You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

سرمایۀ اجتماعی پلیس

مفهوم «سرمایۀ اجتماعی» را نخستین بار در سال 1916 شخصی به نام هانیفن به کار برد. هانیفن در طرح بحث سرمایۀ اجتماعی وام‌دار اندیشه دیویی است

...more
155\تعداد بازدید
ایران
گروه های مهاجر

مهاجرت یکی از پدیده های مهم جمعیت شناختی و یکی از جنبه های تحلیل جمعیت است. پدیده ای که به نقل و انتقال سکونتی انسان از مکانی به مکان دیگر مربوط می شود. مهاجرت و جابجایی مکانی انسان ها، به عنوان موضوعی پایدار در رشته های گوناگون علوم انسانی و اجتماعی توجه پژوهشگران را به خود معطوف داشته است. پویایی رابطه انسان ها با مکان در قلب پدیده مهاجرت قرار دارد

...more
556\تعداد بازدید
ایران
تهدید امنیتی

تهدید امنیتی، در عرصه سیاست و روابط بین­ المللی، عبارت است از هرگونه قصد، نیت حادثه و اقداماتی که ثبات سیاسی و اقتصادی، منافع حیاتی و امنیت ملی یک کشور را، در معرض خطر جدی قرار بدهد

...more
12385\تعداد بازدید
ایران
مهارت‌های اجتماعی و ارتباطی پلیس

مهارت‌های اجتماعی - ارتباطی پلیس به آن دسته از مهارت‌هایی گفته می‌شود که نیروهای پلیس در تعاملات میان فردی خود و در رویارویی با دوستان، همکاران و مردم، به کار می‌گیرند

...more
110\تعداد بازدید
ایران
خرده فرهنگ کجروی

خرده فرهنگ به مجموعه‌ای از ارزشها، سلوکها، شیوه¬های رفتار و طرز زندگی یک گروه اجتماعی اطلاق

...more
101\تعداد بازدید
ایران
زیست شناسي جرم

زیست‌شناسی جرم یک از گرایش‌های جرم‌شناسی است که به بررسی نقش علل زیستی در ارتکاب به جرم

...more
48\تعداد بازدید
ایران
قدرت اجتماعی

قدرت در اصطلاح دانش جامعهشناسی، به¬معنی توانایی افراد یا اعضای یک گروه برای دستیابی به هدفها

...more
76\تعداد بازدید
ایران
نظارت اجتماعی

نظارت اجتماعی به طور کلی به ابزارها و روش‌هایی اطلاق می‌شود که برای وادار کردن فرد به انطباق او با

...more
73\تعداد بازدید
ایران
نظم پذیری اجتماعی

نظم در لغت به معنای آرایش، ترتیب و توالی است. معنی مفهومی نظم در حوزه های مختلف متفاوت است

...more
68\تعداد بازدید
ایران
هنجارهای اجتماعی

هنجار در اصطلاح دانش جامعه شناسی، به یک الگوی رفتاری گفته می‌شود که روابط (کنش‌ها و واکنش‌های اجتماعی) را تنظیم می‌کند. تقریباً در تمامی جوامع، بیشتر اعضای جامعه خود را به آن پایبند

...more
97\تعداد بازدید
ایران
الگوهای رد پا

الگوهای رد پا در صحنه­های جرم طرح هایی هستند که با تفسیر مناسب آنها می­توان اطلاعاتی در مورد اینکه چند نفر در یک صحنه حضور داشته­اند، آیا آنها در حال حرکت بوده­اند، نحوۀ حرکت (قدم زدن یا دویدن) و جهت حرکت آنها

...more
484\تعداد بازدید
ایران
اجتماع امنیتی

اجتماع امنیتی، اجتماع گروهی از مردم بر محوری واحد بر اساس اطمینان متقابل است، که با یکدیگر نزاع نمی­نمایند و اختلافات خود را از طریق گفت­وگو و به طرق مسالمت­آمیز حل­وفصل می­کنند

