You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

تور استتار

تورهای استتار، یکی از مناسب¬ترین وسایل استتار می-باشند. این تورها، با آنکه به خودی خود و به گونه¬ای مؤثر از تأسیسات حفاظت نمی¬کنند، اما تورهای با شبکه کوچک، در این مورد مفید هستند و در مواقع لازم، مورد استفاده واقع می¬شوند

...more
1780\تعداد بازدید
ایران
جنگ روانی

جنگ روانی، یکی از اقسام جنگ هاست که در آن به جای درگیری جسمی، با استفاده از شگردها و ابزارهایی سعی می شود تا توان و مقاومت روحی و روانی حریف، تضعیف و شکسته شود

...more
833\تعداد بازدید
ایران
جنگ نرم

جنگ نرم، یک اقدام پیچیده و پنهان متشکل از عملیات¬های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و اطلاعاتی توسط قدرت¬ها، برای ایجاد تغییرات دلخواه و مطلوب در کشورهای هدف است

...more
435\تعداد بازدید
ایران
حساسه ها (حسگرها)

هر وسیله ای که تغییرات محیطی مانند انرژی الکترومغناطیسی، حرارتی، نوری، خواص مغناطیسی، امواج رادیویی، سوپرسونیک و غیره را آشکار کرده و آنها را به شکل سیگنال های الکترونیکی یا شکل مناسبی برای کسب اطلاعات از محیط اطراف ارائه دهد، حسگر، سنجنده یا حساسه نامیده می شود

...more
859\تعداد بازدید
ایران
ماهواره هاي نظامي

ابزارهاي پيشرفته شناسايي فضايي هستند كه عمليات جاسوسي، عكاسي، ردگيري،‌ مخابراتي، ناوبري، استراق سمع الكترونيكي و ... را انجام مي¬دهند

...more
77\تعداد بازدید
ایران
پدافند غير عامل هوايي

پدافند غیرعامل هوایی عبارت است از عدم به کارگیری مستقیم هرگونه جنگ افزار و اقدمات ضد الکترونیکی و ضد ضدالکترونیکی و رعایت اصول استتار و اختفا به منظور جلوگیری از محل یابی دشمن و مصون ماندن از آثار حملات هوایی و موشکی دشمن

...more
65\تعداد بازدید
ایران
عمليات پدافندي

عبارت است از اقداماتي كه با استفاده از كليه وسايل موجود براي جلوگيري، دفع هجوم يا انهدام دشمن مي¬شود (1).

...more
1204\تعداد بازدید
ایران
سكوهاي شناسايي

سکوهای شناسایی محل استقرار و به کارگیری حسگرهای شناسایی هستند. در سنجش از دور از سکوهای متفاوتی استفاده می¬شود که شناسایی انجام شده توسط هر یک دارای ویژگی¬های خاص بوده و در نتیجه در انتخاب نوع استتار مؤثر است

...more
52\تعداد بازدید
ایران
عمليات دود

عملیات دود، اقدام تدافعی اولیه¬ای است که علاوه بر کاربرد دفاعی برای ایجاد بستر مناسب برای تهاجم نیز مورد استفاده قرار می¬گیرد

...more
69\تعداد بازدید
ایران
پوشش دفاعي

پوشش، پنهان سازي و حفاظت تأسيسات، تجهيزات و نيروي انساني در برابر ديد و تير دشمن است

...more
336\تعداد بازدید
ایران
پیشگیری از بحران

مجموعه اقداماتی است که پیش، هنگام و پس از وقوع بحران با هدف جلوگیری از وقوع مخاطرات یا کاهش آثار زیانبار آن انجام می¬شود

...more
231\تعداد بازدید
ایران
حسگرهای بصری

حسگرهای بصری، ابزار دیده¬بانی هستند که با بردهای مختلف، امکان شناسایی مواضع دشمن را در دور و نزدیک فراهم می¬نمایند.این نوع حسگرها از فراوان¬ترین و مؤثرترین حسگرهای مورد استفاده، محسوب می¬شوند

