You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

استرداد مجرمان

تعریف: استرداد، تحویل متهم یا فرد مجرم به کشوری است که وی در قلمرو آن مرتکب جرم یا به آن متهم شده است؛ به عبارت دیگر، استرداد مجرمان اقداماتی است که بر اثر آن، دولت‌ها به طور متقابل افرادی را که به علت ارتکاب جرم تحت تعقیب مقامات فضایی دولتی قرار گرفته و به قلمرو دولت دیگر فرار کرده‌اند، طبق شرایط خاصی به یکدیگر مسترد می‌کنند (پناهی، 1350: 10).

...more
518\تعداد بازدید
ایران
آمار جنایی

آمار جنایی عبارت است از جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل حقایق عینی (تبهکاران، اعمال مجرمانه، عوامل فردی و اجتماعی و غیره) و تفسیر آن بر اساس منطق و استدلال. آمار جنایی راجع به طبع جرم، تعداد جرائم و مجرمان و سن و جنس و سوابق قضایی آن‌ها اطلاعات مفیدی به دست می‌دهد

...more
0\تعداد بازدید
ایران
تارمو

تارهای مو از مدارک و شواهد فیزیکی رایجی هستندکه در صحنه های مختلف جرم، یافت می­ شوند. بررسی مورفولوژی تارمو از لحاظ کوتیکول و کورتکس و مدولا با میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی و آزمایش DNA-Typing برای موهای دارای ریشه و آزمایش

...more
2485\تعداد بازدید
ایران
ردیابی مواد مخدر

ردیابی مواد مخدر و داروهای غیرمجاز، یک رویکرد علمی است که به استخراج نظام­ مند و نگهداری و انبار کردن مواد شیمیایی مرتبط با داروهای توقیف شده می ­پردازد و مسیر جغرافیایی حمل مواد مخدر را با تجزیه و تحلیل تغییرات ایجاد شده و اضافه شدن حجم دهنده ها به مواد مخدر اولیه، مطالعه می­ کند

...more
992\تعداد بازدید
ایران
مدارک جزئی

مدارک جزیی، زمانی ایجاد می شوند که دو چیز یا دوشخص، باهم تماس پیدا کنند. اهمیت ذرات جزیی مثل الیاف طبیعی و مصنوعی و ذرات رنگ، در رسیدگی به مدارک جنایی توسط ادموند لوکارد در اوایل قرن بیستم نشان داده شد. بعد از آن، دانشمندان جنایی مدارک جزیی را برای بازسازی جرایم استفاده کردند

...more
506\تعداد بازدید
ایران
مدیریت صحنه جرم

صحنۀ جرم، مکانی است که جرم در آن اتفاق افتاده است و در بردارندۀ مدارک و شواهد فیزیکی برای پی­جویی جرم است. برای اثر بخشی فرایند بررسی صحنۀ جرم یعنی حفظ، اثر برداری، نمونه برداری، مستندسازی مدارک و شواهد، لازم است

...more
873\تعداد بازدید
ایران
آزمایش بنزدین

این آزمایش برای تشحیص لکه­ های خون به جا مانده در صحنه های جرم از سایر لکه­ ها استفاده می­ شود. گروه هم هموگلوبین با خاصیت پراکسیدازی، آب اکسیژنه را تجزیه می­ کند و گونه ­های اکسیداسیون تشکیل شده از این واکنش با معرف بنزدین، کمپلکسی به رنگ سبز تیره ایجاد می­ کند

...more
697\تعداد بازدید
ایران
آثار دیجیتالی

آثار دیجیتالی، ابزارهایی هستند که اطلاعات دیجیتالی را در خود ذخیره می­ کنند و با توسعة دانش رایانه ­ای، احتمال به جا ماندن آنها در بسیاری از صحنه­ های جرم وجود دارد . تحقیق و بازیافت اطلاعات موجود در ابزارهای دیجیتالی، به علوم جنایی دیجیتالی معروف است

...more
1150\تعداد بازدید
ایران
آزمایش تعیین گروه خونی

در سطح گلبول های قرمز خون، مواد شیمیایی وجود دارد که آنتی ژن نامیده می­ شود. گلبول های قرمز خون افراد مختلف، آنتی ژن­های مختلف دارد

...more
425\تعداد بازدید
ایران
آزمایش فسفاتاز اسید

آزمایش فسفاتاز اسید، یک آزمایش رایج برای اثبات وجود لکه­ های منی بر روی لباس­ های مظنون و سایر چیزها مثل فرش­ ها، کفپوش ها، چوب، مبل و رکتوم و واژن قربانی در جرم تجاوز به عنف است، که به یک آزمایش شیمیایی ضروری در آزمایشگاه جنایی تبدیل شده است

...more
389\تعداد بازدید
ایران
پردازش تصویر

پردازش تصویر، عبارت است از هر نوع پردازش سیگنال که ورودی یک تصویر مثل عکس یا صحنه‌ای از یک فیلم است. خروجی پردازشگر تصویر، می‌تواند یک تصویر یا مجموعه ای از نشان های ویژه یا متغیرهای مربوط به تصویر باشد.

...more
4130\تعداد بازدید
ایران
هنر جنایی – بازسازی عکس

درضمن بررسی های جنایی، با بزرگ و کوچک کردن سن افراد بر روی عکس، می­توان به افسران تحقیق و بازرسان پلیس درکشف جرم و پیدا کردن افراد گمشده کمک کرد. این اقدام با پردازش تصویر و همچنین تلفیق چهرة پدر و مادر و پیش بینی اینکه چهرة فرزندان آنها درحال حاضر چه شکلی است امکان پذیر است

...more
423\تعداد بازدید
ایران
سامانه ترکیبی شناسایی گلوله و پوکه

بانک اطلاعات گلوله و پوکه (IBIS)، سامانه­ ای هوشمند برای ذخیره تصاویر و اطلاعات گلوله ­ها و پوکه­ های جنایی به دست آمده از صحنه­ های جرم و مقایسه مشخصات میکروسکوپی گلوله ها و پوکه های آزمایشی با داده های موجود در سامانه و همچنین تقاطع گیری برای شناسایی سلاح ­های استفاده شده در صحنه های مختلف جرم است

...more
895\تعداد بازدید
ایران
عکاسی جنایی

یکی از اقدامات مهم و حیاتی بررسی صحنة جرم، مستندسازی صحنه جرم، مدارک فیزیکی به جا مانده در صحنه های جرم و ابزار ارتکاب جرم از طریق عکاسی جنایی است. عکاسی جنایی، تصویرسازی و هنر بازسازی دقیق صحنة جرم و عکس برداری از قربانیان، مکان­ها و موارد دخیل در جرم برای کمک

...more
604\تعداد بازدید
ایران
شناسایی قربانیان حوادث غیر مترقبه

ه فرایند شناسایی قربانیان سوانح و حوادث بزرگ مثل سقوط هواپیما یا انفجار بمب یا سیل و طوفان و زلزله، DVI گفته می­ شود. این فرآیند می­تواند به واسطة طبیعت حادثه و نیاز دقیق و صحیح شناسایی قربانیان، سخت و زمان بر باشد. برای شناسایی قربانیان حوادث طبیعی و انسان ساز، از مشخصات بیومتریک مثل آثارانگشتان

...more
195\تعداد بازدید
ایران
چهره نگاری و تشخیص چهره

کشیدن نقاشی صورت یا چیدن قسمت های مختلف چهره در کنار هم، توسط یک کارشناس آموزش دیده و یا یک گرافیست با توصیف شهود و شاکیان از مشخصات ظاهری و چهرة مجرمان فراری و مجهول الهویه را چهره نگاری می ­نامند. این کار می‌تواند بر روی بوم نقاشی یا کاغذ عکس یا طراحی چهره با نرم افزار در رایانه باشد

...more
1911\تعداد بازدید
ایران
بررسی لکه های رنگ

تراشه های رنگ که در سطح بسیاری از چیزها پیدا می شود، در اثر تماس اشیأ با اشیأ یا اشیأ با اشخاص به همدیگر منتقل می­شود. تعیین منشاء رنگ می­ تواند در کشف جرم و شناسایی هویت مجرم و آلات به کارگرفته شده در جرم کمک کند. برای بررسی و مقایسه و تعیین منشاء رنگ ها، از روش های آنالیز رایج در صنعت رنگ سازی استفاده می­ شود

...more
589\تعداد بازدید
ایران
آسیب ‌شناسی جنایی

زیرشاخه‌ای از علم آسیب شناسی است که با بررسی و معاینه اجساد در تعیین علت مرگ و زمان مرگ تمرکز دارد. نمونه برداری معمولاً در حین رسیدگی به پرونده های کیفری و جزايی توسط یک بازرس یا کارشناس پزشکی قانونی انجام می- شود و علاوه بر تعیین علت و زمان مرگ، اغلب از بازرس یا کارشناس پزشکی قانونی خواسته می شود که هویت جسد را نیز تعیین کند