...more
610\تعداد بازدید
ایران
احساس امنیت

احساس به معنای درک چیزی است با یکی از حواس و امنیت به معنای بی­خوفی، بی­بیمی است(1). احساس امنیت،تلقی انسان­ها از وضعیتی است که در آن تصور می­ شود تهدیدی متوجه جان، مال و ارزش­های آنها نیست و یا حداقل اگر هم چنین تهدیدی وجود دارد، قابل کنترل است

...more
7073\تعداد بازدید
ایران
آسیب اجتماعی

به وقایع، پدیده­ ها و فرایندهایی اطلاق می ­شود که هر جامعة مفروض در زمان معین با رجوع به مجموعة ارزش­های مورد باور خود، غیرمنطقی تلقی می­کند و آنها را مخل نظم جامعه در زمان معین و لحظه­های مشخص می­پندارد و با بار منفی همراه است (1). به عبارت دیگر آسیب اجتماعی به هرنوع عمل فردی یا جمعی اطلاق می­گردد که در چارچوب اصول اخلاقی و قواعد

...more
1135\تعداد بازدید
ایران
آشوب گری

آشوبگر به معنی آشوب­کننده، فتنه­ انگیز، فتنه­ جو است (1). آشوبگری به معنی فتنه ­انگیزی و فتنه ­جویی، ایجاد حرکت و هیجان است. آشوبگری به شیوه­ هایی که برای تحریک احساسات عمومی و تهییج آنها به­ کار می­رود اطلاق می­ شود

...more
518\تعداد بازدید
ایران
امنیت اقتصادی

امنیت اقتصادی، آزادی از هر نوع ترس، شک و ابهام در بلااجرا ماندن تعهدات و مطالبات و در عین حال حصول اطمینان از برخورداری از ثمرۀ فعالیت­هایی است که در زمینۀ تولید ثروت، توزیع و مصرف آن صورت می­گیرد (1). به عبارت دیگرمیزان دسترسی انسان به ضروریات زیستی (غذا، آب، سرپناه، آموزش)، اشتغال، توزیع درآمد و رفاه است

...more
7434\تعداد بازدید
ایران
امنیت انتظامی

برآیند انتظام به معنای سازماندهی و تنظیم مجموعه­ای از قواعد، روابط و نهادها با یکدیگر به نظم ویژه­ای منجر می­شود که عوامل و عناصر در شرایط خاص خود، در جای خویش قرار گرفته و به­کار گرفته می­شوند، و نوعی سامان و سازمان خاص در جامعه پدید می­آید که آحاد

...more
5202\تعداد بازدید
ایران
امنیت انسانی

امنیت انسانی ایمنی از تهدیدات مزمن و دیرینه­ای چون گرسنگی، بیماری، سرکوب و در امان بودن از برهم خوردن ناگهانی و زیان­آور الگوهای روزمره زندگی در خانه، محل کار یا جامعه است

...more
822\تعداد بازدید
ایران
امنیت پایدار

امنیتی است که همة عوامل به طور پیوسته به­کار گرفته می­شوند تا ارزش­های اساسی، مورد هجوم واقع نشوند (1). امنیت پایدار ناظر بر درک جامعی است که بر پایۀ آن به همۀ عوامل مؤثر سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی در کنار یکدیگر و در تعامل با هم توجه می­شود

...more
14231\تعداد بازدید
ایران
امنیت جانی

مصونیت فرد از هرگونه تهدید و تعرض نسبت به جاست. امنیت جانی وضعیتی است که در آن افراد دغدغه آسیب دیدن، ترور شدن، مورد شکنجه قرار گرفتن و ... را ندارند. عامل تهدید کنندۀ جان انسان ممکن است عوامل مصنوعی یا طبیعی باشند

...more
652\تعداد بازدید
ایران
امنیت خصوصی

مجموعه امکانات و وسایلی برای حفاظت از اشخاص، اموال و اطلاعات است که متخصصان امر برای پاسخ دادن به نیازهای ویژه افراد وسازمان­ها ارائه می­دهند

