آید (سلیمی و داوری،1387: 63).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
نظریه محرومیت نسبی

محرومیت نسبی یعنی احساس افراد مبنی بر وجود اختلاف میان توقعات و خواسته¬ها که مردم خود را مستحق آن می‌دانند با شرایط زندگی است (گر،1970: 54).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
نظریه یادگیری اجتماعی

نظریه یادگیری اجتماعی بر تأثیرات متقابل رفتار و محیط تأکید دارد و بر الگوهایی از رفتار متمرکز می-شود که فرد آن‌ها را برای کنار آمدن با محیط در خود پرورش می‌دهد. الگوهایی که از راه تجربه مستقیم، پاسخ‌های محیط به فرد یا مشاهده پاسخ‌های دیگران کسب می‌شود (معظمی، 1388: 79).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
پیشگیری اصلاحی

منظور از پیشگیری اصلاحی این است که اقداماتی صورت پذیرد تا هم افراد معمولی جامعه از گرایش به سمت بزهکاری منصرف شوند و هم کسانی که قبلاً به هر دلیل مرتکب جرم شده‌اند، اصلاح و دوباره گرفتار نشوند.

...more
0\تعداد بازدید
ایران
پیشگیری بین المللی

منظور از پیشگیری بین‌المللی در این مقاله پیشگیری از جرم در سطح بین‌الملل است و آن رهنمودها، تدابیر و اقدامات پیشگیرانه‌ای است که در سطح بین‌المللی (بالاترین سطح) برای کلیه کشورهای جهان و گاهی برای کشورهای عضو تصویب، ابلاغ و اجرا می‌گردد.

...more
0\تعداد بازدید
ایران
پیشگیری پسارویدادی

پیشگیری کیفری یا واکنشی یا پسینی، ناظر به اقدامات کیفری قبل و بعد از وقوع جرم است که با بهره جستن از سازوکارهای نظام عدالت کیفری درصدد کاهش نرخ بزهکاری است (نیازپور، 1389: 63).

...more
1\تعداد بازدید
ایران
پیشگیری پیش رویدادی یا کنشی

پیشگیری‌ کنشی یا غیرکیفری یا پیشین، تدابیر یا اقدامات غیرسرکوبگرانه‌ای را در‌بر‌می‌گیرد که پیش از ارتکاب جرم و برای مبارزه با این پدیده اعمال می‌شود. این پیشگیری با مداخله در فرایند فعلیت یافتن جرم و وضعیت پیش‌جنایی به دنبال کاهش نرخ بزهکاری است.

...more
0\تعداد بازدید
ایران
پیشگیری تعاملی

پیشگیری تعاملی و مشارکتی (چند‌نهادی) مجموعه‌ای از عقاید و روش‌ها، مبتنی بر این فرض که مدیریت مناسب، سبب بهبود و ارتقای راه‌حل‌ها برای طیف وسیعی از مسائل اجتماعی و اقتصادی خواهد شد (محمدنسل،1391: 44).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
پیشگیری خاص

اثری که مجازات در بازدارندگی مجرم از ارتکاب مجدد جرم دارد، پیشگیری خاص نامیده می‌شود. در این نوع پیشگیری تلاش و هدف بر آن است که با تحمیل مجازات بر مجرم و تنبیه او و رنج و سختی حاصل از مجازات، از ارتکاب مجدد همان جرم یا جرائم دیگر اجتناب شود. مهم‌ترین هدف در پیشگیری خاص جلوگیری از تکرار جرم و ایجاد ترس در مجرمین است

...more
0\تعداد بازدید
ایران
پیشگیری عام

پیشگیری از بزهکاری در معنای عام شامل آن دسته از تدابیر و اقدام‌هایی است که از ارتکاب جرم جلوگیری می‌کند. به‌این‌ترتیب، هر اقدام واکنشی (کیفری) یا کنشی (غیرکیفری)، مطابق این تعریف در گستره پیشگیری از بزهکاری قرار می‌گیرد

...more
0\تعداد بازدید
ایران
پیمایش جرم

منظور از پیمایش جرم مجموعه آمارهای جنایی و روش‌های مکمل آن است که از آن‌ها با نام شیوه مطالعه و تحقیق در قلمرو جرم‌شناسی کلان یا تبهکاری یاد می‌شود (وروایی و فاطمی موحد، 1395: 16).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
سیاست جنایی پیشگیرانه