...more
422\تعداد بازدید
ایران
حسگرهای صوتی

حسگرهای صوتی، در تشخیص صداهای ایجاد شده، بسیار قوی و کارآمد هستند. گوش انسان از مهم¬ترین حسگرهای شناسایی صوتی به حساب می¬آید. با استفاده از بلندگوها و آتش بازی، می¬توان فعالیت¬های صوتی را تحت تأثیر قرار داد

...more
564\تعداد بازدید
ایران
حسگرهای مادون قرمز حرارتی

حسگرهای مادون قرمز حرارتی، حسگرهایی هستند که با دریافت تشعشعات حرارتی از افراد، تجهیزات، سلاح¬ها و تأسیسات، توانایی آشکارسازی و کشف آنها را دارند. از این حسگرها، در انواع سامانه¬های تصویربردار حرارتی و موشک-های هدایت شونده، استفاده می¬شود

...more
656\تعداد بازدید
ایران
حسگرهای ماورای بنفش

حسگرهای ماورای بنفش، حسگرهایی هستند که درعدسی (لنز) آنها فیلتر ماورای بنفش استفاده شده است، تا فقط اجازه عبور امواج ماورای بنفش را به دوربین بدهند

...more
413\تعداد بازدید
ایران
استتار مدرن

استتار مدرن، عبارت است از جلوگیری و ممانعت از استفاده قدرت کشف، آشکارسازی، شناسایی و ردیابی انواع حسگرهای مرئی الکترواپتیک راداری، لیزری، صوتی، مغناطیسی، حرارتی، و ... دشمن

...more
781\تعداد بازدید
ایران
استحكامان

ایجاد هرگونه حفاظی که در مقابل اصابت مستقیم بمب، راکت، موشک، گلوله، توپخانه و یا ترکش آن ها مقاومت نموده و مانع صدمه رسيدن به افراد، تجهیزات و یا تأسیسات گردیده و اثرات ترکش و موج انفجار را به طور نسبی خنثی نماید، استحکامات نامیده می شود

...more
462\تعداد بازدید
ایران
اطلاعات راهبردي

اطلاعات راهبردی دانستنی هایی از امکانات و آسیب پذیری های کشورهای هم جوار خارجی و مناطق جغرافیایی آنهاست که در تمامی زمانها اعم از زمان صلح یا درگیری و عملیات، جمع آوری و به منظور دفاع مورد استفاده عملیاتی قرار میگیرد. اطلاعات راهبردی مربوط به کلیه ملل خارجی اعم از دوست و دشمن است و شامل اطلاعات در زمینه های سیاسی، دینی، اقتصادی، جغرافیایی، علمی، حمل و نقل، مخابرات و نیروهای مسلح میگردد

...more
637\تعداد بازدید
ایران
اعلام خبر

آگاهی و هشدار به نیروهای خودی مبنی بر این که عملیات تعرضی دشمن نزدیک می باشد. این هشدار که برای آماده شدن نیروهاست، ممکن است چند دقیقه، چند ساعت، چند روز و یا زمانی طولانی تر، از آغاز مخاصمات باشد

...more
357\تعداد بازدید
ایران
افسر جانشين

افسری از بین درجات سرگردی تا سرهنگی است که بنابر مقتضیات محلی و برحسب دستور فرمانده پادگان، سربازخانه و یا پایگاه به منظور عهده دار شدن امور سربازخانه تعیین می¬گردد

...more
2139\تعداد بازدید
ایران
افسر سرنگهبان

افسری از بین درجات سرگردی تا سرهنگی و در صورت موجود نبودن به حد کافی از بین ستوان¬ها و سروان¬ها است که به منظور عهده دار شدن نگهبانی پادگان، یا سربازخانه یا پایگاه¬ها تعیین و به نوبت گمارده می¬شود

...more
1681\تعداد بازدید
ایران
انضباط ظاهری

جنبه ای از انضباط است که با حفظ احترامات و آراستگی ظاهری، دقت در اجرای قوانین، مقررات و دستورها محقق میگردد