...more
519\تعداد بازدید
ایران
امنیت سازی

امنیت سازی، مجموعه­ای از طرح­ها و اقداماتی است که به ایجاد حالتی منجر می­شود که هر واحد سیاسی، اقتصادی و ... منافع حیاتی خود را با هیچ گونه تهدید جدی، مواجه نمی­بیند (1). تعریف امنیت سازی، چارچوب اصلی بحث وضعیت تولید امنیت، حفظ امنیت و توسعۀ امنیت را در بر می­گیرد

...more
452\تعداد بازدید
ایران
امنیت فردی

امنیت فردی، عبارت است از حالتی که فرد از لحاظ جسمی و روحی، در آن فارغ از ترس و آسیب رسیدن به جان، مال و آبروی خود یا از دست دادن آنها زندگی کند (1). به عبارت دیگر حالتی است که به موجب آن هر کسی فارغ از بیم تهدید به جان، مال، شرف و آبروی خود یا از دست دادن آنها زندگی کند

...more
1853\تعداد بازدید
ایران
امنیتی ساختن

موضوعی است که قبلاً امنیتی تلقی نمی­شدو به معنای به چالش کشیدن جامعه بود، امنیتی تلقی می­شود تا در درجه­ بندی ارزش­ها، رتبه و اولویت بالاتری به آن داده و برای حل مشکلات مربوط به آن منابع بیشتری را اختصاص دهند(1). به عبارت دیگر فرایند شناسایی یا برچسب زدن به

...more
927\تعداد بازدید
ایران
بحران اجتماعی

بحران که در انگلیسی به¬معنای نقد، تفاوت، تضاد و تصمیم‌گیری است، در فارسی یعنی پیشامدی

...more
493\تعداد بازدید
ایران
بحران سیاسی

حالتی که در آن ثبات و توازن نظام سیاسی و اجتماعی برهم خورد (1). بحران سیاسی، بحران مشروعیت نظام حاکم است. آن گاه که نخبگان سیاسی یک جامعه استعداد و قابلیت تولید و بازتولید ارتباطات و مناسبات مبتنی بر اعتماد و مقبولیت خود را از دست می­دهند و نظام سیاسی دچار ناکارآمدی می­شود، بحران­های سیاسی حادث می­شوند

...more
1010\تعداد بازدید
ایران
بحران شهری

بحران شهری، حوادثی است که در اثر رخدادها و عملکردهای طبیعی و انسانی به طور ناگهانی در شهرها به وجود می­آید و خسارات گسترده­ای را تحمیل می­کند که بر طرف کردن آن نیاز به اقدامات و عملیات اضطراری و فوق­العاده دارد. نمونه بارز بحران

...more
687\تعداد بازدید
ایران
پلیس

پلیس یا پولیس به مأمور اجرای قانون گفته می¬شود

...more
4556\تعداد بازدید
ایران
ترور شخصیت

شخصیت، سازمان پویایی از نظام­ های جسمی- روانی در درون فرد است که رفتار و افکار ویژه او را تعیین می­کند (1). شخصیت اجتماعی، شامل همۀ شیوه­ های رفتاری فرد در قبال دیگری یا در رابطه با دیگران است

...more
6089\تعداد بازدید
ایران
تروریسم

تهدید یا عملی ساختن خشونت با انگیزه­های سیاسی که آماج اصلی آن را غیرنظامیان تشکیل می­دهند (1). تروریسم در زبان فارسی به اصلی اطلاق می­شود که در آن از قتل­های سیاسی و ترور دفاع گردد

...more
442\تعداد بازدید
ایران
تنش اجتماعی

تنش اجتماعی حالتی انفعالی و عاطفی مبتنی بر تخلف یا تعرض بین اشخاص یاگروه­هاست. علاوه بر این، این اصطلاح حاوی اندیشة کشمکشی نهان و تا حدودی سرکوب شده است،که هنوز «به حد انفجار» نرسیده است

