You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today. • المدخل: المهاجر

  المعادل الفارسی: مهاجر

  المعادل الإنجلیزي:  Immigrant

  التعریف:

  مصطلح شائع في شرطة الأمن العام. المهاجر في اللغة یعني الشخص الذي یترک بلده و ینتقل إلی بلد آخر (1).  في أدبیات قوات الحدود المهاجر هو شخص من الرعایا الأجانب یقوم بالنزوح إلی بلد آخر طبقاً‌ لقوانین الهجرة، و یقبل بجنسیة ذلک البلد و یسکن فیه.

  النص:

  تعرّف الفقرة الخامسة من المادة 52 من قوانین و لوائح الأمن و الحدود المهاجر علی النحو التالي: عبارة عن شخص من الرعایا الأجانب، یقوم طبقاً لمقررات و قوانین الهجرة بالنزوح عن بلده الأصلي إلی بلد آخر و یکتسب جنسیته و یعکف علی العمل و الکسب (2).

  و في تعریف آخر یقول إبراهیم صانعي ما یلي: المهاجر هو الأجنبي الذي‌ یغادر بلده طبقاً‌ للقوانین المقررة لیقیم في‌ بلد آخر و یکتسب جنسیته (3).

  کما یقدّم غلام حسین خطابي في‌کتابه حراسة الحدود التعریف التالي: یطلق لفظ المهاجر علی الشخص الذي یهاجر من بلده طبقاً‌ لقوانین الهجرة و یختار الإقامة في‌ بلد آخر و یکتسب تابعیة أو جنسیة ذلک البلد (4).

  و جاء تعریف الهجرة في‌ معجم اللغة السکاني الخاص بالمنظمة الدولیة علی النحو التالي: الهجرة شکل من الحرکة الجغرافیة أو الحرکة السکانیة التي‌ تحدث بین وحدتین إداریتین جغرافیتین. هذه الحرکة الجغرافیة عبارة عن تغییر محل الإقامة من المبدأ و الحرکة صوب المقصد أو الهدف أو المکان المقصود (5).

  «رولان پروسا» الخبیر الفرنسي بعلم السکان یعرّف الهجرة بحرکة أفراد أو مجموعات یترتّب علیها تغییر دائمي أو طویل الأمد لمحل الإقامة العادي للفرد. و من وجهة نظره إنّ رصد و تحلیل التحرکات السکانیة یجب أن یأخذ في الاعتبار ثلاث نقاط هي:

  أ) دیمومة أو طول فترة الإقامة في المکان الجدید؛ 

  ب) وجود مسافة زمنیة و مدة القیام بالهجرة؛

  ج) وجود مسافة مکانیة بین محلین (6).

  تتحدد المسافة المکانیة في‌ الهجرة من خلال عبور حدود التقسیمات الإداریة أو السیاسیة المحدّدة. و بصورة عامة قد تکون هذه الحدود حدوداً سیاسیاً، بمعنی حدود تفصل بین بلدان و دول بحیث إنّ اجتیازها یطرح قضیة الهجرات الدولیة و الهجرات الخارجیة و ذلک بحسب الحالة. «الهجرات الدولیة» تتم بین دولتین مستقلتین، أما الهجرات الخارجیة (International migration) فتتم بین دولتین تعتبر إحداهما علی الأقل، و طبقاً‌ للأعراف الدولیة، غیر مستقلة. و في المقابل، قد یقوم شخص بتغییر محل إقامته العادي في‌ دولة معینة أو بلد معین و یستقر في مکان جدید، فتعتبر هذه العملیة هجرة طبقاً‌ للقوانین و التقسیمات الإداریة في‌ ذلک البلد. یطلق علی هذا النوع من الحدود، حدود التقسیمات الإداریة الداخلیة للدولة أو البلد، و یطلق علی عملیة الانتقال الحاصلة بـ «الهجرة الداخلیة (External migration)». علی هذا النحو، فإنّه في الهجرة الدولیة یحصل اجتیاز للحدود الفاصلة بین دولتین، بینما في الهجرة الداخلیة یکون الاجتیاز عبر التقسیمات الإداریة الداخلیة لدولة معینة (7).

   بناءً علی هذا، یمکن اعتبار الهجرة الدولیة مجموعة من العملیات ذات أبعاد مختلفة تعنی باجتیاز الحدود السیاسیة لدولة ما بصورة شخصیة أو عائلیة أو جماعیة (8).

  و في هذا السیاق، هناک بعض الدول التي‌ تقوم بإغلاق حدودها أمام نزوح عشرات الآلاف من المهاجرین الذین تعرّضت حیاتهم للخطر. و یقدّم المسؤولون في‌ هذه الدول الأسباب التالیة لعدم استقبالهم للمهاجرین:

  وجود تهدید یخلّ بأمن البلد المضیف؛

  إمکان بروز توترات في السیاسة الخارجیة مع البلد الجار الذي نزح منه هؤلاء المهاجرون؛

  الافتقاد إلی التخصیصات المالیة (9).

  الکلمات المفتاحیة: المهاجر، الأجنبي، الإقامة، الهجرة.

  الإحالات:

  1.   معین، محمد. فرهنگ فارسی. ط. 15. ج. 4. طهران: منشورات سپهر؛ 2000 م.

  2.   سلیمانی، مهدی. مجموعه قوانین و مقررات مرزی و امنیتی. طهران: وزارة الداخلیة؛ 2002 م. ص 243.

  3.   صنایعی، ابراهیم. اصول و مبانی مرزبانی. طهران: جهان جام جم؛ 2005 م، ص 84.

  4.   خطابی، غلام حسین. مرزبانی. طهران: قسم التعلیم في قوی الأمن الداخلي؛ 1995 م. ص 31.

  5.   دریاباری، جمال الدین. بررسی پدیده مهاجرت و بازگشت جمعیت در مناطق جنگ زده استان خوزستان. طهران: فصلیة «جمعیت»، العدد 61؛2007 م. ص 2.

  6.   زنجاني، حبيب الله. مهاجرت. طهران: منشورات سمت؛ 2001 م. ص 6.

  7.   المصدر نفسه. ص 8.

  8.  Waters J L. Immigration, International Encyclopedia of Human Geography. 2009.p. 298

  9.   بیابانی، غلام حسین و عصار، محمد تقی. وضعیت مهاجرت­های غیرقانونی در جهان. طهران: فصلیة «جمعیت»، العدد 61؛ 2007 م. ص 65.

   

رأيك