...more
2252\تعداد بازدید
ایران
انضباط استتار

انضباط استتار اجتناب از کارهایی است که، ظاهر طبیعی یک منطقه را تغییر داده و موقعیت عده ها وتجهیزات را (حتی بدون این که حتی دیده شوند) برای دشمن آشکار سازد. انضباط استتار دومین اصل و شرط اساسی دست یابی به استتار موفق است. برای انجام یک استتار موفق، رعایت شدید، قاطع و دقیق انضباط استتار به صورت فردی و گروهی ضروری است

...more
516\تعداد بازدید
ایران
انظباط معنوي

وجهی از انضباط که در اثر ایمان و اعتقاد به خدا و مبانی دین مبین اسلام و ایجاد فرایض دینی و پایبند بودن به احکام و ارزشهای اخلاق اسلامی، احساس مسئولیت معنوی در قبال نظام حکومت اسلامی، میهن و ملت ایثارگران، قانون و وظایف محوله، اعتقاد به منطقی و عادلانه بودن مقررات واعتقاد به فرماندهان، رؤسا و مدیران و همکاران در کارکنان به وجود می آید؛ طوری که اگر تمام نظارتها برداشته شود جنبۀ معنوی انضباط همچنان پابرجا و برقرار میماند.جنبۀ معنوی انضباط پایه و اساس تربیت نیروهای مسلح مکتبی، فداکار و وظیفه شناس را تشکیل میدهد

...more
520\تعداد بازدید
ایران
بحران امنيتي

بحران امنیتی، عبارت است از به وجود آمدن شرایطی غیرمعمول یا غیرمتعارف در روند حرکت امنيتي جامعه؛ و به بیان دیگر، وضعیتی است ناپایدار، که در آن تغییری ناگهانی در یک یا چند قسمت از عناصر متغیر نظم موجود، ایجاد میگردد

...more
316\تعداد بازدید
ایران
بمب گرافيتي

بمب های گرافیتی، در زمره بمب های نرم و تسلیحات غیرکشنده، طبقه بندی می شوند و برای از کار انداختن نیروگاه ها و تأسیسات برق بدون ایجاد صدمات عمرانی ناشی از مواد منفجره، طراحی شده اند (1).

...more
1382\تعداد بازدید
ایران
پدافند عامل

به کار بردن کلیه جنگ افزارها و روش های موجود به منظور جلوگیری از موفقیت دشمن و برهم زدن تک او را دفاع عامل گویند. به عبارت دیگر، هرگونه عملیات رزمی که در آن درجه ای از پایداری دیده شود را دفاع عامل گویند.

...more
327\تعداد بازدید
ایران
پدافند غیرعامل

به مجموعه اقداماتی اطلاق می گردد که مستلزم به کارگیری جنگ افزار و تسلیحات نبوده و با اجرای آن می¬توان از وارد شدن خسارت مالی به تجهیزات و تأسیسات حیاتی، حساس و مهم نظامی و غیرنظامی و تلفات انسانی جلوگیری نموده و یا میزان خسارت و تلفات ناشی از بمباران های هوایی وحملات موشکی دشمن را به حداقل ممکن کاهش داد

...more
386\تعداد بازدید
ایران
تفرقه و جابجايي

تفرقه و جابجایی یکی از اصول نه گانه پدافند غیرعامل است و معنی آن عبارت ست از، جداسازی و جابه جایی تجهیزات حساس و ارزشمند قابل حمل از یک نقطه به نقطه دیگر جهت کاهش شناسایی و آسیب پذیری این هدف می باشد.

...more
873\تعداد بازدید
ایران
تنبیه انضباطی

عبارت است از ارائه یک محرک آزار دهنده یا تنبیه کننده (تقویت منفی) به دنبال یک رفتار نامطلوب، برای کاهش دادن احتمال آن رفتار.