...more
1083\تعداد بازدید
ایران
جنبش اجتماعی

فعالیت‌های جمعیِ سازمان یافته در جهت ایجاد تغییر بنیادی در یک گروه یا جامعه [و] یا مقاومت در برابر

...more
647\تعداد بازدید
ایران
جنگ داخلی

جنگ داخلی هرگونه درگیری مسلحانه در داخل کشوری واحد است که هدف از آن کسب غنیمت یا هدفی سیاسی از جمله به دست آوردن حاکمیت باشد (1). به عبارت دیگر جنگ داخلی به مبارزه میان عناصر و دسته­های مختلف نظامی و شبه نظامیان مسلح یک کشور اطلاق می­شود

...more
1390\تعداد بازدید
ایران
خشونت

کاربرد عمدی نیروی فیزیکی به منظور واردآوردن آسیب به اشخاص یا خسارت به اموال به منظور دست­یابی به اهداف خاص است (1). خشونت استفاده از زور فیزیکی به منظور قراردادن دیگران در وضعیتی بر خلاف خواست­شان است

...more
506\تعداد بازدید
ایران
دولت پلیسی

دولت پلیسی اصطلاحی است که در مورد دولت­های مستبد و اقتدارگرا به­کار می­رود. به عبارت دیگر دولت پلیسی به رژیم­هایی گفته می­شود که آزادی­های اساسی، به خصوص آزادی قلم و بیان و اجتماعات را از مردم سلب کرده و اعمال و حرکات مردم را به وسیله پلیس مخفی و نیروهای امنیتی کنترل می­کنند

...more
492\تعداد بازدید
ایران
سرمایة اجتماعی

سرمایه ثروت یا ارزشی است که از آن می­ توان برای افزایش یا ایجاد منابع در اختیار یا جدید استفاده کرد. سرمایه اجتماعی مجموعه­ ای از روابط، تعاملات و شبکه­ های اجتماعی که در میان افراد و گروه­ های اجتماعی وجود دارد و موجب گرمی روابط اجتماعی و تسهیل عمل

...more
620\تعداد بازدید
ایران
عامل ناامنی

عامل ناامنی، هر آنچه که به طور مستقیم حالت آرامش را از بین ببرد و ترس و اضطراب را به­وجود ­آورد و موجب تعرض به جان، مال، عرض و ناموس اشخاص ­گردد

...more
86\تعداد بازدید
ایران
گروگانگیری

گروگان گیری یکی از شیوه­ های مبارزاتی (تهدید به قتل، هواپیماربایی، آدم­ ربایی، کشتی­ربایی، تسخیر مدارس، اتوبوس­ ها و ...) به­ منظور اعمال فشار برای تحقق اهداف گروگانگیر یا گروگانگیران است

...more
1309\تعداد بازدید
ایران
گروه های فشار

سازمان یا گروهی که برای تأمین منافع خاص خود می‌کوشد با اقداماتی هماهنگ و ازپیش‌طراحی‌شده،

...more
904\تعداد بازدید
ایران
ناامنی اجتماعی

اگر امنیّت اجتماعی را آرامش و امنیّت خاطری بدانیم که نظام سیاسی برای افراد و گروه‌های جامعه ایجاد

...more
455\تعداد بازدید
ایران
وندالیسم

رفتار معطوف به تخریب و خرابکاری اموال، تأسیسات و متعلقات عمومی است

...more
1224\تعداد بازدید
ایران
6359\تعداد بازدید
ایران
قوادي

قیادت در لغت به معنای رهبری، راهبری و دلالی محبت است و چنین شخصی را که این عمل را انجام می¬دهد قواد نامند. قوادی به معنای رساندن زن ومردی یا مرد بامردی دیگری به منظور ارتکاب عمل منافی عفت است

...more
604\تعداد بازدید
ایران
قمه زنی

قمه زنی مراسمی است که در بعضی شهرستان¬ها و بلاد شیعی و توسط برخی از عزاداران امام حسین (ع) اجرا می¬شود و در تأسی به مجروح و شهید شدن سیدالشهداء (ع) و شهیدان کربلا و به عنوان اظهار آمادگی برای خون دادن و سر باختن در راه امام حسین (ع) انجام می¬گیرد. شرکت کنندگان در این مراسم، صبح زودِ روز عاشورا، با پوشیدن لباس سفید و بلندی همچون کفن، به صورت دسته جمعی قمه بر سر می زنند و خون، از سر بر صورت و لباس سفید جاری می¬شود (1).