...more
1947\تعداد بازدید
ایران
آزمايش آمیلاز

این آزمایش برای تشخیص لکه های بزاق به جا مانده در صحنه های جرم و اشیایی مثل لیوان و قاشق و نمونه هایی مثل میوه نیم خورده و ته سیگار استفاده می­ شود. اساس این آزمایش به کارگیری خاصیت آنزیم آمیلاز موجود در بزاق، با شکستن مولکول نشاسته و ممانعت از تشکیل کمپلکس رنگی ید با نشاسته است

...more
2030\تعداد بازدید
ایران
تشخیص صوت

صدا یا صوت از انواع انرژی است که از تحرک ذرات ماده به وجود می‌آید. صدا ارتعاشی است که توسط حس شنوایی انسان درک می ­شود. برای اندازه گیری شدت صوت، از واحد دسی بل استفاده می‌کنند. محدودة شنوایی انسان بین۲۰ تا ۲۰۰۰۰ هرتز است و در علوم جنایی به عنوان یک عامل بیومتریک برای شناسایی مجرمان استفاده می­ شود

...more
919\تعداد بازدید
ایران
دندانپزشکی جنایی

دندان­­پزشکی جنایی زیر­شاخه­ ای از دندان­­پزشکی است که با مطالعه مشخصات دندان­ها، به شناسایی هویت اجساد ناشناخته و تخمین سن اجساد در صحنه های قتل و فوت مشکوک و حوادث غیر مترقبه و نیز شناسایی هویت مجرمان از روی علائم دندانی به جامانده بر روی بدن قربانی و چیزهای دیگر بر اثر گاز گرفتگی، به مراجع انتظامی و قضایی کمک می کند

...more
487\تعداد بازدید
ایران
آزمایش PSA

گلیکوپروتئینی به ‌نام PSA در مایع منی وجود دارد که با غلظت 1/0 تا 3/0 میلی‌گرم در میلی‌لیتر، در غدة پروستات تولید می‌شود. با عنایت به اینکه مقدار این ماده در مایع واژینال بسیار کمتر از فسفاتاز اسید است؛ بنابراین می‌تواند یک آزمایش تأییدی در نمونه‌هایی باشد که احتمال آغشتگی مایع منی با مایع واژن وجود دارد. انجام این آزمایش با استفاده از کیت­ هایی که شرکت‌های مهندسی پزشکی به روش غربالگری ساخته ­اند، انجام مي­ گیرد

...more
977\تعداد بازدید
ایران
الگوهای لکه­ های خون

تجزيه و تحليل الگوهای لکه خون با بهره گیری از رشته های بیولوژی، شیمی، ریاضیات و فیزیک، می­تواند ابزاری مؤثر در کشف جرم و مدرکی قابل اعتماد در دادگاه ها باشد، تحليل الگوهای لکه خون با استفاده از معلومات سایر علوم، ارتفاع و مسیر و سرعت افتادن لکه های خون در سطوح را مشخص می­ کند

...more
316\تعداد بازدید
ایران
آزمایش لومینول

از این آزمایش برای تشخیص لکه های خون به جامانده در صحنه های جرم از سایر لکه ها استفاده می­ شود، معرف لومینول یعنی آنكه آمینوفتال هیدرازین بر اثر اکسیداسیون در محیط قلیایی تولید نور می‌کند. از این خاصیت لومینول براي شناسایی وجود خون در لکه های مشکوک به ویژه در نمونه های قدیمی 20-10 سال استفاده می ­شود

...more
908\تعداد بازدید
ایران
زنجیره حفظ مدارک جرم

زنجیره حفظ و انتقال نمونه های جنایی، در برگیرنده ردیابی مدارک از زمان دعوی و جمع آوری و ارائه آنها به دادگاه است و هدف، نشان دادن صحت و سقم مهر و موم مدارک و شواهد است. زنجیرة حفظ مدارک در ادبیات قضایی، مستند سازی ترتیب زمانی وقوع جرم، توقیف، حفظ، کنترل، انتقال، تجزيه و تحليل، موقعیت و حالت مدارک فیزیکی و الکترونیکی را نشان می دهد

...more
365\تعداد بازدید
ایران
هاپلوتیپ های میتوکندری

نوکلئوتیدهای جهش یافته در ژنوم میتوکندری به صورت پلی مرفیسم ها از طریق مادر به فرزندان دختر و پسر منتقل می شود. مجموع پلی مرفیسم ها در ژنوم میتوکندری یک فرد را هاپلوتیپ های میتوکندری می گویند

...more
752\تعداد بازدید
ایران
پُلی‌گِرافی

مقاومت الكتريكي پوست و عمق تنفس، تعداد نبض ها و فشار خون و هیجانات عصبی با استفاده از الكترودهای دستگاه دروغ سنج قابل اندازه گیری بوده و به صورت نمودار در صفحه كامپيوتر قابل ترسیم است. ثبت علائم فیزیولوژیک و الکترو انسفالو گرافی برای تشخیص اظهارات دروغ متهم و مظنون با استفاده از پلی گراف کلاسیک و مغزی را پلی گرافی می گویند

...more
526\تعداد بازدید
ایران
تعیین پروفایل دی ان ای

کروموزوم های مستقر در هسته سلول های موجودات زنده از جمله انسان از بیوملکولی به نام DNA) دزکسی ریبونوکلئیک اسید) تشکیل شده است که در سطح آن مارکرهایی وجود دارد که مثل آثار انگشتان افراد ، منحصر به فرد می باشد. بررسی این مارکرهای مولکولی که در تشخیص هویت مجرمین استفاده می شود راDNA-Typing می گویند

...more
999\تعداد بازدید
ایران
تن پیمایی یا برتیوناژ

سیستم اندازه گیری طول وعرض چندین قسمت مختلف بدن از جمله قد، اندازه بدن با دو دست باز، ارتفاع تنه، طول و عرض سر، گوش راست، پای چپ، انگشت وسط سمت چپ و ساعد چپ که تا سال 1903 قبل از فناوری انگشت نگاری جهت تشخیص هویت مجرمین به کارگیری می شده است را تن پیمایی یا برتیوناژ می نامند

...more
455\تعداد بازدید
ایران
شیمی جنایی

شیمی جنایی، به کارگیری علم شیمی در پرونده های قضایی یا مطالعه خرابی محصولات یا فرایندها می باشد. شیمیدانان جنایی، نمونه های غیر بیولوژیک پیدا شده در صحنه های جرم را آنالیز می کنند، در واقع مواد ناشناخته را با استفاده از فناوری های کروماتوگرافی و اسپکتروفوتومتری و الکتروفورز و پراش اشعه ایکس از طریق مقایسه آنها با نمونه های معلوم و استاندارد، شناسایی می کنند

...more
1989\تعداد بازدید
ایران
گیاه شناسی جنایی

گیاه شناسی جنایی، دانشی است که در رسیدگی به پرونده های جنایی و کمک به مراجع قضایی به کار می آید. در این دانش از طریق جمع آوری نمونه های گیاهی، مستند سازی و نگهداری به آنالیز‌علمی آنها پرداخته و با استفاده از مورفولوژی و مارکرهای مولکولی گیاهان، علت مرگ را در پرونده های قتل یا خودکشی و یا تصادف تعیین می کند و اینکه چه زمانی از سال جسد دفن شده است

...more
578\تعداد بازدید
ایران
زمین شناسی جنایی

زمین شناسی جنایی ، به مطالعه نمونه و مدارک و شواهد مرتبط با نمونه های معدنی و روغن و نفت و سایر موادی که در زمین یافت می شود و می تواند به سؤالات مطروحه در سیستم قضایی پاسخ دهد، اطلاق می شود

...more
347\تعداد بازدید
ایران
مردم شناسی جنایی

مردم شناسی جنایی با مطالعه مشخصات فیزیکی و اطلاعات زیستی مجرمان، در فرایند رسیدگی به پرونده های حقوقی و جزایی به دادگاه ها کمک می کند. مردم شناسان جنایی بقایای انسانی را در کنار آسیب شناس ها و کارآگاهان قتل و جرم یابان و سایر متخصصان بررسی و هویت جسد را شناسایی می کنند

...more
1071\تعداد بازدید
ایران
بررسی اسناد و دست نوشته ها

بررسی اسناد رسمی و غیر رسمی و مدارک هویتی و اوراق بهادار از نظر الحاق و الصاق و دست خوردگی و تراشیدن و خراشیدن و محو و سیاه کردن کردن و دوباره نویسی و ساختن مهر و امضای اشخاص حقیقی و حقوقی ، بررسی اسناد مشکوک و دست نوشته ها خوانده می شود