سیاست جنایی پیشگیری، شاخه‌ای از سیاست جنایی است که موضوع آن تعیین و پیشنهاد اقدام‌های غیر‌کیفری به‌منظور پیشگیری از بزهکاری در جامعه یا یک جمعیت محدود است (زرگری،1390).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
مفهوم‌شناسی پیشگیری از جرم

مفهوم پیشگیری از جرم، بر‌اساس تعاریف سازمان ملل، عبارت است از مجموعه اقدامات و راهبردهایی که به‌منظور کاستن از خطر ارتکاب جرم و کاهش تأثیرات زیان‌بار آن بر افراد و جامعه ـ از جمله ترس از جرم ـ انجام می‌شود و بر عوامل ایجادکننده جرائم، تأثیر می‌گذارد (جوا جعفری و سیدزاده ثانی، 1391: 37).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
پیشگیری اولیه

پیشگیری نخستین یعنی مصون کردن افراد از رهگذر مبارزه با همه زمینه‌های ارتکاب جرم. این مسأله در چارچوب توسعه اجتماعی قرار می‌گیرد

...more
0\تعداد بازدید
ایران
پیشگیری بلند مدت

این پیشگیری برای حذف و یا خنثی کردن عوامل جرم‌زا، ناظر به سیاست‌هایی است (شامل سیاست‌های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و حقوقی) که به‌صورت ساختار - فرآیند و با تمرکز بر عوامل فردی و عمومی بزهکاری در سطح وسیع و فراگیر اتخاذ می‌شوند (عباچی، 1383: 58).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
پیشگیری ثالث

پیشگیری سومی آن دسته از اقداماتی است که پس از ارتکاب جرم، برای جلوگیری از بزه‌کاری دوباره فرد اعمال می‌شود

...more
0\تعداد بازدید
ایران
پیشگیری ثانویه

پیشگیری ثانویه شامل برنامه‌هایی است که برای افراد در معرض خطر در نظر گرفته شده است و هدف آن نظارت بر گروه‌های خاصی است که ترس از ارتکاب جرم از سوی آن‌ها می‌رود و در معرض مجرم شدن هستند

...more
0\تعداد بازدید
ایران
پیشگیری کوتاه مدت

پیشگیری کوتاه‌مدت به مجموعه راهکارهایی گفته می‌شود که در مدت زمان کمتری انجام می‌شود و هدف از آن اقدامات پیشگیرانه سریع و ضربتی در جهت کنترل و مهار جرائم است تا بستر و زمینه‌های برنامه‌ریزی فراهم گردد

...more
0\تعداد بازدید
ایران
آسیب شناسی پیشگیری

تشخیص ضعف‌ها، کاستی‌ها و یا تحلیل اوضاع پیرامونی را ـ که می‌تواند به بروز تهدید منجر شود ـ آسیب‌شناسی می‌گویند (چالوک، 1389: 16).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
0\تعداد بازدید
ایران
پیشگیری از تکرار جرم

پیشگیری از تکرار جرم یا پیشگیری مرحله سوم، با مد‌نظر قرار دادن مجرمان، بزه‌دیدگان و یا موقعیت‌های ارتکاب جرم، از تکرار بزه جلوگیری می‌کند

...more
0\تعداد بازدید
ایران
0\تعداد بازدید
ایران
0\تعداد بازدید
ایران
فرآیند پیشگیری از جرم

فرآیند از نظر لغوی به معنیِ «پیش رفتن» است و پیشرفت گام به گام به‌سوی هدفی را می‌رساند و تغییر مرحله به مرحله به سمتِ یک هدف معین (فرهنگ روانشناسی).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
نظریه بی سازمانی اجتماعی

الیوت بی‌سازمانی اجتماعی را نظمی می‌داند که اعضای جامعه آن را شکسته‌اند و بدون حل باقی مانده است. فاریس بی‌سازمانی اجتماعی را اختلال در الگوها و سازوکارهای موجود در واکنش‌های افراد جامعه می‌داند. استارک پنج مؤلفه اصلی را بی‌سازمانی اجتماعی برمی‌شمرد که عبارتند از تراکم جمعیت در یک محله کوچک، فقر، استفاده چندگانه از محیط، تحرک اصطلاح بی‌سازمانی اجتماعی جغرافیایی و ناپایداری