...more
362\تعداد بازدید
ایران
قتل ناموسی

قتل ناموسی به ارتکاب خشونت و اغلب قتل زنان یک خانواده به دست مردان خویشاوند خود گفته می‌شود

...more
484\تعداد بازدید
ایران
غربتي

غربتی نام گروه‌های پراکنده قومی است که در کشورهای مختلف دنیا به‌ویژه در اروپا و همچنین نواحی مختلف ایران به سر می‌برند. کولی‌ها در سرتاسر دنیا به خواندن و رقصیدن شهرت دارند و مردمانی دوره‌گرد و خانه به‌دوش هستند که بیشتر در گذشته با اجرای برنامه‌های رقص و آواز در مسیر کوچ خود مردم را سرگرم می‌کردند، فال آنها را می‌گرفتند، کف‌بینی می‌کردند و در کنار آن به کارهای دیگری همچون آهنگری نیز می‌پرداختند (1).

...more
2069\تعداد بازدید
ایران
طايفه كلاش

کلاش از نظر تاریخی یکی از قدیمی ترین مناطق سرزمین پهناور ایران و مردمانش از نسل کرد واز عشیره جاف، نژاد ماد و آریایی واز قضات وکاتبان حکومت خاندان اردلان بوده اند (1).

...more
140\تعداد بازدید
ایران
پليس جنوب

پليس جنوب با عنوان اختصاري اس. پي. آر، نيروي نظامي بود که بريتاينا در سال 1294 شمسي طي جنگ جهاني اول در مناطق جنوبي کشور (بوشهر، شيراز، کرمان، فارس، بندرعباس، يزد، کازرون) تشکيل داد (1).

...more
611\تعداد بازدید
ایران
دانشگاه پليس

دانشگاه علوم انتظامی، یکى از مهم¬ترین واحدهاى نیروى انتظامى جمهورى اسلامى ایران است كه در سال 1323 تأسيس و از اواخر سال 1379 با نظام نوين آموزشي با 15 رشته و 26 گرايش مختلف، منطبق با نیازهاى تخصصى ناجا برای جذب و به کارگیرى جوانان شایسته و تربیت و آموزش افسران مجرب، آغاز به كار نموده است

...more
326\تعداد بازدید
ایران
قصور

تقصير در لغت به معناي در کاري کوتاهي و خطا کردن است.همچنین به گناه و خطاي عمدي نیز گفته می¬شود. قصور در لغت به معني عاجز گرديدن، فروماندن، کوتاه آمدن و... است. در اصطلاح حقوقي عبارت است از ترک يک قانون الزامي بدون اينکه مسامحه¬اي در آن شده باشد.امکان بروز قصور درتمامی مشاغل و فعالیت¬های اجتماعی از جمله کار پلیس وجود دارد.

...more
12840\تعداد بازدید
ایران
شروع به كلاهبرداري

کلاه¬برداری جرمی است که با تعریف عمل کلاه بردار شناخته می¬شود به این معنی کلاه¬بردار با فریب طعمه خود به شکار مال او می¬پردازد و برای فریب طعمه حیله به¬کار می¬برد از این نظر است که در کلاه برداری مجنی علیه یعنی فردی که مورد کلاه برداری واقع شده است مال خود را با رضایت در اختیار کلاه بردار قرار می¬دهد و این وجه متمایز کنندۀ این جرم از دیگر جرایم بر علیه اموال است

...more
2388\تعداد بازدید
ایران
طایفه کلاش

کلاش از نظر تاریخی یکی از قدیمی ترین مناطق سرزمین پهناور ایران و مردمانش از نسل کرد واز عشیره جاف، نژاد ماد و آریایی واز قضات وکاتبان حکومت خاندان اردلان بوده اند (1).