...more
607\تعداد بازدید
ایران
بررسی آثار کفش و لاستیک

رد کفش و لاستیک خودرو، از شایع ترین آثار فیزیکی معنی دار به جامانده در صحنه جرم می باشد. این آثار، ممکن است مظنونی را به صحنه جرم مرتبط نماید و یا رد کند و پلیس را به مخفيگاه مجرم ‌هدايت‌كند. رد كفش، مي تواند نشانگر قد و قواره و طرز راه رفتن مجرم باشد. روش جمع آوری، نگهداری، آنالیز و تکنیک های اثر برداری و متدهای شیمیایی، برای افزایش شدت آثار در سطوح مختلف از موضوعات این فناوری می باشد

...more
731\تعداد بازدید
ایران
بررسی آثار ابزار

شناسایی آثار ابزار، شاخه ای از علوم جنایی است که فعالیت اصلی خود را برای بررسی آثار به جا مانده در صحنه جرم توسط یک ابزار خاص و همچنین آثار انتقالی دو شیئی که در تماس با یکدیگر بوده اند معطوف می کند. یک ابزار، وسیله ای است که برای بهره مندی از قابلیت های مکانیکی آن استفاده می شود. اساسا دو نوع آثار ابزار وجود دارد: علائم ناشی از فشرده سازی و علائم خط دار

...more
537\تعداد بازدید
ایران
انگشت نگاری

خطوط برجسته سر انگشتان، نقوشی را ایجاد می کند که آنها را در سه خانواده اصلی آرچ و لوپ و ورل و همچنین نه زیرخانواده آرچ ساده، آرچ خیمه ای، رادیال لوپ، اولنار لوپ، ورل ساده، سنترال پاکت لوپ، لیترال پاکت لوپ، توئیند لوپ و اکسیدنتال تقسیم بندی می کنند. ثبت و مطالعه این نقوش را، علم انگشت نگاری می گویند

...more
889\تعداد بازدید
ایران
اسلحه شناسی جنایی

مطالعه نوع سلاح و مقایسه گلوله ها و پوکه های به جا مانده در صحنه های جرم با گلوله و پوکه آزمایشی سلاح های به دست آمده از مظنونین و تعیین فاصله تیراندازی و مسیر تیراندازی با بررسی آثار باروت و آثارگلوله در بدن اجساد و مصدومین و لباس آنها را علم پرتابه شناسی جنایی و یا اسلحه شناسی جنایی می گویند

...more
4146\تعداد بازدید
ایران
استخوان شناسی جنایی

استخوان شناسی جنایی، زیر شاخه ای از علم آناتومی و دانش آسیب شناسی است که برای کمک به مراجع قضایی و انتظامی در پرونده‌هاي جنایي، استخوان های به دست آمده از صحنه های جرم و یا کاوش های عمرانی شهری را، برای تشخيص جنسيت و سن صاحب استخوان و علائم پیش از مرگ، مانند آثار ناشی از ضربه، مطالعه و بررسی می کند

...more
1053\تعداد بازدید
ایران
آزمایش اوچترلونی

تشخیص بنیان لکه های خون به جا مانده در صحنه جرم و یا روی آلات قتاله و یا قسمت هایی از خودروی مظنون در تصادفات منجر به فوت و جرح از واکنش‌بين آنتي‌ژن «Ag» و آنتي‌بادي «Ab» با مکانیسم ایمنودیفیوژن برای بررسی خط پرسیپیتاسیون احتمالی، آزمایش اوچترلونی نامیده می شود

...more
939\تعداد بازدید
ایران
حشره شناسی جنایی

شاخه ای از رشته حشره شناسی پزشکی، که به مطالعه حشرات و ديگر بندپايان برای تعیین زمان تقريبی مرگ ، حل مسائل قانونی و حقوقی می پردازد را حشره شناسی جنایی می گویند

...more
419\تعداد بازدید
ایران
سم شناسی

سم شناسی شاخه‌ای از علوم است که به بررسی سموم ، داروها ، مواد مخدر و اثرات زیان آور آنها بر موجودات زنده‌ می پردازد. در عین حال ، سم‌شناسی را ، علم شناخت سموم و نحوه مبارزه با آن‌ها نیز تعریف کرده‌اند

...more
889\تعداد بازدید
ایران
آثار ابزار

آثار ابزار شکلی از دلائل نقش گونه هستند که وقتی در تماس با مواد نرم­تری مانند چوب یا رنگ و... قرار می گیرند، ایجاد می­شوند

...more
207\تعداد بازدید
ایران
آثار انگشت

آثار انگشت عبار­ اند از: الگوهای خطوط برجستۀ تماسی که به نظر می­رسد برای گرفتن اشیاء در دست و ایجاد اصطکاک به وجود آمده­اند

...more
568\تعداد بازدید
ایران
طیف نوری مادون قرمز یا فرو سرخ

نور مادون قرمز یا فرو سرخ با عنوان یکی از منابع نوری مهم و قابل استفاده برای اهداف قانونی است و به عنوان یک روش گزینشی برای بیشتر تجزیه و تحلیل­های قانونی استفاده می­شود که شناسایی بر مبنای آن، قطعی است

...more
248\تعداد بازدید
ایران
نمونه های اسلحه شناسی

مدارک سلاحی یا نمونه­های اسلحه شناسی، نوعی از ادلۀ فیزیکی است که شامل سلاح­ها، مرمی­ها، پوکه­ها،ساچمه­ها و قطعاتشان بوده و غالباً در صحنه­های جرمی که درگیر حوادث تیراندازی بوده، یافت می­شوند

...more
250\تعداد بازدید
ایران
هنر جنایی- بازسازی عکس

درضمن بررسی های جنایی، با بزرگ و کوچک کردن سن افراد بر روی عکس، می­توان به افسران تحقیق و بازرسان پلیس درکشف جرم و پیدا کردن افراد گمشده کمک کرد. این اقدام با پردازش تصویر و همچنین تلفیق چهرة پدر و مادر و پیش بینی اینکه چهرة فرزندان آنها درحال حاضر چه شکلی است امکان پذیر است

...more
235\تعداد بازدید
ایران
نمونه های شیمیایی

استفاده از علم شیمی برای شناخت جرم، تعیین هویت مجرم، شناسایی مکان و زمان وقوع جرم، شناسایی مدارک جرم و ارتباط آن با مجرم و مجنی علیه را شیمی جنایی می­نامند.هر شیء و مادۀ مشکوک(به هر صورت فیزیکی جامد، مایع و گاز)که در صحنۀ جرم یافت شود، در قلمرو شیمی جنایی بوده و نوع خاصی از نمونه­ های شیمیایی است

...more
217\تعداد بازدید
ایران
نمونه های بیولوژیکی - مواد زیستی

هر نوع دلیل با منشأ زیستی را مواد زیستی می­گویند که نمونه­های آن عبارت­اند: از خون و دیگر مایعات بدن، حشرات و مواد گیاهی مانند دانه­ها و برگ­ها و....هرمادۀ زیستی از یک موجود زنده به وجود می­آید

...more
232\تعداد بازدید
ایران
نمونه های اسناد مشکوک

خطوط و نوشته­های به­دست آمده در صحنۀ­های جرم که بایستی از نظر اصالت نوشته و شناسایی نویسنده واقعی بررسی شوند؛ نمونه­های اسناد مشکوک و مجعول گفته می­شوند

...more
227\تعداد بازدید
ایران
منابع نوری

منابع نوری، منابعی هستند که با استفاده از آنها می­توان شواهد و مدارکی همانند آثار پنهان، مایعات بدن و حتی ویژگی­های تغییر یافته فردی را کشف کرد که برای چشم غیر مسلح قابل رؤیت نیست

...more
251\تعداد بازدید
ایران
مستندسازی صحنه جرم

پس از تأمین امنیت صحنۀ جرم و محافظت از آن، نخستین گام، مستند سازی است؛ که عبارت است از مستند کردن مفصل صحنۀ جرم، با استفاده از اقدام­های مختلف یادداشت برداری، عکاسی،فیلم برداری و ترسیم کروکی

...more
191\تعداد بازدید
ایران
مردم شناسی جنایی

مردم شناسی جنایی با مطالعه مشخصات فیزیکی و اطلاعات زیستی مجرمان، در فرایند رسیدگی به پرونده های حقوقی و جزایی به دادگاه ها کمک می کند. مردم شناسان جنایی بقایای انسانی را در کنار آسیب شناس ها و کارآگاهان قتل و جرم یابان و سایر متخصصان بررسی

...more
142\تعداد بازدید
ایران
مدیریت فناوری صحنه جرم

یکی از اجزاء چهار گانه مدیریت اثر بخش صحنۀ جرم، مدیریت فناوری است که شامل مدیریت وسایل نقلیه، ارتباطات، مخابرات، تجهیزات رایانه­ای، ابزار و تجهیزات جستجوگر، کیت­های خاص شناسایی کننده، موادشیمیایی، معرف­ها و بسیاری از تجهیزات به روز