...more
417\تعداد بازدید
ایران
تهديد نيمه سخت

تهدید نیمه سخت، عبارت از اعمال قدرت از راه نفوذ در نظام سیاسی – امنیتی یک کشور، برای تحمیل اراده و تأمین منافع است

...more
997\تعداد بازدید
ایران
تهديد سخت

تهدید سخت، عبارت از اعمال قدرت نظامی برای تحمیل اراده و تأمین منافع است. در این نوع تهدید، هدف، اشغال سرزمین است. تهدید سخت، متکی بر روشهای فیزیکی، عینی و سخت افزارانه است

...more
3637\تعداد بازدید
ایران
تهديد نرم

تهدید نرم، مجموعه تحولاتی است که موجب دگرگونی در هویت فرهنگی و الگوهای رفتاری مورد قبول نظام سیاسی، می-گردد

...more
351\تعداد بازدید
ایران
جان پناه

ساخت حفاظ و سرپناه و فضاهای در دسترس و موقت برای حفاظت از جان افرادی که قادر به ترک محل فعالیت در زمان حمله نیستند جان پناه قلمداد می¬شود. جان پناه می¬تواند یک سنگر بتنی سرپوشیده، سنگر معمولی با دیوار آجری یا حتی خاکی باشد که فرد بتواند با رفتن درون آن در معرض اصابت ترکش یا موج انفجار قرار نگیرد

...more
372\تعداد بازدید
ایران
جنگ اطلاعاتی

جنگ اطلاعاتی، طبقه یا مجموعه ای از تکنیکها شامل جمع آوری، انتقال، حفاظت، ممانعت از دسترسي، ایجاد اغتشاش و کاهش کیفیت در اطلاعات است، که از طریق آن، یکی از طرفین درگیر، بر دشمنان خود به مزیتی چشم گیر دست یافته و آن را حفظ میکند

...more
369\تعداد بازدید
ایران
جنگ الکترونیک

جنگ الکترونیک، عبارت است از هرگونه عملیاتی که شامل استفاده از انرژی الکترومغناطیسی

...more
1013\تعداد بازدید
ایران
جنگ سايبري

جنگ سایبری، به هرگونه عمل خصمانه برعلیه سیستم های رایانه-ای

...more
387\تعداد بازدید
ایران
جنگ نامتقارن

وقتي دو اردوگاه جنگي از لحاظ منابع انساني و مادي، كاملاً يا نسبتاً معادله

...more
391\تعداد بازدید
ایران
دفاع غير نظامي

مجموعه فعالیت هایی که می توان با انجام آن از بروز و استمرار سوانحی که جان و مال مردم را تهدید می کند

...more
276\تعداد بازدید
ایران
ديده باني غير مستقيم

دیده بانی غیرمستقیم، یکی از انواع دیده بانی است که دیده بان با بهره برداری از دوربین عکاسی یا فیلمبرداری، رادار، سامانه های مادون قرمز و لیزر و ...، وظایف محوله را انجام میدهد

...more
334\تعداد بازدید
ایران
ديده باني مستقيم

دیده بانی مستقیم، یکی از انواع دیدهبانی است که دیده-بان با مشاهده از بالای ارتفاع یا درون وسایل پرنده مثل بالگرد و هواپیما، محیط اطراف را نظاره مینماید و تصویری حقیقی و سه بعدی از مناظر و اشیا را در کمترین زمان، مجسم ساخته و میتواند گزارش های لازم را به مبادی ذی ربط ارسال نماید

...more
299\تعداد بازدید
ایران
رادارهاي اعلام اخبار

رادارهای اعلام خطر، مهم ترين و مطمئن ترين وسيله اعلام خطر و سنجش از راه دور هستند كه با هماهنگي سامانه هاي شنود، ميتوانند پرواز هواپيماها و موشكها را رديابي و اطلاعات حاصل شده را به مناطقي كه ممكن است مورد حمله قرار گيرند، اعلام نمايند