...more
0\تعداد بازدید
ایران
نظریه پیوند افتراقی

هم‌نشینی و پیوند افتراقی به این معناست که افراد در مراودات و نشست‌هایشان با گروه رفقا، دوستان و الگوهای انتخابی خود با هم فرق دارند و همین تفاوت‌های افراد در مراوداتشان زمینه راست‌روی یا کج‌روی را فراهم می‌آورد.

...more
0\تعداد بازدید
ایران
نظریه فشار

جامعه‌شناسانی که جرم را نتیجه مستقیم فقر و خشم طبقه پایین می‌دانند، نظریه‌پردازان فشار نامیده می‌شوند. در این نظریه سؤال اصلی این است که چرا مردم کج‌رفتاری می‌کنند

...more
0\تعداد بازدید
ایران
نظریه کنترل اجتماعی

کنترل اجتماعی به معنای کنترلی است که فراتر از خودکنترلی بر روی فرد اعمال می‌شود، خواه این کنترل از سوی خانواده، دوستان و خواه از محل کار و جامعه باشد.

...more
0\تعداد بازدید
ایران
شرمساری باز پذیرنده

شرمساری باز پذیرنده به معنای ایجاد حالت خجالت و ندامت در بزهکار است به‌گونه‌ای که از عمل خود اظهار پشیمانی کند و جامعه ضمن پذیرش، از وی در جهت اصلاح و بازگشت به جامعه پشتیبانی نماید.

...more
0\تعداد بازدید
ایران
جرایم کینه ورز

جرم فعل یا ترک فعلی که نقض قانون تلقی می شود و سزاوار کیفر با مجازات حبس است

...more
0\تعداد بازدید
ایران
مجرم بالفطره

"مجرم بالفطره از دیدگاه لومبروزو، اصطلاحی در مورد افرادی است که رای ارتکاب جرم متولد شده‌اند و میل ضد اجتماعی بودن آنان، ناشی از اثرات اجتناب‌ناپذیر تأثیرات ارثی است که نسل به نسل به آنان منتقل شده است

...more
1\تعداد بازدید
ایران
هم نشینی افتراقی

در لغت¬نامۀ دهخدا هم‌نشینی به معنای با کسی نشستن است و افتراق به معنای پریشانی، پراکندگی و از دیگران جدا شدن است (لعت¬نامه، ذیل هم‌نشینی). هم‌نشینی افتراقی نیز به معنای معاشرت و ارتباط با دیگرانی است که «حاملان هنجارهای کجروانه» هستند (سلیمی و کجروی، 1386: 400).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
باز اجتماعی شدن

اجتماعی شدن فرایندی است که در آن اعضای جامعه به‌تدریج می‌آموزند که چگونه در جامعه زندگی کنند و با هنجارهای گروهی و اجتماعی همساز شوند و در فرایند باز اجتماعی شدن «ارزش‌ها و رفتارهای گذشته ترک می‌شوند و ارزش‌ها، هنجارها و رفتارهای جدید جایگزین آن‌ها می‌شود.»(عضدانلو، 1383: 219).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
بزه‌دیده‌شناسی (مجنی‌علیه‌شناسی)

بزه‌دیده‌شناسی عبارت است از مطالعه و تحلیل همه جانبة ویژگی‌های بزه‌دیده، به معنی دانستن تمام آن چیزی که برای دانستن در مورد بزه‌دیده به خودی خود می‌تواند منجر به برداشت‌هایی در مورد انگیزة مجرم، ارتکاب جرم و تعیین رفتارهای مجرم شود (تروی، 1385 :‌51)

...more
0\تعداد بازدید
ایران
پیشگیری خانواده محور

رهیافتی است که از طریق مداخله در فرآیند رشد کودکان و بهبود بخشیدن شرایط زندگی آنان و سالم ساختن محیط خانواده، سعی در حفظ و کاهش عوامل جرم زا و در نتیجه پیشگیری از بزهکاری دارد.( ادریس، 1390: 15)

...more
0\تعداد بازدید
ایران
پیشگیری آموزش¬محور

رویکردی که با تأکید بر نقش آموزش به عنوان متغیری تأثیرگذار در بزهکاری و بزهدیدگی، بر لزوم ارتقای سطح تحصیلات و استانداردهای آموزشی و مهارت¬آموزی افراد در پیشگیری از وقوع جرم تأکید می¬نماید.