...more
315\تعداد بازدید
ایران
160\تعداد بازدید
ایران
گرده شناسی جنایی

مطالعۀ دانه ­های گرده، فسیل های آنها، هاگ ها و شناسایی آنها برای معلوم ساختن وجود فردی و چیزی در یک مکان معین و زمان مشخص و اثبات و رد ارتباط بین افراد و اشیا و مکان در پرونده­های جنایی را، گرده شناسی جنایی می­نامند

...more
255\تعداد بازدید
ایران
کاغذ امنیتی

کاغذ امنیتی، کاغذی است که به لحاظ داشتن ویژگی های منحصر به فرد، برای ساخت و تولید اسناد امنیتی از آنها استفاده می­گردد

...more
494\تعداد بازدید
ایران
قالب گیری آثار

در بررسی صحنه­های جرم، قالب گیری عبارت است از پرکردن یک حجم سه بعدی با ماده ای که بتواند مشخصات باقی مانده اثر جرمی را ثبت و ضبط نماید

...more
184\تعداد بازدید
ایران
قاعده طلایی (در صحنه جرم )

در بررسی صحنۀ جرم و جمع آوری دلایل و مدارک جرم به طور مؤکد توصیه می­شود که پیش از یادداشت برداری،تهیه عکس و کروکی از صحنۀ جرم، از دست زدن به اشیاء و دلایل موجود در صحنه یا جابه جایی آنها جداً خودداری شود. این توصیه به جهت اهمیت

...more
243\تعداد بازدید
ایران
عکاسی از صحنه جرم

استفاده از هر نوع دوربین(ثابت،فیلم برداری،ویدئویی یا دیجیتال)برای ثبت دقیق تصاویر انسان، اشیا، مکان­ها یا رویدادهااست.عکاسی عنصر اصلی تهیه مدرک از صحنه­های جرم امروزی است که به ثبت محل قرار گرفتن اجساد و سایر موارد مهم می­پردازد و فاقد ابهاماتی است که در طرح­ها و یادداشت ها وجود دارد

...more
245\تعداد بازدید
ایران
طیف نوری ماورای بنفش

طیف فرا بنفش در برگیرندۀ گسترۀ طول موجی از nm200 تاnm400است که در این نقطه انرژی را می­­توان به طور چشمی به منزلۀ یک نور بنفش ردیابی کرد؛ از این رو فرا بنفش نامیده می­شود

...more
196\تعداد بازدید
ایران
طراحی امنیتی

یکی از عوامل مهمی که در ساخت اسناد امنیتی مد نظر قرار می­گیرد طراحی دقیق و کارشناسانه است که حتی الامکان غیر قابل جعل و چاپ باشد. در طراحی امنیتی به طور کلی به جای نقاط برای تشکیل تصاویر از خطوط در هم تنیده استفاده می­شود، زیرا امکان کپی برداری از آنها بسیار مشکل و حتی غیر ممکن است

...more
397\تعداد بازدید
ایران
صحنه جرم رایانه ای

صحنۀ جرم رایانه ای، محلی در دنیای واقعی یا فضای مجازی است که ادلۀ الکترونیکی جرم در آنجا وجود دارد

...more
174\تعداد بازدید
ایران
صحنه جرم ثانویه

صحنۀ جرم محلی است که مجرم اقدامات خلاف قانون خود را برای ارتکاب جرم در آنجا انجام داده است. در برخی از جرایم ممکن است علاوه بر صحنۀ اولیه و اصلی، صحنه ­های دیگری نیز وجود داشته باشد که صحنۀ ثانویه نامیده می­شود

...more
206\تعداد بازدید
ایران
صحنه جرم اولیه

صحنۀ جرم اولیه، به جایی گفته می­شود که عمل جنایت از آنجا سرچشمه گرفته یا اولین بار به وقوع پیوسته است

...more
261\تعداد بازدید
ایران
شناسایی قربانیان حوادث غیرمترقبه

به فرایند شناسایی قربانیان سوانح و حوادث بزرگ مثل سقوط هواپیما یا انفجار بمب یا سیل و طوفان و زلزله، DVI گفته می­شود. این فرآیند می­تواند به واسطة طبیعت حادثه و نیاز دقیق و صحیح شناسایی قربانیان، سخت و زمان بر باشد. برای شناسایی قربانیان حوادث

...more
250\تعداد بازدید
ایران
سوپر قلوفیوم

روش سوپرقلو یا سیانوآکریلات، يكي از فنون علوم جنایی است که از بخارات سوپرقلو برای آشکارسازی آثارانگشتان پنهان استفاده می­کند. آثارانگشتان پنهان، آثاری است که در اثر روغن و عرق منافذ پوست سرانگشتان، در سطوح باقی می­ماند

...more
241\تعداد بازدید
ایران
انگشت نگاری جنایی (پنهان)

آثار انگشتی که از طریق تماس سطح انگشتان (خطوط پوستی) مجرمان با اشیاء و وسایل (دلائل و مدارک) موجود در صحنۀ جرم ندانسته یا نا خواسته بر جای می­مانند اصطلاحا آثار انگشت پنهان یا جنایی نامیده می­شود

...more
394\تعداد بازدید
ایران
سم شناسی جنایی

سم شناسی، علم شناخت سموم است که در آن، همۀ سم ها از نظر منبع ، واکنش­ها و چگونگی اثرشان در بدن بررسی می­شوند. به علم سم شناسی که در خدمت قانون و اهداف قانونی باشد، سم شناسی جنایی گفته می­شود

...more
469\تعداد بازدید
ایران
دلائل مادی

دلائل مادی یا شواهد عینی، دلائلی هستند که قابل لمس، مشاهده، ارائه و استناد بوده و رد و انکار آنها، غیر ممکن می­باشند

...more
214\تعداد بازدید
ایران
جعل مفادی

جعل مفادی یا جعل ماهوی، عبارت است از تغییر (قلب) حقیقت در مفاد و شرائط و مضمون یک سند، بدون اینکه در ظاهر نوشته یا سند، تغییر و تحریفی مادی مشهود به عمل آمده باشد

...more
2742\تعداد بازدید
ایران
جعل رایانه ای

هر اقدامی در بستر مبادلات الکترونیک، از طریق ورود، تغییر، محو وتوقف داده پیام و مداخله در پردازش پیام و سامانه­های رایانه­ای، یا استفاده از وسایل کاربردی سامانه ­های رمز نگاری تولید امضا- مثل کلید اختصاصی- بدون مجوز امضاکننده...و نظایر آن، همچنین اقدام به

...more
167\تعداد بازدید
ایران
ترسیم کروکی صحنه جرم

جزء نهایی مستند سازی صحنۀ جرم، تهیه نمودار یا کروکی صحنه جرم است.کروکی صحنۀ جرم، ثبت ثابت اندازه ها و فاصلۀ واقعی روابط صحنۀ جرم و مدارک فیزیکی آن است

...more
386\تعداد بازدید
ایران
بررسی صحنه تیراندازی

بررسی صحنه­های جرمی که در آنها سلاح گرم به کار رفته است ، به عبارت دیگر، در جنایاتی که سلاح به کار رفته باشد، بررسی صحنه تیر اندازی می­تواند در کشف جرم بسیار مؤثر باشد.

...more
235\تعداد بازدید
ایران
بررسی صحنه آتش سوزی

ارزیابی نظام­ مند صحنۀ حریق به منظور تشخیص منشأ حریق، تشخیص علت و منبع ایجاد اشتعال، تعیین موقعیت، مستند سازی، حفظ مشاهدات و شواهد حریق و فعالیت­های مرتبط را بررسی صحنه آتش سوزی می­گویند

...more
530\تعداد بازدید
ایران
بررسی جسد تیر خورده

در مواقعی که کسی در اثر تیراندازی با سلاح کشته شده باشد، برای تعیین اینکه خودکشی کرده یا اینکه فرد دیگری وی را به قتل رسانیده، جسد شخص تیر خورده بررسی می­گردد

...more
149\تعداد بازدید
ایران
بانک اطلاعات گلوله و پوکه

نوعی از بانک های اطلاعاتی که کارشناسان آزمایشگاه اسلحه شناسی جنایی ، برای ارتباط پوکه و گلوله­های مکشوفۀ از یک صحنۀ جرم به صحنۀ دیگر، یا ارتباط دادن این پوکه و گلوله­ها به سلاحی خاص که نمونۀ پوکه و گلوله شناخته شده ای از آن موجود بوده، استفاده می­کنند

...more
295\تعداد بازدید
ایران
انگشت نگاری قضایی(آشکار)

انگشت نگاری آشکار یا قضایی، به مواردی اطلاق می­شود که از تمامی انگشتان دست های شخص مورد نظر (زنده یا جسد)، به طریق فنی انگشت نگاری به عمل آید

...more
270\تعداد بازدید
ایران
انگشت نگاری الکترونیکی

روشی از انگشت نگاری که در آن روش، آثار انگشتان پنهان، اسکن شده و پس از تبدیل به یک تصویر الکترونیکی، در پایگاه داده­ای برای دسترسی و بازیابی سریع ذخیره می­شود