...more
327\تعداد بازدید
ایران
سازه هاي دفاعي

هر گونه حفاظی که در مقابل اصابت مستقیم بمب، راکت، موشک، گلوله، توپخانه، خمپاره یا ترکش آنها مقاومت نمايد و مانع صدمه رسیدن به نفرات، تجهیزات یا تأسیسات گردد و اثرات آنها را خنثی نماید، سازه دفاعی گفته می شود

...more
1237\تعداد بازدید
ایران
سكوهاي شناسايي

سکوهای شناسایی محل استقرار و به کارگیری حسگرهای شناسایی هستند. در سنجش از دور از سکوهای متفاوتی استفاده میشود که شناسایی انجام شده توسط هر یک دارای ویژگی های خاص بوده و در نتیجه در انتخاب نوع استتار مؤثر است

...more
551\تعداد بازدید
ایران
سلسله مراتب

ترتیب منظم پستها در یک سازمان به نحوی که هرچه به سمت بالا برویم میزان مسئولیتها و اختیارات افزایش یابد، بر مبنای این اصل است که ساختار هرمی شکل سازمانها پدید می آید

...more
1710\تعداد بازدید
ایران
شناسايي تاكتيكي

یکی از انواع شناسایی است که به منظور انجام عملیات نظامی و انتظامی (آفندی و پدافندی) بر علیه نیروهای دشمن انجام می گیرد و هدف آن شناسایی تحرکات دشمن، شناسایی مراکز تجمع قوای دشمن و شناسایی اهداف است

...more
295\تعداد بازدید
ایران
شناسايي زميني

شناسایی زمینی، یکی از انواع شناسایی است که به منظور جمع آوری اطلاعات، جهت فعالیتهای اولیه انهدامی، انجام می شود

...more
382\تعداد بازدید
ایران
شناسایی فضایی

شناسایی فضایی، یکی از انواع شناسایی است که در ارتفاع بالاتر از 200 کیلومتری انجام می شود (1).

...more
359\تعداد بازدید
ایران
شناسایی هوایی

شناسایی هوایی، یکی از انواع شناسایی است که با استفاده از بالون، هلی کوپتر، هواپیماهای با سرنشین و بدون سرنشین و معمولاً تا ارتفاع 30 کیلومتری انجام میشود و منظور از آن، عمدتاً شناسایی تاکتیکی است

...more
355\تعداد بازدید
ایران
شناسایی هدف یابی

هدف از این نوع شناسایی، تعیین موقعیت(مختصات)، جهت و سرعت هدف(به منظور قفل نمودن روی هدف)است. این شناسایی با تجهیزاتی نظیر رادار، حسگرهای حرارتی و لیزری و GPS (سسیستم تعیین موقعیت جهانی) انجام شود

...more
323\تعداد بازدید
ایران
عمليات دود

عملیات دود، اقدام تدافعی اولیه ای است که علاوه بر کاربرد دفاعی برای ایجاد بستر مناسب برای تهاجم نیز مورد استفاده قرار میگیرد

...more
505\تعداد بازدید
ایران
عوامل شناسايي

صرف نظر از نوع دیده بانی مورد استفاده، وجود عواملی خاص، ضرورت دارد تا به چشم «چشم و مغز» در شناسایی هدف، کمک کند. این عوامل، اصطلاحاً عوامل شناسایی نام دارند

...more
333\تعداد بازدید
ایران
فرماندهي

روش مدیران و فرماندهان در جهت دادن فعالیت های کارکنان را فرماندهی میگویند

...more
317\تعداد بازدید
ایران
فريب

فریب، اصطلاحی است که در ادبیات نظامی به کار می رود و عبارت است از کلیه اقدامات طراحی شده حیله گرایانه ای، که موجب

...more
260\تعداد بازدید
ایران
فريب غير فعال

فریب غیرفعال، برای کتمان توانمندی ها و مقاصد واقعی یک طرف از طرف مقابل، طراحی می شود و چیزی که واقعاً وجود دارد، مخفی میشود