...more
271\تعداد بازدید
ایران
دله دزد

در اصطلاح عامیانه، آنکه چیزهای کم ارزش می¬دزدد. آنکه چیزهای کم بها دزدد.آنکه دزدی¬های خرد و ناچیز کند. دزد چیزهای کم ارزش. نظیر آفتابه دزد و مانند آن، دزدی که به چیزهای کوچک خاصه خوراکی¬های مختصر و ارزان بها و غیره قانع باشد

...more
985\تعداد بازدید
ایران
احساس امنيت شهروندان

تعریف امنیت در قانون به معنی نبود تهدید است. در گذشته‌های دور امنیت فقط به معنی نبود تهدید نظامی تلقی می‌شد. ولی امروز مؤلفه‌های امنیت زیاد شده و شامل تمامی ابعاد سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی می‌شود؛ به عبارت دیگر، توان یك ملت یا یك فرد در حفظ ارزش‌های داخلی در مقابل تهدیدات خارجی را امنیت می‌گویند.احساس امنيت، در امان بودن يا در امان حس کردن شخص از هر گونه تهديد تعريف می¬شود

...more
549\تعداد بازدید
ایران
امنيت فرهنگي

مصونیت فرهنگ فرد و جامعه، از هرگونه تعرض و تهدید را امنیت فرهنگی می نامند

...more
78\تعداد بازدید
ایران
امنيت ملي

امنیت ملی به الزاماتی اشاره می‌کند که بقای دولت ملی را از طریق به کارگیری قدرت اقتصادی، ارتش و توان سیاسی و استفاده از ابزار دیپلماسی حفظ نماید (1). امنيت ملي در مجموع به معاني و پديده‌هاي زير اطلاق مي‌‌شوند: حفظ تماميت ارضي، حفظ جان مردم، بقا و حفظ نظام اجتماعي و حاكميت كشور، حفظ منابع حياتي كشور و نبود تهديد جدي از خارج (2).

...more
70\تعداد بازدید
ایران
انگزني

انگ زنی ، روشی است برای تخریب شخصیت فرد یا یک جمع (1 ).

...more
636\تعداد بازدید
ایران
بحران مشاركت

وقتی نخبگان حاکم ، تقاضا ها و یا رفتار افراد و گروه هائی را ، نامشروع و غیر قانونی تلقی نمایند که ، خواستار مشارکت در نظام سیاسی اند ، تعارضی روی می دهد ، این تعارض را، بحران مشارکت می نامند . بحران مشارکت در شرایط متفاوتی روی می دهد

...more
527\تعداد بازدید
ایران
بحران مشروعيت

بحران مشروعیت ، ناتوانی نظام سیاسی است در ایجاد تعهد و مشارکت کافی شهروندان ، برای اینکه بتواند به طور شایسته حکومت کند(1).

...more
473\تعداد بازدید
ایران
تابعيت مضاعف

تابعیت مضاعف ، دارا بودن تابعیت دو کشوراست، به وسیله یک فرد؛ یعنی دو کشور یک فرد را تبعه خود بدانند. به طور کلی، تابعیت مضاعف و متعدد، یک وضع غیر عادی و استثنایی است؛ زیرا یک فرد نمی¬تواند مدعی شود که در آن واحد با دو یا چند کشور گوناگون ، علقه و همبستگی دائمی و انحصاری و عملی دارد

...more
1016\تعداد بازدید
ایران
تبعيض امنيتي

تبعیض امنیتی ، عبارت است از وضعیتی است که در آن، امنیت به مثابه ارزش اجتماعی و در ابعاد و سطوح مختلف آن، شامل فرد یا گروه مشخص شود و از دیگر افراد و گروه¬ها یا مراجعی که می¬توانند و باید موضوع تعلق امنیت قرار گیرند، دریغ شود (1).

