You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

اخلال در نظام پولی و ارز

اخلال درنظام پولي ‌و ارز عبارت است از: قاچاق عمده ارز يا ضرب سكه قلب يا جعل اسكناس يا وارد كردن يا توزيع نمودن عمدۀ آنها اعم از داخلي و خارجي و امثال آن به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران (1). اخلال در نظام پولي و ارزي عبارت است از: ايجاد بي نظمي و آشفتگي در امر توزيع يا مبادله و بده و بستان هاي پولي و ارزي

...more
1836\تعداد بازدید
ایران
اخلال در نظام صادراتی

اخلال درنظام صادراتي كشورعبارت است ازهرگونه اقدام باندي و تشكيلاتي برای اخلال در نظام صادراتي كشور به هر صورت از قبيل تقلب در سپردن پيمان ارزي يا تُاديه آن و تقلب در قيمت گذاري كالاهاي صادراتي به قصد ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور

...more
957\تعداد بازدید
ایران
اسکله غیر مجاز

اسکلۀ غیر مجاز عبارت است از اسکله­هایی که در امتداد و متصل به سواحل دریا و رودخانه برای پهلو گیری شناورها و کشتی ها احداث گردیده وتخلیه یا بارگیری کالا تخليه و بارگيري كالا از سوي گمرك در آن ممنوع و غير مجاز اعلام شده است

...more
419\تعداد بازدید
ایران
اسناد خلاف واقع

اسناد خلاف واقع عبارت است از اسنادی است که در آن خصوصیات کالای ذکر شده از حیث نوع، جنس، تعداد و وزن با کالاهای اظهار یا کشف شده تطبیق ننماید یا جعلی باشد

...more
2114\تعداد بازدید
ایران
اسناد مشکوک

اسناد مشکوک اسنادی هستند که مورد ظن ­بوده واصالت یا جعلیت آنها محل تردید است

...more
691\تعداد بازدید
ایران
اقتصاد سایه ای

شامل تمام فعاليت­هاي اقتصادي است كه در واقع سهمي از توليد ناخالص داخلي را به خود اختصاص مي­دهد ولي مورد محاسبه قرار نمي­گيرد

...more
996\تعداد بازدید
ایران
اقتصاد سیاه

اقتصاد سیاه عبارت است از ،فعالیت های اقتصادی« به صورت غير رسمي و غير قانوني» یا بازار کالا و خدماتی که در حیطۀ قانون و نظارت قانونی یک کشور، به‌خصوص قوانین مالیاتی، قرار نگیرد یا به‌صورت رسمی ثبت نگردد

...more
1342\تعداد بازدید
ایران
اقتصادی پنهان

اقتصاد پنهان عبارت است از آن بخش از فعاليت­هاي اقتصادي يك كشور كه در حساب­هاي ملي محاسبه نمي­شود؛ اگرچه فعاليت­هاي مزبور در برگيرندۀ توليد كالا و خدمات هم باشد

...more
481\تعداد بازدید
ایران
بازار سیاه

بازاري است كه خريد و فروش در آن بدون اجازه دولت باشد، يا خريد و فروش غير مجاز (غير قانوني) در آن انجام گيرد

...more
587\تعداد بازدید
ایران
پاداش کاشفین

پاداش كاشفان عبارت است از، پاداشي كه در نتيجۀ كشف جرم «كشف كالاي قاچاق» براساس مقررات و قوانين به سازمان، مأموران و كاشفان كالاي قاچاق پرداخت مي­شود

...more
1654\تعداد بازدید
ایران
تحریم اقتصادی

تحریم اقتصادی عبارت است از، تحميل محدوديت­هايي كه توسط سازمان ملل يا جمعي از كشورها و يا يك كشور خاص بر كشور يا شركتي صورت مي­گيرد؛ به طوري كه آن كشور يا شركت نتواند با همۀ كشورها به مبادلات آزاد اقتصادي بپردازد

...more
476\تعداد بازدید
ایران
تخریب اموال فرهنگی

تخريب اموال فرهنگي عبارت است از :«هرگونه اقدامي اعم از لطمه زدن عمدي يا خراب كردن يا ناقص نمودن يا ازبين بردن توأم با سوءنيت،به تمام يا قسمتي ازابنيه، اماكن، محوطه ها و مجموعه هاي فرهنگي، تاريخي يا مذهبي كه درفهرست آثارملي ايران به ثبت

...more
1472\تعداد بازدید
ایران
تخلفات گمرکی

تخلف گمرکی عبارت است از، هر نوع اظهار کالا یا عدم اظهار آن (منصرف از جرم قاچاق)، يا اقدام عملي مغاير قانون يا نظامنامه یا سایر مقررات گمركي، خواه متضمن زيان مالي دولت باشد، خواه نباشد.