...more
0\تعداد بازدید
ایران
پیشگیری نرم

پیشگیری نرم از جرم به رویکری اطلاق می گردد که با اتخاذ استراتژی نفوذ در عناصر اجتماعی و روانی، سعی در القاء احساس گناه و شرم در اندیشه مجرم بالقوه و کاهش فرصت وقوع جرم دارد(Wortley, Richard,1998, p 193).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
جرم نگاشت(نقشه برداري از جرم)-نقشه سازی جرم

یک روش علمی است که در آن با استفاده از ثبت رویداد جنایات و جرایم می توان محتمل ترین محل رویداد وقوع جرم را مشخص نمود و احتمال حضور مجرمان در نقاط مختلف شهر را تعیین کرد.اساس این روش ارتباط دادن بین محل جغرافیایی جرم،نحوه رویداد و چگونگی انتخاب قربانیان جرم است.

...more
0\تعداد بازدید
ایران
جهانی شدن پیشگیری

فرایندی است که در آن به واسطه ظهور مفهوم جرایم فراملی به مقابله و پیشگیری جهانی از جرایم می پردازد وبا اجرای موفقت نامه های دو یا چندجانبه یا کنوانسیون های بی المللی خود باعث جهانی شدن مفهوم پیشگیری می گردد.

...more
0\تعداد بازدید
ایران
مداخله های پیشگیرانه

مداخلات پیشگیرانه بر بهبود رفتار مجرمان و کسب مهارت های اثر بخش در مدیریت و ارتقای سطح قانون مداری موثر است.

...more
0\تعداد بازدید
ایران
مدیریت ستادی پیشگیری از جرم

مدیریت پیشگیری از جرم بر فرآیند به کارگیری مؤثر و کارآمد منابع انسانی و مادی توأم با برنامه ریزی ؛ سازماندهی ؛ بسیج امکانات ؛ هدایت و نظارت بر کنترل و مهار بزه کاری قبل از وقوع جرم اطلاق می شود.(ابراهیمی، ۸۷ : ۱۱)

...more
0\تعداد بازدید
ایران
ارزیابی پیشگیری

ارزیابی به منزله¬ی بخش پایانی فرآیند سیاست¬ها و اقدامات پیشگیری است. در این¬جا، منظور از ارزیابی کلیه¬ی روش¬ها و اقداماتی است که پس از طراحی و اجرای هر نوع اقدام و برنامه¬ی پیشگیری از جرم، می¬کوشد نتایج و آثار و پیامدهای آن

...more
0\تعداد بازدید
ایران
انواع پیشگیری

پیشگیری از جرم امروزه به عنوان شاخه¬ای از علوم جنایی (و به زعم برخی، نه حتی زیرمجموعه¬ی علوم جرم¬شناختی بلکه شاخه-ی مستقلی در عرض آن) توسعه¬ی نظری و عملی وسیعی یافته و شیوه¬ها، انواع و زیرشاخه¬های متنوعی را در خود گنجانده¬است.

...more
0\تعداد بازدید
ایران
برنامه های شهرهای امن تر

از مهمترین برنامه های تعاملی در رابطه با پیشگیری از جرم در جوامع شهری بویژه با مشارکت پلیس برنامه‌ ی شهر های امن است که در بسیاری از کشورها به ویژه کشورهای اروپایی اجرا شده است از شاخصه های برنامه شهرهای امن در رابطه با پلیس تمرکز زدایی از اقدامات سازمان دهی پلیس و در نتیجه افزایش توان جمعی پلیس و سایر نهادهای محلی و مشارکت شهروندان و نیز مشارکت قراردادی برای اقدام محلی است .

