You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • عنوان: وثائق مشبوهة

  المعادل بالفارسیة:اسنادمشکوک

  المعادل بالانجليزي:questioned documents

  التعریف: الوثائق المشبوهة هي الوثائق التي نجد عليها علامات استفهام ونشتبه في صدقيتها ونتوقع انها مزيفة (1).

  النص

  تتحدث المادة 1284 من القانون المدني في تعریف الوثيقة كالآتي: الوثيقة هي عبارة عن اية مدونة يمكن الاستناد اليها في اقامة الدعوی اوالدفاع في مواجهة الدعوى . والوثائق نوعان بصورة عامة : وثائق عادية ووثائق رسمية. ونظرا لهذا التقسیم،فان الوثائق المشبوهة قد تكون عادية وقد تكون رسمية ايضا. وأهم الوثائق التي يحتمل ان يتعامل معها الخبراء باعتبارها وثائق مشبوهة ومزيفةمن قبيل : الجوازات وبطاقات الهويةوبطاقات الاحوال الشخصية والعملة الورقية وبطاقات الصراف الآلي والشيكات والرسائل غير المعنونةوسندات الطابو ،وبطاقات السيارات واجازات السياقة وشهادات الميلادوغيرها ...(2).

  ومن اجل تشخیص وتفکیک الوثائق المشبوهة والمزيفة من الوثائق الحقيقية ،هنالك حاجة الى خبرات التخصص في العلوم الجنائيةلدراسة الوثائق المشبوهة والمزيفة ، وتمثل دراسة الوثائق المشبوهة فرعاً في قسم العلوم الجنائية ظهر في العام 1870 وكان رائد هذا الفرع هو(آلفونسبرتیون). وتشخیص الوثائق المشبوهة من الوثائق الحقيقيةيتم بثلاثة اساليب ا- الفحص الفیزیاوي والفحص الكيمياوي والفحص المقارن ويستفيد خبراء فحص الوثائق المشبوهة والمزيفةمن احد تلك الاساليب او من اثنين منها او من الاساليب الثلاثة معا حسب نوع السند ودرجة اهميته (3).

  کلمات دليلية

  وثائق،تزييف الوثائق،وثائق مشبوهة ومزيفة.

  المصادر

  1- سوزانبل. دانشنامۀپلیس علمی. ترجمة:مهدی نجابتی وعلی شایان. طهران: منشورات(سمت) ومرکزابحاث وتنمیة العلوم الانسانیة فی معاونیة التربیة والتعلیم فی قوی الامن الداخلی،1389،ص642.

  2- جیلوینسون. اسنادمشکوک. ترجمة:ابراهیم هنرمند. طهران: منشورات کلیةالامام محمدالباقر(ع)،1386،ص 251.

  3- پازوکی ابوالحسن. اسنادمشکوک وبررسی علمی آنها. رسالة ماجستیر،طهران، جامعة الشرطة ، 1374،ص5.

رأيك