...more
1488\تعداد بازدید
ایران
تقلب گمرکی

تقلب گمرکی عبارت است از هر نوع عملي كه به موجب آن، شخصي گمرك را فريب دهد يا سعي کند فريب دهد تا به این وسیله از پرداخت كلي يا جزيي« حقوق و عوارض ورودي ( براي وارادات) يا خروجي (براي صادرات)، يا از اجراي اقدامات مربوط به ممنوعيت ها يا محدوديت هاي پيش بيني شده در مقررات قانوني يا آيين نامه هاي مورد اجراي گمرك فرار كند

...more
689\تعداد بازدید
ایران
توقیف کالای قاچاق

توقیف کالای قاچاق عبارت است از، سلب آزادی از مال (کالای) شخص و در اختیار گرفتن آن در مدت معین یا محدود به طوری که در زمان آن حالت، انتظار ترخیص وجود داشته باشد(1). به عبارت دیگر توقیف کالای قاچاق عبارت است از ضبط وجلوگيري از تحويل و ترخيص كالاي مكشوفه به دليل ظن به قاچاق

...more
830\تعداد بازدید
ایران
جاسازی کالای قاچاق

جاسازي کالای قاچاق عبارت است از پنهان كردن اجناس، كالا و غيره به اشكال مختلف در مكان، شيء يا وسيله نقليه كه با دقت و ظرافت خاصي انجام گيرد، به طوريكه بدون توجه، تجربه و ابزار فني لازم به آساني نتوان به آن دست یافت یا کشف کرد

...more
2659\تعداد بازدید
ایران
جرایم اقتصادی

جرایم اقتصادی در اصطلاح عبارت است آن دسته از جرایمی که علیه اقتصاد کشور ارتکاب می­یابند، یا به این قصد انجام می­شوند ،یا در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور می­شوند. جرم اقتصادی جرمی نیست كه ویژگی اقتصادی داشته باشد، بلکه جرمی است که آثار و تبعات سوء اقتصادی داشته باشد

...more
4849\تعداد بازدید
ایران
جعل اسناد گمرکی

عبارت است از هرگونه اقدامي در اسناد گمركي اعم از خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن يا تقديم يا تأخیر تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق نوشته اي به نوشته ديگر ،ياساختن نوشته يا سند، يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غير رسمي يا به كاربردن مهر رسمي يا ديگري بدون اجازه صاحب آن و نظاير اينها يا هرگونه اقدامي در اسناد رقومي «ديجيتالي» گمركي به قصد تقلب

...more
1229\تعداد بازدید
ایران
جعل پروانه گمرکی

جعل پروانۀ گمركي عبارت است از هرگونه اقدام درتغییر، حك، اصلاح، محو، به­کار بردن مهر، تقدیم و تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی، حذف يا الحاق نام شخص يا اشخاص ديگري در مندرجات و ظهرپروانه های گمرکی و یا استفاده دوباره از پروانه­های گمرکی باطله و نظایر اینها به قصد تقلب در ورود و خروج غیر قانونی کالا

...more
1245\تعداد بازدید
ایران
چترباز

در قاچاق کالا چترباز اصطلاحی عام است و به افرادی اطلاق می­گردد که مبادرت به قاچاق کالا از استان­های مرزی یا مناطق آزاد به استان­ها و شهرهای مرکزی کشور می­کنند و فعالیت آنان بعد از ورود کالا به داخل کشور انجام می­گیرد

...more
5583\تعداد بازدید
ایران
رانت

رانت عبارت است از هرگونه كسب درآمدی که به واسطۀ امتيازات انحصاري، مجوزها و سهميه ها، با استفاده از نفوذ سیاسی و اقتصادی و از طریق روابط و به صورت غیر قانونی به دست می­آید و در علم اقتصاد به آن رانت اقتصادي نيز مي­گويند