...more
389\تعداد بازدید
ایران
الگوی جستجوی منطقه ای

صحنه­ های جرمی که به راحتی شامل مناطق تعریف پذیر می­شوند ، با تمرکز بر مناطق ، از طریق نظام مند به طور مؤثر جستجو می­شوند. از این نوع بررسی، با عنوان الگوی بررسی منطقه ای یاد م­ شود

...more
167\تعداد بازدید
ایران
الگوی جستجوی دایره ای یا مارپیچی

شیوه­ای مؤثر در بررسی و جست وجوی صحنه­های جرم داخلی بوده، که جست وجوگر از خارج محیط یا اتاق، شروع به کار نموده و به آرامی در قالب یک دایره حرکت کرده و با الگویی مارپیچی کم کم به صحنۀ داخلی می­رسد

...more
212\تعداد بازدید
ایران
الگوهای شیشه های شکسته

الگوهای شیشه­ های شکسته، نوعی از دلایل مادی متداول در صحنه­ های تصادف وسایل نقلیه، ورود به عنف، تعرض و بسیاری از جرائم دیگر بوده که به عنوان منبعی غنی از دلایل انتقالی می­توان از آن برای مرتبط کردن یک شخص به یک صحنۀ جرم، استفاده کرد

...more
210\تعداد بازدید
ایران
الگوهای آتش

تمام رفتارهای قابل پیش بینی آتش، آثاری آشکار و ظریف را در صحنه به جای می­گذارند که الگو های آتش نامیده می­شوند

...more
145\تعداد بازدید
ایران
399\تعداد بازدید
ایران
اسناد امنیتی

اسناد امنیتی اسنادی هستند که به لحاظ اعتبار خاص آنها، باید عوامل امنیتی ویژه­ای در ساخت و تولید آنها به کار رفته باشد

...more
214\تعداد بازدید
ایران
آزمایشگاه بررسی اسناد مشکوک و مجعول

یکی از بخش­های آزمایشگاه جنایی است که امور تشخیص جعل اسناد، مقایسه خط و امضا، بازسازی اسناد قدیمی و آبدیده، ظهور نوشته های اسناد سوخته و... را بررسی و مطالعه می­کند

...more
804\تعداد بازدید
ایران
آزمایشگاه فیزیک جنایی

یکی از بخش­های آزمایشگاه تحقیقات جنایی است که به بررسی و تجزیه و تحلیل صحنه­های تیراندازی، بررسی و معاینه اجساد تیر خورده، تفکیک قتل ازخودکشی، بررسی اسلحه، گلوله و پوکه، بررسی آثار ابزار، ظهور شماره های مخدوش وسائط نقلیه و... می­پردازد.

...more
972\تعداد بازدید
ایران
آزمایشگاه سیار جنایی

آزمایشگاه سیار جنایی به نوع خاصی از خودروهای صحنه جرم اطلاق می­شود که در آنها، بخش های ویژه نگهداری تجهیزات و پردازش شواهد و مدارک جرم تعبیه شده است

...more
411\تعداد بازدید
ایران
آزمایش فسفاتاز اسید

آزمایش فسفاتاز اسید، یک آزمایش رایج برای اثبات وجود لکه­های منی بر روی لباس­های مظنون و سایر چیزها مثل فرش­ها، کفپوش ها، چوب، مبل و رکتوم و واژن قربانی در جرم تجاوز به عنف است، که به یک آزمایش شیمیایی ضروری در آزمایشگاه جنایی تبدیل شده است

...more
609\تعداد بازدید
ایران
آزمایش تعیین گروه خونی

در سطح گلبول های قرمز خون، مواد شیمیایی وجود دارد که آنتی ژن نامیده می­شود. گلبول های قرمز خون افراد مختلف، آنتی ژن­های مختلف دارد. مولکول­هایی به نام آنتی بادی، به عنوان ضد این آنتی ژن­ها توسط گلبول­های سفید ساخته می شوند

...more
493\تعداد بازدید
ایران
آزمایش بنزدین

این آزمایش برای تشحیص لکه­های خون به جا مانده در صحنه های جرم از سایر لکه­ها استفاده می­شود. گروه هم هموگلوبین با خاصیت پراکسیدازی، آب اکسیژنه را تجزیه می­کند و گونه­های اکسیداسیون تشکیل شده از این واکنش با معرف بنزدین، کمپلکسی به رنگ سبز تیره ایجاد می­کند

...more
169\تعداد بازدید
ایران
آزمایش باروت

باروت واژه­ای است که اغلب برای توصیف مواد منفجره اولیه در مهمات به کار می­رود. یکی از روش­های تفکیک قتل از خودکشی در کشف جرائم، شناسایی وجود باروت در لوله سلاح، دست یا لباس تیرخورده است. برای تشخیص آن، از آزمایش­های اماره­ای استفاده می­شود که مبنای این آزمایش­ها وجود ین­های نیتریت و نیترات باروت بوده

...more
297\تعداد بازدید
ایران
آزمایش اوچترلونی

تشخیص بنیان لکه های خون به جا مانده در صحنه جرم و یا روی آلات قتاله و یا قسمت هایی از خودروی مظنون در تصادفات منجر به فوت و جرح از واکنش‌بين آنتي‌ژن «Ag» و آنتي‌بادي «Ab» با مکانیسم ایمنودیفیوژن برای بررسی خط پرسیپیتاسیون احتمالی، آزمایش اوچترلونی نامیده می شود

...more
7\تعداد بازدید
ایران
آثار مهرگونه

آثار مهر گونه اشیا یا موادی است که مشخصات و ویژگی­های اشیا یا مواد دیگری از طریق تماس مستقیم فیزیکی، روی آنها باقی مانده باشد

...more
295\تعداد بازدید
ایران
جعل مادي

عبارت است از تحریف حقیقت با عملی مادی ضمن باقی ماندن اثر خارجی مادی جعل در نوشته یا سند و غیر آن (1).

...more
181\تعداد بازدید
ایران
مركب هاي امنيتي

مرکبهای امنیتی، مرکب هایی با ویژگی های خاص شیمیایی و فیزیکی نامتعارف هستند که با فرمول بندی ویژه و انحصاری تحت نظارت کارشناسان فنی خبره و با کنترلهای دقیق امنیتی و به صورت عمومی یا به سفارش چاپخانه های خاص تولید میگردند

...more
392\تعداد بازدید
ایران
کبودی نعشی

پس از مرگ و از کارافتادن گردش خون، خون موجود در عروق راکد مانده و تحت تأثیر قوۀ جاذبه به نقاط پایین تر بدن منتقل می¬شود و با تجمع در زیر پوست قسمت¬های زیرین بدن، کبودی¬های پس از مرگ را تشکیل می¬دهند

...more
493\تعداد بازدید
ایران
الگوهای آثار لاستیک و خط ترمز

الگوهای آثار لاستیک و خط ترمز، شکلی از دلایل نقش گونه بوده که غالباً در صحنه¬های جرم خارج از خانه (بیرونی) دیده می¬شوند و اطلاعات مهمی برای بازسازی جرائم در اختیار مأموران صحنۀ جرم می¬گذارند

...more
129\تعداد بازدید
ایران
الگوهای رد پا

الگوهای رد پا در صحنه¬های جرم طرح هایی هستند که با تفسیر مناسب آنها می-توان اطلاعاتی در مورد اینکه چند نفر در یک صحنه حضور داشته¬اند، آیا آنها در حال حرکت بوده¬اند، نحوۀ حرکت (قدم زدن یا دویدن) و جهت حرکت آنها و اینکه شیئی سنگین حمل می¬کردند یا می-کشیدند، به¬دست آورد

...more
250\تعداد بازدید
ایران
293\تعداد بازدید
ایران
چهره شناسی

چهره شناسی با قیافه شناسی متفاوت است. چهره شناسی یعنی اینکه از روی شکل اعضای صورت به خصوصیات افراد پی بردن و قیافه شناسی یعنی از روی رفتار فرد در موقعیت خاص به خصوصیات او آگاه شدن

...more
379\تعداد بازدید
ایران
الگوی جستجوی شبکه ای

الگوی جستجوی شبکه ای صحنه های در واقع روش خطی اصلاح شده بصورت دو خطی می باشد که در این روش یک الگوی خطی بنا می گردد و سپس دومین الگوی خطی در همان منطقه بصورت عمود بر الگوی خط اول برقرار می گردد

...more
195\تعداد بازدید
ایران
الگوهاي بررسي صحنه جرم

هرصحنه جرم، براساس طبیعت فیزیکی آن و نوع جرم، متفاوت می باشد. درنتیجه تمامی صحنه جرم برای درک حقیقت مستندات مربوط به جرم، شناسایی مجرم، کمک به دستگیری و محکومیت مجرم جستجو می شود. برای بررسی صحنه جرم از پنج الگوی سیستماتیک مارپیچی، نواری، شبکه ای، منطقه ای، حلقه ای استفاده می شود