...more
500\تعداد بازدید
ایران
فريب فعال

فریب فعال، عبارت است از بروز شواهدی از مقاصد و توانمندی های خود به طرف مقابل، که اصلاً وجود ندارد

...more
335\تعداد بازدید
ایران
قابليت بقاء

توانایی نیروهای مسلح و جوامع غیرنظامی یک کشور به نحوی که در مقابل حمله استقامت کنند و ضمن آن قادر باشند به نحو مؤثری به وظایف محوله خود عمل نمایند را قابلیت بقاء گویند. این توانایی عمدتاً در نتیجه دفاع غیرعامل و عامل به دست می آید

...more
377\تعداد بازدید
ایران
قلمرو سرزميني

نوعی تقسیم بندی جغرافیایی (از نظر کارکردی، ژئوپلیتیکی و ...) کشور است که با توجه به تهدیدات احتمالی خارجی وموقعیت ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی کشور و عملکرد واحدهای نظامی در محیطهای مختلف، به منظور ایجاد بازدارندگی مؤثر و منطقی، پایایی و عکسالعمل به موقع و سریع و با توجه به هویت یگان ها انجام می شود

...more
358\تعداد بازدید
ایران
مراكز ثقل

مراکز و تأسیسات پر اهمیت کشور هستند که در صورت حمله و بمباران و انهدام آن ها صدمات جدی به نظام اجتماعی، سیاسی ، نظامی و انتظامي کشور وارد شده، آن را در یک مخاطره و بحران جدی قرار می دهد

...more
654\تعداد بازدید
ایران
مراكز حياتي

مراکزی هستند که انهدام کل یا قسمتی از آن ها موجب بروز بحران، آسیب جدی و مخاطره آمیز در نظام سیاسی و امنیت ملی، سامانه¬ های هدایت، کنترل و فرماندهی، تولیدی و اقتصادی، پشتیبانی، ارتباطی و مواصلاتی، اجتماعی و دفاعی با سطح تاثیرگذاری سراسری در کشورشود

...more
307\تعداد بازدید
ایران
مراكز مهم

مراکزی که انهدام کل یا قسمتی از آن ها، موجب بروز آسیب و صدمات محدود در نظام سیاسی بخشی از کشور، سامانه های هدایت، کنترل و فرماندهی، تولیدی و اقتصادی، پشتیبانی، ارتباطی و مواصلاتی، اجتماعی و دفاعی، با سطح تأثیرگذاری محلی در کشور خواهد شد

...more
316\تعداد بازدید
ایران
دستور

ملزم ساختن افراد جمعي يگان به انجام يا خودداري از انجام كليه فعاليت،هايي كه براي وصول به هدف هاي تعيين شده يگان ضروري تشخيص داده مي شود را دستور مي گويند.(

...more
499\تعداد بازدید
ایران
نام عبور

نام عبور كلمه يا اسم رمزي است كه به‎منظور اجازۀ عبور عابران يا مواقع برخورد بين عابران و نگهبانان و گشتي‎ها استعمال مي‎گردد

...more
306\تعداد بازدید
ایران
آمایش سرزمینی

آمایش سرزمینی، عبارت است از تنظیم روابط بین انسان، فضا و فعالیت¬های انسان در فضا، به منظور بهره-برداری منطقی از تمام امکانات، برای بهبود وضعیت مادی، معنوی و اجتماعی، براساس ارزش¬های اعتقادی، سوابق فرهنگی، ابزار علم و تجربه در طول زمان

...more
329\تعداد بازدید
ایران
شناسایی راهبردی

یکی از انواع شناسایی است که هم در زمان جنگ و هم در زمان صلح انجام می شود.در این نوع شناسایی، تلاش می شود

...more
266\تعداد بازدید
ایران
289\تعداد بازدید
ایران
لوحه پاسداری

لوحۀ پاسداری جدولی است که برای بررسی ستاد و تعیین تعداد پاسگاه¬های مورد لزوم و تصویب فرماندۀ واحد به افسر

...more
408\تعداد بازدید
ایران
507\تعداد بازدید
ایران
بازدارندگي

بازدارندگی، نوعی رابطه است که در آن یک طرف سعی می¬کند برای رسیدن به هدف یا اهداف خاص، با استفاده از وسایلی، در رفتار طرف مقابل اعمال نفوذ کند (1).