...more
592\تعداد بازدید
ایران
شبکه قاچاق

شبكه قاچاق عبارت است از همكاري و مشاركت عامدانه و عالمانه افرادي در يك سازمان منسجم ومتشكل، كه در مكان­هاي مختلف با همكاري يكديگر اقدام به قاچاق مي­نمايند، يا در مناطق و مراحل مختلف فعاليت قاچاقچيان را پوشش مي­دهند

...more
475\تعداد بازدید
ایران
صورت جلسه کشف قاچاق

صورتجلسه كشف كالا، صورتجلسه‌اي است كه حين كشف يا در اولين فرصت پس از كشف كالا توسط عوامل كشف تنظيم و به امضاي مأموران ذي ربط (كاشفان)، صاحبان كالا يا حاملان آن رسيده وحاوي مشخصات زمان كشف، چگونگي كشف، محل كشف، نوع و مقدار كالا يا مبلغ ارز قاچاق مكشوفه و مشخصات وسيله نقليه است

...more
3171\تعداد بازدید
ایران
صید غیر مجاز

صيد غير مجاز،عبارت است از صيد هر نوع ماهي و ساير آبزيان در خليج فارس و درياي خزر، مرداب ها، رودخانه ها، خليج ها، مصب ها و رودخانه هاي مربوط به درياي مذكور تا مسافتي از مصب هر يك از رودخانه ها و عرضه،‌ فروش‌، حمل‌، نگهداري‌ و صدور آنها بدون اخذ پروانه لازم از شركت سهامي شيلات ايران

...more
2058\تعداد بازدید
ایران
ظهور شماره های اصیل

به فرایند بازیابی و آشکار کردن شماره سریال­های وسائط نقلیه موتوری دست­کوبی که توسط سارقین صاف شده، ساییده شده یا به گونه­ای محو شده­اند اطلاق می­گردد

...more
3091\تعداد بازدید
ایران
فساد

فسادعبارت است ازهرگونه فعل یا ترک فعلی که توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد

...more
1374\تعداد بازدید
ایران
قاچاق ارز

قاچاق ارز عبارت است از وارد كردن، خارج كردن، فروش يا حواله ارز بدون رعايت ضوابط تعيينی توسط ‌دولت‌ يا مجوزهاي‌لازم‌از‌بانك‌ مركزي، اعم ازاينكه در سطح بازار داخلی ‌يافضاي مجازي(سايبر) باشد

...more
2628\تعداد بازدید
ایران
قاچاق اسلحه و مهمات

قاچاق اسلحه و مهمات عبارت است از وارد کردن هر نوع سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به کشور و یا صادر کردن آن، یا خرید و فروش یا حمل و نقل یا مخفی کردن یا نگاه داشتن آن در داخل كشور،يا خارج کردن آنها از کشوربه طور غير مجاز

...more
1878\تعداد بازدید
ایران
قاچاق تجهیزات دریافت از ماهواره

قاچاق تجهيزات دريافت از ماهواره عبارت است از وارد كردن، توزیع و استفاده از تجهیزات دریافت از ماهواره شامل ريسيور، ال ان بي، ديش و ساير تجهيزات جانبي، جز در مواردی که قانون تعیین کرده است

...more
1547\تعداد بازدید
ایران
قاچاق مشروبات الکلی

قاچاق مشروبات الكلي عبارت است از، وارد نمودن مشروبات الكلي به كشور، حمل، نگهداري يا خريد و فروش آن

...more
1089\تعداد بازدید
ایران
قاچاقچی

قاچاقچي عبارت است از كسي كه كالاي ( مجاز ،مجاز مشروط) را بدون کسب اجازه از دولت و پرداخت گمرک و كالاي ممنوع المعامله رابه طريق غير مجاز معامله و يا به كشور وارد يا از كشور خارج كند. به عبارتی قاچاقچي شخصي است كه عهده دار وارد نمودن يا خارج نمودن هرگونه كالا بدون پرداخت عوارض گمركي و قانوني شود

...more
578\تعداد بازدید
ایران
تجارت محرمانه

تجارت محرمانه دارای دو معناست:1-خریدو فروش کالاهای ممنوعه(1). 2- خرید و فروش عمده کالا، سهام و خدمت به صورت مخفیانه یا بدون اعلام عمومی