...more
204\تعداد بازدید
ایران
بررسی حریق عمدی

آتش سوزی هایی که توسط افراد با قصد قبلی و عالمانه برای تخریب و آسیب اموال و یا زندگی دیگران اتفاق می افتد حریق عمدی نامیده می شود، که برای اثبات آن کارشناسان آتش سوزی علاوه برجستجوی عوامل مثلث آتش (منبع سوخت، اکسیژن و حرارت)، شواهد و بقایای سوخته را جمع آوری و برای آنالیز به آزمایشگاه جنایی ارسال می کنند

...more
338\تعداد بازدید
ایران
بیولوژی جنایی

بکارگیری علوم زیستی در حل مسائل قانونی و حقوقی و مطالعه ارتباط نمونه های جنایی به متهم و مظنون را، بیولوژی جنایی می گویند

...more
349\تعداد بازدید
ایران
110\تعداد بازدید
ایران
18\تعداد بازدید
ایران
24\تعداد بازدید
ایران
مدیریت اطلاعات صحنه جرم

یکی از اجزاء چهار گانه مدیریت اثر بخش صحنه جرم، مدیریت اطلاعات می باشد، این نوع مدیریت شامل مجموعه ای از اطلاعات شفاهی، بیانات نوشتاری یا اسنادی و یا شکلی از الگوی مدارک موجود در صحنه جرم و... بوده که غالبا می تواند مظنونی را به صحنه جرم ربط داده و یا موجب اثبات حضور یا غیبت مظنون در هنگام وقوع جرم در صحنه باشد (1).

...more
26\تعداد بازدید
ایران
مواد منفجره

یک ماده منفجره، ماده ای است که قابلیت سریع تبدیل از یک ماده جامد یا مایع به یک گاز در اثر گرما، فشار و صدای بلند باشد (1).

...more
15\تعداد بازدید
ایران
الگوی جست وجوی خطی و نواری

یکی از شیوه های جست و جوی صحنۀ جرم، که در آن، صحنۀ جرم ابتدا با استفاده از یک سری خطوط یا نوارها علامت گذاری می¬شود، سپس اعضای گروه جست و جو، در فواصل منظم علامت گذاری شده و در طول خطوط مستقیم جست وجو، پیش می-روند. (1)

...more
6\تعداد بازدید
ایران
آزمایشگاه بیولوژی جنایی

آزمایشگاه بیولوژی جنایی واحدی مهمی در تشخیص هویت «تحقیقات جنایی» است که با بررسی و تجزیه‌وتحلیل، نمونه و بقایای بیولوژی به‌جامانده در صحنه جرم، در اثبات و کشف جرم موضوعات مطروحه در پرونده‌های قضائی به پلیس و مراجع قضایی کمک می‌کند.

...more
0\تعداد بازدید
ایران
0\تعداد بازدید
ایران
0\تعداد بازدید
ایران
بازسازی مقدماتی صحنه جرم

بازسازی مقدماتی صحنة جرم عبارت است از بررسی منطقی مدارک عینی و دیگر حقایق در قالب یک تئوری با توجه به اتفاق‌هایی که در ارتکاب جرم به وقوع پیوسته است

...more
0\تعداد بازدید
ایران
بررسی شیمیایی «اسناد»

بررسی شیمیایی اسناد عبارت است از استفاده از شــیمی و نیز روش‌ها، داروها، مواد شــیمیایی ووسایل فنی پیشــرفته در جهت تعیین جنس، رنگ، نوع و ترکیب جوهرهای به کار رفته، تشخیص اختلاف بار الکتریکی، رنگ آمیزی الیاف و نسوج کاغذ و.... در اســناد مشکوک و مجعول وهمچنین ظهور نوشته‌هایی که قبلاً با مواد شیمیایی پاک شده‌اند

...more
0\تعداد بازدید
ایران
بررسی مقایسه ای اسناد

بررسی مقایسه‌ای اسناد عبارت است از هرچیز دست‌نویس و یا چاپی، تایپی و مانند آن که از یک منبع شناخته‌شده تهیه و جهت تطبیق با اسناد مشکوک و مجعول مورد استفاده قرار بگیرد

...more
0\تعداد بازدید
ایران
پیکرسازی جنایی

پیکره‌سازی جنایی یا ساختن چهره افراد از روی بقایای استخوانی یا اسکلت، فنی است مرکب از هنر و علم، از این روش تنها زمانی که سایر روش‌های تشخیص هویت موجود منجر به نتیجه نشده باشد، استفاده می‌شود

...more
0\تعداد بازدید
ایران
تجاوز توأم با خشونت

تجاوز توأم با خشونت (توأم با خشم) از جرائم جنسی است که متجاوز هنگام ارتکاب عمل مجرمانه، حالاتی شبیه خشم، عصبانیت و تحقیر و اهانت از خود بروز داده و تنفر خود از قربانی را با آزارهای جسمانی، صدمات بدنی، تجاوز جنسی و وادار کردن قربانی به انجام بعضی اعمال حقارت¬آمیز نشان می‌دهد

...more
0\تعداد بازدید
ایران
تحقیقات محلی

تحقیقات محلی عبارت است از تحقیق و بازجویی خانه به خانه و مصاحبه مختصر با افراد حاضر در خیابان دربارۀ واقعه‌ای خاص به‌وسیلۀ کارآگاهان و مأموران تحقیق (بیابانی و هادیان فر، 1384: 183). تحقیقات محلی عبارت است از استماع شهادت شهود و اظهارات مطلعان به‌منظور کشف جرم و روشن شدن حقیقت (قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و کیفری).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
تحلیل جرم

تحلیل جرم عبارت است از تجزیه‌وتحلیل سازمان مند برای شناسایی و تجزیه‌وتحلیل الگوها و روند اجرای جرم و یک روش مؤثر در شناسایی و دستگیری مجرمین و تدوین راهبردهای پیشگیری از جرم است (هندیانی و نظری منظم،95:1394).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
ترسیم شخصیت جنایی مجرم

ترسیم شخصیت جنایی مجرم عبارت است از روند بررسی و تشریح خصوصیات شخصیتی مرتکب جرم. به‌عبارت‌دیگر تحقیق و بررسی رفتارهای مجرمانه در جهت تشخیص هویت نوعی شخص مسئول ارتکاب جرم را ترسیم شخصیت جنایی مجرم گویند (تروی،6:1385). ترسیم شخصیت جنایی شیوه‌ای است که از طریق آن می‌توان بر اساس تجزیه‌وتحلیل و بررسی ماهیت جرم و نحوۀ انجام یافتن آن، هویت مرتکب را شناسایی کرد

...more
0\تعداد بازدید
ایران
تشخیص هویت از روی استخوان

تشخیص هویت از روی استخوان عبارت است از بررسی و استخراج اطلاعات و ویژگی‌های منحصربه‌فرد در استخوان‌های مکشوفه برای تعیین نژاد، تعیین جنس، تعیین قد، تعیین سن، تعیین تاریخ مرگ و سایر معلومات و درنهایت تشخیص هویت جسد

...more
0\تعداد بازدید
ایران
کشف علمی جرایم

کشف علمی جرائم عبارت است از مجموعه‌ای از دانش‌ها و اندوخته‌های علوم پزشکی و حقوقی که در ارتباط با علوم دیگر هستند. این علم به‌طور سامانمند به بررسی و تجزیه‌وتحلیل مدارک مکشوفه از صحنه جرم می‌پردازد (سوانسون و همکاران، 1381: 383). کشف علمی جرائم دارای چندین قواعد کلی است که یکی از این قواعد عبارت است از ارتباط این علم با علومی مانند ریاضیات، فیزیک، شیمی، زیست‌شناسی، انسان‌شناسی وبسیاری از علوم دیگر

...more
0\تعداد بازدید
ایران
کلاسه انگشت‌نگاری

کلاسه در لغت به معنای طبقه‌بندی است و کلاسه انگشت‌نگاری عبارت است از طبقه‌بندی آثار انگشت بر اساس اعداد و حروف انگلیسی که با توجه به اثر انگشت هر فرد بر اساس روش هانری استخراج و در صورت و مخرج یک خط کسری در محل مربوطه درج می‌شود. کلاسه انگشت‌نگاری بیانگر بعضی از ویژگی‌های نقوش سرانگشتان هر فرد است (بیابانی و هادیان فر، 1384: 523).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
مخزن شلیک گلوله

در آزمایشگاه جنایی برای به دست آوردن گلوله آزمایشی و مقایسه آن با گلوله مظنون، از مخزن (روغن یا آب) که متشکل از لوله‌ای به قطر 65 سانتی‌متر و به طول 350 سانتی‌متر با ضخامت جداره لوله 20-15 میلی‌متر و دریچه‌ای به ابعاد 70 در 65 سانتی‌متر مربع است، استفاده می‌شود که مخزن شلیک گلوله نام دارد (بیابانی و هادیان¬فر،582:1384).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
مراقبت