...more
355\تعداد بازدید
ایران
تظاهرات

گونه¬ای مبارزة سیاسی است که مردم با اجتماع و راه¬پیمایی در معابر عمومی و بیان خواسته¬های خود از طریق شعارهای شفاهی و کتبی، مخالفت خود را با هیئت حاکمه یا سیاست کشورهای دیگر اعلام می¬کنند و مطالبات سیاسی و اقتصادی خویش را بیان می¬دارند

...more
428\تعداد بازدید
ایران
زور

کاربرد اجبار و قدرت برای تحمیل اراده بر دیگران به منظور رسیدن به هدف است (1). زور به معنای ستم، جور، جفا، ظلم و عدوان است (2). گرچه واژة خشونت (Violence) از ریشة لاتینی زور (Vis) گرفته شده است؛ اما برخی کوشیده¬اند خشونت را از زور متمایز کنند.

...more
355\تعداد بازدید
ایران
عامل ناامني

عامل ناامنی، هر آنچه که به طور مستقیم حالت آرامش را از بین ببرد و ترس و اضطراب را به¬وجود ¬آورد و موجب تعرض به جان، مال، عرض و ناموس اشخاص ¬گردد (1).

...more
400\تعداد بازدید
ایران
عدالت اجتماعي

عدالت اجتماعی ، یعنی با هریک از افراد جامعه به¬گونه¬ای رفتار شود که مستحق آن است و در موقعیتی، جای داده شود که ، سزاوار آن است. به عبارت دیگر، هر فرد بر اساس کار، امکانات فکری و ذهنی و جسمی بتواند از موقعیت¬های متناسب و نعمات برخوردار شود (1).

...more
356\تعداد بازدید
ایران
نافرماني مدني

نافرمانی مدنی، روشی برای اعتراض به سیاستهای حکومت‌ها می‌باشد که به صورت خشونت پرهیز باشد (1).

...more
384\تعداد بازدید
ایران
ابرکانون جرم خیز

منطقه¬ای که امکان بروز بزهکاری و جرم و انواع ناهنجاری¬های اجتماعی در آن بسیار بیشتر از سایر مناطق باشد

...more
1008\تعداد بازدید
ایران
مجرمین یقه آبی

به مجموعه‌ای از فعالیت‌های غیرقانونی که افراد طبقه پایین در راستای منفعت‌طلبی خودشان مرتکب می‌شوند، جرایم یقه‌ آبی ها گفته می‌شود. دله دزدی، جیب بری، کف زنی، ضرب و جرح، خرده فروشی موادمخدر و... ازانواع متعارف این نوع جرایم محسوب می‌شوند

...more
404\تعداد بازدید
ایران
امنيت فرهنگي

مصونیت فرهنگ فرد و جامعه، از هرگونه تعرض و تهدید را امنیت فرهنگی می نامند

...more
427\تعداد بازدید
ایران
امنيت ملي

امنیت ملی به الزاماتی اشاره می‌کند که بقای دولت ملی را از طریق به کارگیری قدرت اقتصادی، ارتش و توان سیاسی و استفاده از ابزار دیپلماسی حفظ نماید

...more
422\تعداد بازدید
ایران
خرابكاري

خرابکاری عبارت است از هر گونه عمل مخرب پنهانی و غیر قانونی که به صورت فیزیکی یا روانی به منظور ایجاد اختلال

...more
597\تعداد بازدید
ایران
خفاش شب

غلامرضا خوشرو کوران کردیه با پوشیدن لباس سیاه و سرقت یک خودرو، اقدام به مسافرکشی می‌کرد