...more
412\تعداد بازدید
ایران
اموال مجهول المالك

اموال مجهول‌المالک عبارت است از اموالي که قبلاً در مالکيت اشخاص بوده و اعراض از آنها مسلم نيست يا عدم اعراض از آنها محقق است، ولي به جهتي از جهات، مالک آن شناخته نمي‌شود؛ مانند اموال مكشوفهاي (قاچاق / مسروقه ) كه هويت مالك آن مشخص نباشد

...more
4672\تعداد بازدید
ایران
قاچاق انسان

قاچاق انسان شکل نوینی از برده داری در دنیای نوین است که شامل استخدام انسان ها، انتقال و دریافت آنها برای وادار کردن افراد به تن فروشی یا مجبور کردن به کارهایی سخت و طاقت‌فرسا در کارخانجات، رستوران ها، مزارع و دامداری ها و پروژه‌های ساختمانی است و از انواع رایج آن قاچاق کودکان است

...more
366\تعداد بازدید
ایران
قاچاق سازمان يافته

قاچاق سازمان يافته عبارت است از فعالیت های مجرمانه وغیرقانونی برنامه ریزی وهماهنگ شده گروهی منسجم از اشخاص که باتبانی همدیگر و برای تحصیل منافع مادی و قدرت، به ارتکاب مستمر قاچاق به صورت عمده و کلان می‌پردازند و برای رسیدن به هدف از هر نوع ابزار مجرمانه نیز استفاده می‌کنند

...more
556\تعداد بازدید
ایران
444\تعداد بازدید
ایران
قاچاق فراوردهای جنگلی

قاچاق فرآورده هاي جنگلي عبارت است از حمل چوب، هیزم و زغال حاصله از درختان جنگلی در تمام نقاط کشور به استثنای داخل شهرها بدون تحصیل پروانۀ حمل از سازمان جنگل بانی

...more
504\تعداد بازدید
ایران
612\تعداد بازدید
ایران
قاچاق کالاهای یارانه ای

قاچاق كالاهاي یارانه ای عبارت است از، صدور كالاهاي يارانه اي و حمايتي دولت به مصرف كنندگان و توليدكنندگان از كشور برخلاف قوانين و مقررات جاري يا هرگونه اقدامي كه قانوناً قاچاق محسوب شده است

...more
371\تعداد بازدید
ایران
قاچاق فراوردهای نفتی

قاچاق فرآوردهای نفتی (قاچاق سوخت) عبارت است از صادرکردن سوخت از کشور به صورت غیر قانونی و حمل سوخت اضافی

...more
617\تعداد بازدید
ایران
مواداستنشاقی مورد سوء مصرف

تعریف: از نظر اصطلاحی مواد استنشاقی مورد سوء مصرف، ترکیبات فراری هستند که بخار شیمیایی حاصل از آن‌ها می¬تواند به منظور ایجاد اثرات روانگردانی استنشاق شود (مؤسسه ملی سوء مصرف مواد ، 2012: 1)

...more
5\تعداد بازدید
ایران
کوکایین

تعریف: کوکایین آلکالویید روانگردان استخراج شده از برگ کوکا است ومتناسب با نحوه مصرف، به دو شکل متفاوت عرضه می‌شود: 1) کوکایین هیدروکلرید که قابل تزریق یا بالا کشیدن است؛ 2) کوکایین بازی که شکل قابل تدخین آن است (دفتر مقابله با جرم و مواد سازمان ملل ، 27:2016).

...more
10\تعداد بازدید
ایران
گیاهان روانگردان

تعریف: روانگردان، به دسته‌ای از ترکیبات شیمیایی گفته می‌شود که موجب تأثیر بر مغز و سلسله اعصاب می‌شوند و آگاهی و روان فرد را تغییر می‌دهند. این ترکیبات با اتصال به گیرنده‌های سروتونین تاثیر خود را نمایان می‌کنند (آقاجانیان و مارک ، 17:1999). گیاهان روانگردان، گیاهانی هستند که حاوی مواد روانگران هستند و مصرف آن‌ها باعث تغییر شناخت و ادراک فرد می‌شوند (شالتس ، 5:1976).

...more
13\تعداد بازدید
ایران