مراقبت به تحت نظر داشتن مداوم یا دوره‌ای افراد، مجامع، وسایل نقلیه، اماکن، اشیاء به‌منظور کسب اطلاعات راجع به فعالیت‌ها و هویت اشخاص اطلاق می‌شود

...more
0\تعداد بازدید
ایران
جامعه شناسی جنایی

جامعه‌شناسی جنایی یک رشته تخصصی از جامعه‌شناسی عمومی (اعم از پویایی و ایستایی) است که موضوع آن بررسی روابط یکی از پدیده‌های جامعه انسانی یعنی بزه و بزهکاری و عوامل آن و تعیین وسائل تقلیل و تحدید این پدیده اجتماعی و انسانی است (کی نیا،1361 :40).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
تحت تعقیب

اصطلاح تحت تعقیب، عبارت است از تحت پیگرد قانونی قرار دادن افرادی که برحسب اوضاع محیطی و با استناد به قوانین جاری کشور و به‌دلیل ارتکاب جرائم متواری شده‌اند و دسترسی به آن‌ها از نظر قضایی و پلیسی آسان و راحت نیست (ستوده،1385 :325).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
تشخیص هویت

تشخیص هویّت عبارت است از اثبات این که شیء یا فردی که در مقابل مرجع قضایی (دادگاه) قرارگرفته همان شیء یا فردی است که ادعا شده و یا همان متهمی است که اظهار شده است

...more
0\تعداد بازدید
ایران
جمود نعشی

جمود نعشی (ریگورمورتیس) عبارت است از سفت شدن عضلات بدن که در اثر تغییرات بافت‌های داخل عضلات، بعد از مرگ به وجود می‌آید (بیابانی و هادیانفر، 1384: 246). جمود نعشی حالتی است که پس از مرگ در ماهیچه‌های جانداران رخ می‌دهد و در جریان آن بافت‌های ماهیچه‌ای سفت‌وسخت می‌شود.

...more
0\تعداد بازدید
ایران
بازرسی غیر مجاز

بازرسی غیر مجاز به عمل مأموری اطلاق می‌شود که بدون مجوز از طرف مقام قضایی، وزارتخانه یا سازمان مربوط و برخلاف قانون، اقدام به تفتیش و جست¬وجو در محتویات مرسوله و یا مخابرات متعلق به دیگری کند (شامبیاتی،1380: 428).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
اموال فرهنگی و تاریخی

اموال فرهنگی و تاریخی به اموالی اطلاق می‌شود که نشانگر تحول حیات و هویت فرهنگی - تاریخی انسان یا وقوع وقایع تاریخی در ادوار یا دوره‌هایی خاص باشد و به نحوی از انحاء گوشه‌ای از حرکت تاریخی- فرهنگی انسان را در مقیاس ملی یا منطقه‌ای یا بین‌المللی نشان دهد یا نشانگر ظهور، حیات و انقراض تمدن‌های تاریخی بوده و از محوطه‌های باستانی واقع در خشکی یا بستر دریاها، در اثر حفاری علمی یا علل دیگر کشف شود (آیین‌نامه اموال فرهنگی، هنری وتاریخی،1381).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
دستگاه ایکس ری

دستگاه ایکس ری «X-REY» که به آن تونل تصویربرداری نیز گفته می‌شود، یک فناوری پیشرفته و بدون خطر برای ردیابی و کشف مواد، کالای قاچاق و غیرقانونی، اسکن و شناسایی و یافتن مواد منفجره، انواع سلاح، مواد مخدر و کالای قاچاق است (بیابانی، هادیان‌فر،1384: 298). به بیان دیگر دستگاه ایکس ری سطح مقطعی است که کالا، اجسام یا بار از داخل آن عبور کرده و تصویربرداری انجام می‌شود و در بازرسی یا کنترل لوازم همراه افراد در زمان ورود و یا خروج از اماکنی که کنترل تردد در آن‌ها ضروری است، از قبیل فرودگاه‌ها، سالن‌های اجلاس و سخنرانی، ورودی اماکن و ادارات دولتی، مدخل ورودی دفاتر مقامات عالی‌رتبه، خروجی انبارها و کارگاه‌ها و غیره از آن استفاده می‌شود

...more
0\تعداد بازدید
ایران
بازجویی فنی

تعریف: تعریف لغوی بازجویی عبارت است از تحقیق و مأموریت رسیدگی به امری یا کاری از طرف دولت یا رییس یک اداره. بازجویی در فرهنگ لغت به معنای تفتیش، تحقیق، استنطاق، تجسس، تفحص، باز‌جست و پژوهش آمده است (جشان،1381 :14). در تعریف دیگر، بازجویی عبارت است از استماع اظهارات شخص مظنون یا متهم به ارتکاب جرم، به‌قصد «تحصیل اقرار»؛ به‌عبارت‌دیگر بازجویی یعنی هنر و فن طرح یک رشته سؤالات ماهرانه و قانونی از متهم یا مظنون به ارتکاب جرم، به‌منظور اخذ اطلاعات صحیح درباره حادثه کیفری.

...more
2\تعداد بازدید
ایران
بازداشت

بازداشت عبارت از وضعیت خاص اشخاص محروم از آزادی در مکان‌های محدود و محصور است که از هنگام دستگیری یا توقیف فرد آغاز شده و تا هنگام آزادی یا محکومیت قطعی به زندان ادامه دارد و طی این مدت، افراد اجازه ترک مکان معین را به طور دلخواه و بدون اجازه مقامات رسمی ذی¬صلاح ندارند. به بیان دیگر نگهداری موقت متهم در محل مناسب و مشخص است. همچنین بازداشت جلوگیری از آزادی فرد و یا مال معین را گویند (بیابانی و هادیان¬فر، 1384: 108).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
بازسازی جرم

بازسازی جرم عبارت است از تعیین واکنش‌های احاطه‌کننده ارتکاب یک جرم که این اقدام می‌تواند با استفاده از اظهارات شهود، اقرار متهم، اظهارات قربانی «بزه¬دیده» در حال حیات و یا بررسی و تفسیر شواهد فیزیکی، عناصر رها شده، عناصر از بین رفته یا عناصری که توسط هریک از افراد دخیل در صحنه جرم برداشته شده‌اند، صورت گیرد (برنت، 1385: 133).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
بقایای شلیک

بقایای شلیک عبارت است از بقایایی که پس از شلیک سلاح از آن بیرون می‌زند. بقایای شلیک (GSR) نوعی دلایل انتقالی انگاشته می‌شود و می‌توان آن را با استفاده از آزمایش‌های شیمیایی و تجزیه‌وتحلیل‌های دستگاهی ردیابی کرد. این بقایا اغلب از چاشنی ناشی می‌شوند که بخشی از فشنگ است و در مهمات امروزی گلوله و پیشران را شامل می‌شود (بل،1389: 396).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
علوم جنایی

علوم جنایی مجموعه علومی است که با پدیده جرم و بزهکاری در ارتباط است و برای کشف جرائم و احقاق حق و تأمین عدالت کیفری در خدمت دستگاه عدالت کیفری قرار می‌گیرد. این علوم عبارت‌اند از حقوق جزا، جرم‌شناسی، سیاست جنایی، جامعه‌شناسی کیفری، روان-شناسی کیفری، روان‌پزشکی کیفری، کیفر شناسی و جرم¬یابی (نجابتی، 1381: 7).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
مجرمین حرفه ای

در علم جرم‌شناسی مجرمان حرفه‌ای کسانی هستند که پیوسته به نقض قوانین جزایی پرداخته و زندگی خود را از طریق ارتکاب جرم سامان می‌بخشند و به عبارتی از طریق ارتکاب جرم زندگی کرده، دارای حیات مجرمانه هستند (غلامی، 1382: 292).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
کشف پیش‌دستانة جرم

کشف پیش‌دستانة جرم حالتی است که مأموران قبل از طرح شکایت نسبت به جرم‌شناسی و کشف جرائم اقدام می‌کنند. به‌عبارت دیگر، کشف پیش‌دستانة جرم، حالتی از کشف جرم است که نتیجة مثبت اقدامات اطلاعاتی ـ پلیسی کارآگاهان و افسران تحقیق است و زمانی اتفاق می‌افتد

...more
1\تعداد بازدید
ایران
سامانة آرسنال (کاشف3 ـ سامانة مقایسة خودکار گلوله و پوکه)

سیستم آرسنال گونه‌ای از بانک‌های اطلاعاتی است که کارشناسان آزمایشگاه اسلحه‌شناسی جنایی، جهت ارتباط دادن میان پوکه و گلوله‌های یافت‌شده در صحنة جرم و نیز ارتباط دادن این پوکه و گلوله‌ها به سلاح‌های خاص از آن استفاده می‌کنند

...more
0\تعداد بازدید
ایران
پورنوگرافی

پورنوگرافی یا هرزه‌نگاری به کتاب‌ها، نشریات و فیلم‌هایی گفته می‌شود که بدون داشتن ارزش هنری صرفاً به شرح و یا نمایش اعمال جنسی یا افراد برهنه می‌پردازند، به‌‌گونه‌ای که موجب تحریک جنسی شود.