...more
212\تعداد بازدید
ایران
پادگان

مرکب از پاد(از مصدر پاییدن به معنای حفاظت کردن) و گان (پسوند نسبت و حفاظت) و روی هم رفته، به معنی محافظ؛

...more
1361\تعداد بازدید
ایران
پارك موتوري

به زمین و ساختمانی اطلاق می¬شود که برای نگهداری جنگ افزار¬ها، تجهیزات و لوازم و تعمیر وسایل موتوری و سلاح¬های سبک و سنگین و ملزومات دیگر مورد استفاده قرار گیرد.

...more
359\تعداد بازدید
ایران
پاسداري

پاسداری به معنای نگهبانی، مراقبت و محافظت از چیزی، محلی یا شخصی، حفظ و دفاع مستمر قلمرو است

...more
888\تعداد بازدید
ایران
پراکندگی

گسترش، باز و پخش نمودن و تمرکز زدایی نیروها، تجهیزات، تأسیسات یا فعالیت های خودی به منظور تقلیل آسیب پذیری آن ها در مقابل عملیات دشمن، به طوری که مجموعه ای از آن ها هدف واحدی را تشکیل بدهند پراکندگی نامیده می شود

...more
436\تعداد بازدید
ایران
پناهگاه

حفاظ و پوششی است جهت مخفی شدن از دید و مصون ماندن از آتش دشمن با استفاده از موانع طبیعی یا مصنوعی

...more
379\تعداد بازدید
ایران
پنهان سازي

پنهان کاری عبارت ست از به کارگیری مواد مخصوصی در هدف (وسایل، تجهیزات و تأسیسات) به منظور گمراه کردن و جلوگیری از پی بردن به هویت واقعی آن توسط دشمن

...more
322\تعداد بازدید
ایران
308\تعداد بازدید
ایران
عملیات روانی

عمليات رواني عبارت است از یک عملیات طراحی شده برای انتقال اطلاعات در جهتی خاص به مخاطب

...more
542\تعداد بازدید
ایران
قدرت نرم

قدرت نرم یعنی توانایی یک کشور در صحنه¬های بین المللی یا یک سازمان و نهاد در صحنۀ داخلی برای جذب

...more
296\تعداد بازدید
ایران
هدایت متمرکز

عبارتست از هدایت تمام تلاش¬ها و منابع در یک جهت و به سوی یک هدف مشترک و در زیر امر یک فرمانده با استفاده از حداکثر امکانات

...more
304\تعداد بازدید
ایران
هدف سخت

هدفی است که در مقابل موج انفجار، حرارت یا امواج رادیواکتیو ناشی از انفجارات هسته ای، از ایمنی برخوردار باشد

...more
264\تعداد بازدید
ایران
هدف عملیاتی

موجودیتی مشخص، اعم از جاندار يا بي جان که در نظر است با توسل به عملیات نظامی (انتظامی)، سیاسی، اقتصادی یا روانی به آن صدمه زده شود، منهدم گردد، تسخیر شود یا تحت کنترل درآید

...more
371\تعداد بازدید
ایران
هدف نرم

هدفی است که در مقابل موج انفجار، حرارت یا امواج رادیواکتیو ناشی از انفجار هسته ای، فاقد حفاظ ایمنی باشد

...more
294\تعداد بازدید
ایران
تمرکز زدایی

اقدام در جهت کسب حداکثر انعطاف¬پذیری اجرایی در بکارگیری روش¬ها و خلاقیت¬ها با عنایت به شرایط خاص محیطی را، تمرکز زدایی می¬گویند(1).