...more
607\تعداد بازدید
ایران
قوم فيوج

طایفه فیوج یکی از طوایف شناخته شده سارقان بین المللی است که در تمامی کشور ها فعالیت دارند. افراد این طایفه همگی با یکدیگر نسبت خویشاوندی دارند. افراد طایفه فیوج با هوش و زرنگ هستند و متأسفانه از استعداد خود در کارهای خلاف استفاده می‌کنند و در سرقت تخصص دارند. از زن و مرد و کودک و بزرگ همگی سارق هستند و انواع روشهای سرقت را از کودکی یاد گرفته اند

...more
3306\تعداد بازدید
ایران
کارکرد پلیس

کارکرد پلیس در طول تاریخ حیات خود از وضعیت یکسانی برخوردار نبوده و هم اکنون نیز پلیس ها در کشورهای گوناگون بعضاً کارکرد یکسانی ندارند. این امر تا حد زیادی وابسته به نوع رژیم سیاسی، ارزش¬ها، هنجارها، تهدیدها و قوانین حاکم بر هر کشور است (1).

...more
49\تعداد بازدید
ایران
مبارزه

مراد از مبارزه هر فعاليت سياست جنايي است كه غرض انحصاري يا غير كلي آن تحديد حدود امكان پيشامد مجموعه اعمال جنايي از راه غير ممكن الوقوع ساختن يا ساخت و دشوار كردن احتمال وقوع آنهاست بدون اينكه به تهديد به كيفر يا اجراي آن

...more
379\تعداد بازدید
ایران
مدرک جرم

اشیا واسنادی که مرتبط به جرم و بزهکاری هستند و پلیس و دستگاه قضایی را در کشف و اثبات جرم و احقاق حق وتأمین آن یاری می-کنند، مدرک جرم می¬گویند. بنابراین مدرک جرم به مجموعه اشیا و اسنادی اطلاق می¬شود که دلالت بر وقوع جرم از طرف شخص یا اشخاصی داشته باشد (1).

...more
359\تعداد بازدید
ایران
1198\تعداد بازدید
ایران
آشوب

آشوب در لغت نامه عمید، به معنای شور و غوغا، طغیان،

...more
423\تعداد بازدید
ایران
374\تعداد بازدید
ایران
از طبقه بندی خارج کردن

از طبقه¬بندی خارج کردن، لغو نمودن طبقه¬بندی حفاظتی یک موضوع یا وسیله طبقه بندی شده (تجهیزات و اسناد) می¬باشد (1).

...more
362\تعداد بازدید
ایران
معادله امنیت

تحصیل امنیت ملی برای یک کشور گاه با ایجاد ناامنی در کشور یا کشورهای دیگر برابر است؛ لذا امنیت ملی یک کشور به زیان امنیت ملی کشور یا کشورهای دیگر تأمین می گردد. اما درزمان¬های دیگر ،امنیت یک کشور مساوی امنیت درسایر کشورهاست؛ بر این مبنا، معادلۀ امنیت ملی یک معادلۀ جبری با حاصل جمع صفر خواهد بود. به عبارت روشن تر، قرار گرفتن امنیت ملی یک کشور در چهارچوب معادلۀ "حاصل جمع جبری صفری " رامعادلۀ امنیت گویند (1).

...more
273\تعداد بازدید
ایران
ولگردی

ولگرد به كسي اطلاق مي¬شود كه داراي اقامتگاه مشخصي نيست و شغل و كار يا وسيله امرار معاش ندارد (1) وهمواره دراماکن و معابرعمومی به صورت بی هدف و سرگردان درحال پرسه زدن است و غالباً مردم از حضور همیشگی آنها در خیابان¬ها و معابر عمومی ناراحت هستند (2).

...more
545\تعداد بازدید
ایران
هوس

ميل نفس و خواهش دل به کامراني و شهوات را هوي و هوس نامند.در نتيجه اين تعريف مي¬توان گفت: هوی به معناي خواسته است و پيروي از هواي نفس؛ يعني تبعيت از خواسته¬هاي افراطي نفس اماره (1).

...more
368\تعداد بازدید
ایران
62\تعداد بازدید
ایران
34\تعداد بازدید
ایران