...more
0\تعداد بازدید
ایران
آثار انگشت پلاستیکی

آثار انگشت پلاستیکی عبارت است از شکلی از آثار مرئی انگشت که بر روی مواد نرم از قبیل بتونه، گریس، قیر، صابون نرم و غیره در صحنه جرم به‌جای مانده باشد (بهرام زاد، 1384: 313). به‌بیان‌دیگر آثار انگشت پلاستیکی، آثار انگشتی در صحنة جرم هستند که از تماس خطوط برجسته دست‌وپا روی رنگ نرم، بتونه یا بوم باقی می‌مانند (انصاری 1380: 100).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
تحلیل گفتمان جنایی

تحلیل گفتمان جنایی شاخه‌ای از تحلیل گفتمان انتقادی است که آوا‌نوشتة گفتمان شفاهی متهمان و مظنونان را مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد و به‌هنگام تحلیل این متون علاوه بر بررسی گفتمان مکتوب، شاخص‌های گفتمان شفاهی نظیر همکاری میان طرفین گفت‌وگو، رعایت نوبت در حرف زدن، شیوة طراحی و توزیع فرصت‌های گفت‌وگو میان افراد و میزان حرف زدن هر نفر را بررسی می‌کند (عزیزی، 1389: 161).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
چهره نگاری رایانه ای

ترسیم صورت و مشخصات ظاهری مظنونین و مجرمین فراری ـ با توجه به توصیف شهود و شاکیان از مشخصات ظاهری مجرم و با استفاده از نرم‌افزارهای گرافیگی و برنامه‌های رایانه‌ای ـ به‌دست یک کارشناس آموزش‌دیده و یا یک گرافیست را چهره‌نگاری رایانه‌ای می‌گویند. به‌عبارت دیگر تهیة تصویر مظنونین و مجرمین مجهول‌الهویه از طریق پردازش قسمت‌های مختلف چهره در کنار هم با استفاده از رایانه را چهره‌نگاری رایانه‌ای می‌نامند

...more
0\تعداد بازدید
ایران
چهره‌نگاری دستی

چهره‌نگاری دستی عبارت است از تهیة تصویر مجرمان مجهول‌الهویه یا فراری با استفاده از توصیفاتی که شاهدان و شاکیان از چهره و مشخصات ظاهری مجرمان ارائه می‌دهند. چهره‌نگاری ادامة سیر تکوینی دو روش پیشین تشخیص هویت مجرمان، یعنی تن‌پیمایی و تصویر گویاست (نجابتی، 1383: 36). به‌عبارت دیگر کشیدن نقاشی صورت یا چیدن قسمت‌های مختلف چهره را در کنار هم، به‌دست یک کارشناس آموزش‌دیده و یا یک گرافیست متبحر، چهره‌نگاری می‌نامند

...more
0\تعداد بازدید
ایران
سبک‌شناسی جنایی

سبک‌شناسی جنایی شاخه‌ای از زبان‌شناسی کاربردی است و عبارت است از مطالعه و بررسی نوشته‌ها و دست‌خط اشخاص از نظر سبک تحریر و تجزیه و تحلیل آن به‌منظور شناسایی ویژگی‌های شخصیتی و دیگر عوامل روانی مرتبط با نویسنده (بل، 1389: 393). به‌عبارت دیگر سبک‌شناسی جنایی عبارت است از مطالعه و بررسی مجموعه عادت‌های تحریری فرد که در زمینة نگارش حروف، اعداد، علامت‌های دستوری ـ از نظر اندازه و ابعاد اتصال آن‌ها به یکدیگر و جایگاه و تناسبشان نسبت به همدیگر ـ و نوع کتابت و نقطه‌گذاری و غیره که به‌منظور شناسایی هویت مجرمان از آن استفاده می‌شود (بیابانی، غلامحسین، هادیانفر، سید هادی، 1384: 352).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
اثر ‌ردّ‌پا

اثر ‌ردّ‌پا، شایع‌ترین اثر فیزیکی به جامانده در صحنه ی جرم است. این اثر، ممکن است مظنون را به صحنه ی جرم مرتبط و یا رد کرده و پلیس را به مخفیگاه مجرم برساند. ‌ردّ‌پا، نشانگر قد و قواره و طرز راه رفتن مجرم است. روش جمع‌آوری، نگهداری، تجزیه و تحلیل و ترفندهای شیمیایی، برای افزایش شدت آثار در سطوح مختلف، از موضوعات این فناوری است (بودزیک، 1386:‌1). ‌ردّ‌پا، با نشان دادن ارتباط چند جرم نامرتبط با یکدیگر، مسیر جدیدی را در به دام انداختن فرد مظنون پیش پا می‌گذارد.

...more
0\تعداد بازدید
ایران
انگشت‌نگاری از اجساد

انگشت‌نگاری از اجساد، عبارت است از به‌دست آوردن تصویر خطوط برجسته (نقوش) سرانگشتان اجساد؛ به بیانی دیگر، علم استفاده از آثار انگشت اجساد برای تشخیص هویت آنان در کشف جرایم است (بیابانی و هادیانفر، 1384: 91).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
آزمایشگاه شیمی و سم‌شناسی

آزمایشگاه شیمی جنایی، یکی از بخش‌های آزمایشگاه تحقیقات جنایی است که به شناسایی مواد موجود در خون، مو، مایعات بیولوژیکی، شناسایی مواد غیرمجاز و تحت کنترل، داروها و سموم مختلف شیمیایی، مواد منفجره و مواد سوختی، ظهور آثار انگشتان و غیره می پردازد که نقش تعیین‌کننده‌ای در شناسایی جرم، مکان جرم و مجرم دارند (شیرزاد و زارع‌پور، 1391: 54).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
آواشناسی جنایی

آواشناسی جنایی، شاخه‌ای جدید و میان‌رشته‌ای از زبان‌شناسی کاربردی در علوم جنایی است که با استفاده از ابزارهای زبانی و شواهد آواشناختی، به تجزیه و تحلیل کارشناسانه ی متون گفتاری، شنیداری و نوشتاری می‌پردازد و به پلیس و قاضی در کشف حقیقت دعاوی و اثبات وقوع یا عدم وقوع جرم کمک می‌کند (عزیزی، 1391:‌31). در تعریفی دیگر، آواشناسی جنایی عبارت است از مطالعه و بررسی اجزای صوتی سخن که معمولاً به‌قصد شناسایی صحبت‌کننده یا فهمیدن مطالبی در مورد افراد مظنون و مجرمان صورت می‌گیرد. آواشناسی جنایی، اغلب در مورد گفتار ضبط شده، مانند پیام‌های ضبط شده روی نوار یا مکالمه‌های تلفنی تهدید‌آمیز به‌کار می‌رود (بل، 1389: 599).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
پلیس علمی

پلیس علمی، یکی از شاخه‌های علوم جرم‌یابی و رشته‌ای مرکب از دانش‌های مهم روز است که در جستجوی شناخت حقیقت و چگونگی وقوع عمل مجرمانه با استفاده ازروش‌های علمی است (انصاری، 1380: 44)؛ به‌بیان دیگر، پلیس علمی عبارت است از مطالعه ی شیوه‌های تحقیق، کشف جرم و دستگیری مجرمان.

...more
0\تعداد بازدید
ایران
مجرمان به عادت

مجرم به عادت ، کسی است که به علت ارتکاب جنایت یا جنحه ، دو مرتبه یا بیشتر محکوم به حبس بیش از دو ماه شده و بعد از اجرای مجازات نیز مرتکب جرمی شود که مستلزم مجازات حبس است ؛ ازاین‌رو، دادگاه تشخیص دهد که او دارای حالت خطرناک است و تمایل به ارتکاب جرایم دارد. همچنین مجرم به عادت ، از راه قوادی یا فحشا و نظایر آن امرار معاش می‌کند(جعفری لنگرودی،1373).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
مجرمان مزمن

مجرم مزمن، کسی است که صفات مجرمانه آشکار یا پنهان در ساختار روانی او وجود دارد (اما او دیوانه یا دچار نقص روانی نیست) و کسی است که به‌طور پایدار مرتکب جرم می‌شود و برای جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کند، خطرناک محسوب می‌شود (غلامی،181:1382).

...more
0\تعداد بازدید
ایران
نمونه برداری جنایی

نمونه‌برداری جنایی، عبارت است از برداشت ، جمع‌آوری و ثبت دلایل و مدارک باقی مانده در صحنه جرم که تصور می‌رود از آنها در ارتکاب جرم استفاده شده است (بیابانی و هادیانفر،1384:643).

...more
0\تعداد بازدید
ایران