...more
0\تعداد بازدید
ایران
پیشگیری وضعی

ره یافتی است که با اتکا بر تغییر وضعیت آماج جرم یا بزه¬دیده و قرار دادن مانع بین بزهکار و بزه ¬دیده، به پیشگیری از جرم می-پردازد (نجفی ابرندآبادی، 1388: 11).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
عدالت ترمیمی

«عدالت ترمیمی، پاسخ و واکنشی است که بر ترمیم و جبران خسارت‌های بزه‌دیده تأکید و تمرکز دارد. این روش، بزهکار را نسبت به آسیب و خسارتی که به وجود آورده مسئولیّت‌پذیر کرده و در میان گروه‌ها آشتی به وجود می‌آورد» (مارشال، 1999 :1 ).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
0\تعداد بازدید
ایران
0\تعداد بازدید
ایران
پیشگیری انتظامی

: پیشگیری انتظامی، عبارت است از: «مهار و کنترل جرم از طریق اقدامات پلیسی نظیر: افزایش گشت های انتظامی و حضور

...more
0\تعداد بازدید
ایران
مدیریت پیشگیری از جرم

منظور از مدیریت در علوم اداری و اقتصاد، فرایند به کارگیری موثر و کارآمد منابع مادی و انسانی توأم با برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج امکانات، هدایت و کنترل است که برای دستیابی به هدف های سازمانی صورت می گیرد

...more
0\تعداد بازدید
ایران
پیشگیری غیر کیفری

پيشگيري غيركيفري ، شامل کلیه تدابیر و اقداماتی است که فاقد جنبه¬های ارعابی بوده و لزوما بایستی پیش از وقوع جرم انجام شود (نیازپور، 136:1382).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
مشارکت محلی

مشارکت ، در لغت به معنای شرکت کردن و سهیم شدن در چیزی یا گرفتن قسمتی از آن است

...more
0\تعداد بازدید
ایران
شخص تحت نظر

بازداشت پلیسی، دو طرف دارد؛ مامور و شخص تحت نظر. شخص تحت نظر، به شهروندی گفته می شود که در ارتباط با

...more
0\تعداد بازدید
ایران
تعلیق تعقیب

به موجب قانون، تعقیب کیفری متهم را می توان با هدف مبارزه با آثار منفی زندان ، پس از موافقت دادستان یا قاضی

...more
0\تعداد بازدید
ایران
تعویق تعقیب

به اختیار قانونی مقام قضایی برای به تاخیر انداختن تعقیب متهم، به مدت بیشینه دو ماه، تعویق تعقیب گفته می شود. در جرایم

...more
0\تعداد بازدید
ایران
مرور زمان کیفری

اگر شاکی پس از وقوع جرم به موقع شکایت نکند، یا مامور موفق به کشف جرم نشود ، یا دادستان به موقع دستور تعقیب

...more
0\تعداد بازدید
ایران
خسارت ایام بازداشت

خسارت قابل پرداخت به اشخاص بازداشت شده ای که در طول دادرسی کیفری بی گناهی آنان ثابت می شود را «خسارت ایام بازداشت»

...more
0\تعداد بازدید
ایران
بررسی صحنه جرم

صحنه جرم، محلی است که مجرم اقدامات خلاف قانون خود را برای ارتکاب جرم در آنجا انجام داده

...more
0\تعداد بازدید
ایران
اتهام

اتهام، در لغت، به معنای ناگوار شدن، ناموافق شمردن هواي شهري، رفتن به‌شتاب و

...more
0\تعداد بازدید
ایران
0\تعداد بازدید
ایران
حقوق متهم

حقوق، عبارت است از اقتداری که قانون به افراد می دهد تا عملی را انجام دهند و افراد در انجام یا عدم انجام آن عمل، آزاد باشند (امامی، 1379: 134). متهم، به کسی گفته می شود که فاعل جرم تلقی شده ولی هنوز انتساب جرم به وی ثابت نشده است (جعفری لنگرودی، 1374: 614). حقوق متهم، به معناي بهره‌مندي متهم از برخي امتیازها، حمایت‌ها و تضمین‌هاي قانوني و قضایي در جریان دادرسي است (ملک زاده، 1395: 68).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
0\تعداد بازدید
ایران
0\تعداد بازدید
ایران