...more
280\تعداد بازدید
ایران
جنگ چریکی

جنگ چریکی، اصطلاحی است که در ادبیات نظامی به کار می ¬رود و عبارت است از عملیات¬ های نظامی و شبه نظامی، که به وسیله نیروهای نامنظم آموزش دیده بومی، در سرزمین دشمن یا سرزمین تحت اشغال او، به اجراء گذارده می ¬شود (1).

...more
485\تعداد بازدید
ایران
دفاع در عمق

دفاع در عمق، یکی از ملاحظات اساسی در پدافند می¬باشد که در قالب آن، یگان¬ها در هر رده فرماندهی، به منظور نگهداری عوارض داخل منطقه، در عمق گسترش می¬یابند (1).

...more
349\تعداد بازدید
ایران
رئیس پاسدار

احدی از افسران یا درجه داران در تابعیت افسر نگهبان است که طبق لوحۀ پاسداری صادره از طرف فرماندۀ مجموعه نظامی یا انتظامی به منظور نظارت بر انجام وظایف پاسداری و هماهنگ کردن اعمال پاسداران عهده دار امور نگهبانی است (1)

...more
3268\تعداد بازدید
ایران
مدیریت بحران

مدیریت بحران علم و هنر برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و رهبری به صورت یک پارچه، جامع و هماهنگ است که با بهره گیری از ابزارهای در اختیار تلاش می¬کند، خطرات ناشی از بحران¬های مختلف را براساس مراحل مختلف بحران کنترل نماید (1).

...more
191\تعداد بازدید
ایران
مراکز حساس

مراکزی که انهدام کل یا قسمتی از آن ها، موجب بروز بحران، آسیب و صدمات جدی و مخاطره آمیز در نظام سیاسی یک منطقه، سامانه های هدایت، کنترل و فرماندهی، تولیدی و اقتصادی، پشتیبانی، ارتباطی و مواصلاتی اجتماعی و دفاعی با سطح تأثیرگذاری منطقه ای در کشور گردد را، مراکز حساس گویند (1).

...more
254\تعداد بازدید
ایران
مکان یابی

انتخاب مطلوب و بهینۀ یک محل با امکان تحقق آن فعالیت وداشتن شرایط مناسب برای توسعۀ آینده است، به گونه¬ای که علاوه بر عوامل عمومی، اصول پدافند غیر عامل رعایت شود.

...more
241\تعداد بازدید
ایران
منطقه آسیب پذیر

هدف آسیب پذیری است که قطر آن از چهارصد متر بیشتر باشد.( پایگاه هوایی، پایگاه موشکی، مجتمع بزرگ صنعتی، پالایشگاه، نیروگاه و ...)(1).

...more
287\تعداد بازدید
ایران
موضع فریبنده

موضعی است که به یک موضع واقعی شباهت داشته باشد. این موضع برای فریب دشمن و گمراه نمودن او نسبت به محل موضع حقیقی و تعداد تجهیزات و یگان ها، در فاصله ای مناسب از موضع اصلی، احداث و ایجاد می گردد (1).

...more
264\تعداد بازدید
ایران
موضع یابی

انتخاب بهترین و مطلوب ترین نقطه و محل استقرار است به طوری که پنهان و مخفی نمودن نیروی انسانی، وسایل، تجهیزات و فعالیت ها را در برابر شناسایی و عملیات دشمن به بهترین وجه امکان پذیر سازد (1).

...more
215\تعداد بازدید
ایران
نقطه آسیب پذیر

هدف آسیب پذیری است که قطر آن از 400 متر کمتر باشد. مانند (پل، انبار مهمات، پاسگاه فرماندهی، پست فشارقوی برق، مرکز کنترل پالایشگاه و ...) (1).

...more
256\تعداد بازدید
ایران
وضعیت قرمز

یکی از وضعیت¬های سه گانه اعلام خطر هوایی است و معنی و مفهوم آن این است که تک هوایی نزدیک است و هواپیماهای دشمن، با توجه به ُبعد مسافت، در زمان بسیار کوتاه، روی هدف مربوط خواهند بود (1).

...more
900\تعداد بازدید
ایران